Astralprojektion

Astralprojektion, även kallat astralresa, är ett tillstånd då man väljer att låta sitt medvetande tillfälligt lämna den fysiska kroppen. Detta bygger på tanken att människan består av flera olika kroppar i olika dimensioner, och under en astralprojektion lämnar vi vår fysiska kropp med vår astrala kropp. Vår astrala kropp är den del av oss som är närmast vår fysiska kropp vibrationsmässigt, och alla våra sinnen är knutna till vår astrala kropp vilket betyder att vi exempelvis sägs kunna känna dofter och höra ljud under vår astrala resa.

Vår astrala kropp är inte fast i vår fysiska, tredimensionella värld som vår fysiska kropp är, vilket gör att vi under en astralprojektion sägs kunna ta oss till andra dimensioner. Man sägs därför kunna träffa både sina andliga guider, bortgångna anhöriga samt andra medvetanden som också rör sig på astralplanet. En del påstår att man till och med kan ta sig ut i universum och till andra planeter, och en del säger också att man kan ta sig till händelser längre tillbaka i tiden då varken tid eller rum sägs finnas i de dimensioner man kan ta sig till då man gör en astralresa. Andra menar att man kommer till astralplanet där allting finns som vi tror och har skapat med våra tankar, vilket gör att vi här träffar på det som vi förväntar oss att se. Tror vi att andra sidan består av gröna ängar och blå himmel är det också det vi kommer se när vi tar oss till astralplanet, medan någon som har en negativ syn på andra sidan istället kommer att få uppleva det.

Under en astralprojektion är vi hela tiden länkade till vår fysiska kropp genom den ”silvertråd” som sägs förbinda vår kropp och vår själ under tiden vi lever. När vi dör sägs tråden brista, och vi kan lämna vår fysiska kropp helt.

En del anser att astralprojektioner saknar syfte, även om de skulle vara möjliga att göra, medan andra menar att de tvärtom kan ge oss många positiva effekter. En av dessa kan vara att vi inser att vi har ett medvetande som finns oberoende av vår fysiska kropp, vilket bland annat kan göra att vi inte längre känner oss lika rädda för döden.

 

Vad skeptiker säger

En del menar att vi under en astralprojektion endast tar oss så långt vi kan i vårt medvetande, vilket gör att vi kan tyckas lämna vår kropp fast vi egentligen inte gör det. En del menar också att om vi kunde lämna vår kropp med vårt medvetande och ta oss vart vi ville, så hade man redan gjort det för att exempelvis få reda på statshemligheter eller undersöka hur det ser ut på mars utan att vi behöver ta oss ditt rent fysiskt. Andra menar dock att man står under en slags universell lag när man rör sig i andra dimensioner, och att denna lag gör det omöjligt att exempelvis ta sig till olika platser om ens syfte inte är rent och har en högre mening.

Det finns också de som menar att astralprojektion endast är en form av klardrömmande, där man är medveten när man drömmer och därför kan påverka drömmen och också tro att det som händer i drömmen är verklighet.

 

Astralprojektion och ut-ur-kroppen-upplevelser

Astralprojektion och en ut-ur-kroppen-upplevelse är tillstånd som liknar varandra, men de har några skillnader. Under en astralprojektion lämnar man sin kropp medvetet, medan man vid en ut-ur-kroppen-upplevelse inte har valt det själv. Människor har berättat hur de plötsligt och oväntat har lämnat sin fysiska kropp under till exempel svåra operationer eller trauman, och många säger sig då har svävat ovanför sin kropp. De har då heller inte kunnat bestämma själva att de vill tillbaka till sin fysiska kropp, vilket man kan göra under en astralprojektion.

 

Astralprojektion och klardrömmar

En klardröm är ett tillstånd då vår fysiska kropp sover men vi är medvetna under tiden som vi drömmer. Vid klardrömmande kan vi själva styra hur vi vill att drömmen ska utvecklas, vilket vi inte kan under en vanlig dröm. Skillnaden mellan en klardröm och en astralprojektion är att ens medvetande aldrig lämnar den fysiska kroppen under en klardröm, vilket den sägs göra under en astralprojektion. Klardrömmar kan dock vara ett steg mot att göra en astralprojektion, då man har kommit en bra bit in i processen genom att man är medveten medan den fysiska kroppen sover.

 

Hur man gör en astralprojektion

Det finns ett stort antal tekniker som man kan använda sig av för att försöka göra en astralprojektion. Det de flesta har gemensamt är att man börjar med att försöka nå en djup avslappning i kroppen. En del väljer att lyssna på en guidad avslappningsövning, då det kan vara svårt att nå djup avslappning på egen hand. När kroppen blivit helt avslappnad fortsätter man till sitt sinne, och man kan försöka att nå ett hypnotiskt stadium. Ett första tecken på att ens medvetande är på väg att lämna kroppen sägs vara att man känner vibrationer eller pirrande i kroppen. Man kan också börja höra ett högt, ringande ljud och känna ett tryck över huvudet.

