Reiki

Reiki är en japansk healingteknik som utgår från tanken att det finns en universell livsenergi i allting som är levande, och genom healingtekniken kan man hjälpa livsenergin att flöda fritt och snabbt och därmed bland annat stärka hela människan och dess försvar. Healingen ges från en personen till en annan genom händerna, som hålls på eller en bit ovanför klientens kropp. Reiki kommer från de japanska orden ”rei” som betyder universell eller guds visdom, och ”ki” som betyder livsenergi. Reiki handlar om att vara en kanal för den universella livsenergin, för att på så sätt få den att flöda genom den man håller händerna ovanför. Energin styrs av den högre källan, vilket gör att den som utför Reiki inte själv bestämmer vart energin ska någonstans.

Reiki är en metod som ger lugn och avslappning, och som balanserar hela människan genom att öka dess livsenergi. Healingen når alla plan hos människan, och påskyndar läkning och helande i både vår psykiska kropp, vår själ och aura.

 

Hur en behandling med Reiki fungerar

Genom Reiki får vi kontakt med en högre källa av energi, den energi som allt levande består av och som kallas för livsenergin. Enligt Reikimetoden orsakas sjukdomar och olika obalanser i kropp och själ av att vår livsenergi flödar långsamt inom oss, eller att den blockeras på olika ställen. Detta anser man kunna korrigera med hjälp av Reiki, då livsenergi från en högre källa flödar in i kroppen och tar bort blockeringar och snabbar upp på det naturliga flödet. Detta hjälper kroppen att läkas och rensa ut gifter, vilket gör att vi har lättare att tillfriskna från sjukdom och att bli balanserade i kropp och själ. Reiki gör oss avslappnade och minskar stress, vilket också ger kroppen kraft att bygga upp sitt eget försvar och gör att kroppens eget läkande kan sätta igång.

Innan själva behandlingen med Reiki börjar brukar terapeuten först berätta om hur den kommer att gå till och vad som kommer hända, och kanske också fråga vad klienten har för problem och vad den hoppas kunna bli hjälpt med. Man får sedan lägga sig ner på rygg på en massagebänk eller sätta sig ner på en stol, och man är alltid fullt påklädd. Terapeuten påbörjar sedan behandlingen, och håller sin händer antingen lätt på kroppen eller strax ovanför den i olika positioner. I Reiki jobbar man med hela personen och inte bara vissa delar, då det är energin som gör jobbet och verkar där klienten behöver det under just detta tillfälle. Händerna hålls stilla under den största delen av behandlingen, för att endast byta position ibland. Oftast börjar man med att hålla händerna vid huvudet. En behandling pågår i de flesta fall mellan 45-90 minuter. En del som har gått på Reiki har inte känt något särskilt under själva behandlingen mer än avslappning och lugn, medan andra kan känna en värme och en pirrande känsla i kroppen, och en del ser till exempel också olika färger framför sig under healingen. Det kan kännas som om en varm energi flödar runt och genom ens kropp, och man blir ofta mycket avslappnad och lugn av behandlingen.

Ofta räcker det med en behandling med Reiki för att den ska få den effekt som det är tänkt, men ibland kan det behövas flera behandlingar då klienten kanske går igenom en långvarig process utav någonting och behöver stöttning i det.

Man vet inte exakt hur Reiki fungerar och vad som händer i kroppen under utförandet av Reiki, men en teori är att livsenergin är en elektromagnetisk energi som under Reiki interagerar med klientens elektromagnetiska fält. Reiki är inte så omskrivet i vetenskaplig litteratur och har heller inga vetenskapliga bevis för att det verkligen fungerar, men samtidigt så används Reiki idag på flera stora sjukhus i världen som ett komplement till den traditionella sjukvården. Behandlingen används där i första hand för att ge avslappning och lugn åt patienter, till exempel vid livets slutskede eller innan operationer, och Reiki används även för att minska smärta hos patienter.

Utförare av Reiki är själva noga med att påpeka att de inte har någon utbildning att ställa en diagnos åt klienten, och att de inte heller kan förutse vad behandlingen ska ge för resultat. Om man inte mår bra ska man uppsöka läkarvård, och man kan då använda Reiki som ett komplement till en eventuell behandling.

