Bastedalens Kinapark

UPPDATERING: Kinaparken öppnar igen för besökare i påsk 2018, efter att ha varit stängd sedan 2015. Se hemsidan för mer information: www.bastedalenskinapark.se

Vid sjön Vätterns norra spets, mellan Motala och Askersund, ligger Kinaparken, vilket är en vacker park i kinesisk stil som ligger i ett gammalt kalkbrott. Parken öppnades redan på 60-talet, med tanken att den skulle bli en liten bit av Kina mitt i den svenska landsbygden. Mannen som anlade parken, Ebbe Johnson, ville själv egentligen åka till Kina, men då det aldrig blev så beslutade han sig istället för att skapa en park med inspiration från landet. Kinaparken har sedan dess besökts av många människor, och den har varit väldigt omtyckt. Det finns mycket starka energier på platsen vilket många av besökarna kan intyga.

Utmärkande för kinesiska trädgårdar och parker, och också för Kinaparken, är bland annat dess avskärmning från den yttre världen som gör att det blir en särskild atmosfär inne i parken. Omvärldens ljud stängs ute, och man får lättare att höra regnet som faller och vinden som får löven att röra sig på träden. Man får tid för reflektion på en plats i stillhet, samtidigt som man får nya upplevelser och nya intryck under sin vandring genom parken tack vare uttänkta arrangemang i landskapet med bland annat stenar och blommor.

I Kinaparken finns flera paviljonger i kinesisk stil, där man kan gå in och blicka ut över trädgården eller ta skydd från regn eller solsken. Paviljongerna har olika namn och teman, som exempelvis Den spelande vindens paviljong. I traditionella kinesiska parker har paviljongerna en stor plats, och placeras ut på olika platser av en viss anledning. En paviljong kan exempelvis ställas där den bästa platsen finns för att se de sista solstrålarna vid solnedgången, eller där man bäst kan höra regndropparna falla mot näckrosbladen. Parkerna kan också ha mindre hus för stillhet och meditation, vilket också finns i Bastedalens Kinapark.

Runt om i parken finns också olika statyer utställda på uttänkta platser, med typiskt kinesiska motiv såsom lejon, drakar och Buddhafigurer. Trädgården är omgiven av olika trädarter såsom lönn och pil, och många olika växtarter som bland annat magnolia och näckrosor som finns på flera ställen i dammarna. I kinesisk stil finns också flera mindre broar över bland annat de två stora dammar som finns i parken, och som avdelas av en smal stig i gräs.

I anslutning till parken finns ett kafé och en mindre butik med bland annat kinainspirerade produkter.