Som ett nästa steg kan man försöka tänka sig att man rör på olika delar av kroppen, fast man inte rör dem genom sin fysiska kropp. Man kan till exempel börja med att tänka sig att man rör på sina fingrar, och sedan gå vidare till fötterna och sedan armar och ben. Till slut sägs det kunna vara möjligt att man kan röra hela sin astralkropp med hjälp av sitt medvetande, och man kan nu prova att resa sig upp från sin fysiska kropp. I en teknik kan man visualisera ett rep som kommer ner från taket, som man i sin tanke tar tag i och drar sig upp med, bit för bit tills man till slut lämnat sin fysiska kropp.

När man lämnat sin fysiska kropp kan man prova att vända sig om och titta på den, för att på så sätt få en bekräftelse för sig själv att man faktiskt har lämnat sin kropp med sitt medvetande. Nästa steg kan vara att man tar sig runt i rummet man befinner sig i, och sedan kan man prova att gå in i ett annat rum. När man känner att man har kontroll över sin astralprojektion kan man fortsätta utanför platsen där man befinner sig, och ta sig till andra ställen. Det är dock bra att ta små steg i taget, och göra detta under en längre tid för att bygga upp en större känsla av kontroll under sin astralprojektion.

Under en astralprojektion rör man sig inte längre med hjälp av kroppen utan istället med hjälp av sitt medvetande. Därför tänker man på platsen man vill till istället för att man försöker gå dit själv, vilket annars kan resultera i att man omedelbart förs tillbaka till sin fysiska kropp. Detta gäller allt som har med ens fysiska kropp att göra, till exempel om man försöker prata under en astralprojektion. Under en astralprojektion bör man försöka att inte heller tänka eller analysera det som händer, då man annars också riskerar att direkt komma tillbaka till sin fysiska kropp.

När man gör en astralprojektion sägs vår fysiska kropp kunna bli lite kall, och det kan därför vara bra att lägga en filt eller täcke över sig innan man börjar.

 

Att tänka på

Innan man provar att göra en astralprojektion kan det vara bra att man känner att man har tillräckligt med kunskap kring vad det är för något och vad det innebär. Detta kan också göra att man minskar en eventuell rädsla för astralprojektion, vilket annars sägs vara en av de vanligaste anledningarna till att man inte lyckas att lämna sin kropp trots lång träning. Om man lyckas lämna sin kropp sägs det också vara vanligt att känslor av rädsla får oss att omedelbart komma tillbaka i vår kropp igen och man får börja om på nytt.

Det är också viktigt att inte känna rädsla, eller att man åtminstone känner att man har kontroll över den, då man annars sägs kunna riskera att dra till sig negativa energier under sin astralresa. De flesta menar att de inte kan göra oss någon skada och att astralprojektion är helt ofarligt, men en del menar att man ändå kan riskera att hamna i de lägre delarna av astralplanet på grund av sin rädsla och det är också här de negativa energierna sägs finnas. Även om det inte är farligt kan det bli en obehaglig upplevelse, vilket kan göra att man inte vågar att prova på astralprojektion igen.

Innan man provar att göra en astralresa är det viktigt att man har en hög vibration och att man har en positiv känsla, och att man har klart för sig vad sitt syfte är med astralprojektionen. För att få en positiv energi och hög vibration kan man bland annat föreställa sig hur man fylls med ett vitt eller gyllene ljus, och gärna också en känsla av villkorslös kärlek. Man bör alltid be sina guider om beskydd och man kan också be änglar om beskydd, och det kan vara bra att även be om beskydd för det rum som man vistas i. Om man vill kan man använda sig av kristaller som sägs underlätta astralprojektion och som sägs ge beskydd. Det är viktigt att man aldrig är påverkad av alkohol eller droger då man gör en astralprojektion, då det gör att man inte längre har samma kontroll och klara medvetande.

För att kunna göra en astralprojektion måste man ofta träna regelbundet under mycket lång tid, ibland under flera år, och många ger upp efter ett antal försök som inte gett något resultat då man inte har tålamod att vänta eller tänker att man ändå aldrig kommer att lyckas. Ett sätt att öka chansen för att man ska lyckas med en astralprojektion är att använda sig av affirmationer. Man kan till exempel upprepa för sig själv under flera tillfällen under dagen att man kan göra en astralprojektion och att man lyckas med den. Att meditera är också ett sätt att förbereda sig inför en astralprojektion, då man bland annat lär sig att kontrollera sina tankar och att stilla sin kropp och sitt sinne.

Då klardrömmar sägs vara en effektiv väg till astralprojektion kan man börja med att öva på det. Ett första steg kan vara att lära sig att komma ihåg de drömmar man haft under natten, och det kan man göra genom att exempelvis skriva upp det man kommer ihåg direkt när man vaknar och upprepa innan man somnar att man kommer att komma ihåg de drömmar man har under natten. Man kan också försöka få in som rutin att fråga sig själv flera gånger om dagen om man drömmer eller är vaken, och sedan exempelvis hoppa för att se om man är det. Till slut kan det hända att man ställer sig samma fråga även i en dröm, och då man hoppar upp och märker att man inte landar på samma sätt som i verkligheten så kan man bli medveten om att man befinner sig i en dröm. Man har då lyckats få en klardröm, och man kan från detta tillstånd försöka att medvetet lämna sin sovande kropp.