 

Effekter av Reiki

Reiki är en väldigt omfattande metod då den påverkar hela människan, både då det gäller fysiska, mentala och själsliga problem och obalanser. Den största effekten som Reiki har är att den ger en känsla av djup avslappning och lugn. Reiki får livsenergin att flöda i kroppen och löser upp blockeringar, vilket gör att kroppen kan börja sin inre läkning. En balansering sker i kroppen, vilket kan visa sig på flera olika sätt beroende på vad man tidigare haft för obalanser och problem. Reiki sägs bland annat kunna ge bättre sömn, lägre blodtryck, minskad smärta och bättre immunförsvar, och sägs ha en positiv effekt på alla välkända sjukdomar. Reiki kan också vara till hjälp vid exempelvis ångest och depression. Reiki hjälper till att rensa kroppen från gifter och att öka dess vibration, vilket gör att kroppens tillfrisknande kan påskyndas. Reiki kan vara ett bra komplement till traditionell sjukvård, då den kan minska bieffekterna från andra behandlingar och medicineringar. Den kan också öka effekterna av exempelvis homeopati, kristallbehandlingar och meditation, och fungerar därmed som en kompletterande metod både till västerländsk och österländsk medicin.

Reiki är också en vanlig behandling för djur, som ofta visar tecken på avslappning och lugn under och efter healingen. Reiki går att använda på allt levande, som till exempel växter för att få dem att växa bättre och på vatten innan man dricker det för att öka dess vibration. Barn svarar också mycket bra på Reiki, och behöver oftast inte lika långa behandlingar som vuxna.

 

Olika nivåer i Reiki

Många som har varit på en behandling med Reiki känner att de vill lära sig metoden själva, vilket kan vara bra då man också kan utföra Reiki på sig själv. Reiki är inte en metod som man kan lära ut, utan det är en förmåga som endast kan överföras från en Reiki Master, lärare, till en elev. Med hjälp av energierna i Reiki ställer läraren in eleven på rätt frekvens för att själv kunna komma i kontakt med energin, och eleven öppnas då upp som en kanal där energin kan flöda genom. Detta kallas för en intoning eller initiering, och tar oftast 20-30 minuter och är en väldigt avslappnande upplevelse. Detta kallas Reiki I, och efter det kommer Reiki II, där man får hjälp att öppna upp sig ytterligare, den här gången i auran. Under Reiki II får man kunskap om de tre heliga symbolerna, vilka man sedan kan använda i sitt arbete. Den andra intoningen går oftast snabbt, och efter den finns en tredje intoning som kallas Reiki Master. Man ökar då vibrationerna ytterliga och får också kunskap om den heliga Master-symbolen. Som Reiki Master kan man sedan själv göra initieringar åt elever, men man kan också välja att endast använda det man lärt sig för sin egen skull.

 

Bakgrunden till Reiki

Reiki är en metod som grundades runt 1920-talet, av den japanska munken Mikao Usui. Reiki har sin grund i flera olika traditionella healingtekniker i Asien, och baseras på den gamla tron att det finns en universell livsenergi som aldrig sinar som man kan få kontakt med. Reikin spreds till väst i slutet på 1930-talet, då en kvinna vid namn Hawayo Takata tog del av metoden under sin resa till Japan och sedan började lära den vidare hemma i Hawaii. Under åren har metoden förts över till fler och fler människor, och idag jobbar ett stort antal människor runt om i världen som Reiki Masters för att föra metoden vidare.

Usui rekommenderade också att man jobbar med enkla, etisk principer då man praktiserar Reiki, då metoden handlar mycket om att utvecklas som människa och detta är också en viktig del i healingmetoden. Den som tar emot healingen har också ansvar för den och för dess resultat, och enligt Usui är det viktigt att man jobbar med sig själv och sitt eget läkande för att behandlingen ska bli komplett och få bästa resultat.

De fem principerna inom Reiki är följande (från Förenade Reikiförbundet i Sverige):

 

Bara för idag:

Ska jag leva i tacksamhet
Ska jag inte oroa mig
Ska jag inte vara arg
Ska jag vara ärlig
Ska jag hedra mina lärare