Kroppens sju största chakran

Enligt bland annat den yogiska traditionen finns det sju stora energipunkter i vår kropp, och det är de som kallas för chakran. Chakrapunkterna följer ryggraden i vår i vår eteriska kropp, och går från slutet av ryggraden upp till högsta delen av huvudet. Genom punkterna flödar energi som i ett motsols snurrande hjul, och energin fördelas sedan ut i resten av kroppen.

Det är viktigt att energin kan flöda fritt genom dessa chakran för att att vi ska må bra. Förträngda minnen och traumatiska händelser kan skapa blockeringar i våra chakran, och göra att energihjulen inte snurrar lika fort. Detta kan skapa en obalans i kroppen och göra att vi inte mår bra. Man kan se om det är blockering i ett chakra på bland annat intensiteten i dess färg och hur väl man känner av energi från det. För att lösa dessa blockeringar kan man arbeta på olika sätt med det chakrat som är blockerat, till exempel genom visualisering och chakrahealing.

 

Kroppens sju chakran

Kroppens chakran har olika färger; rött, orange, gult, grönt, ljusblått, mörkblått och lila, med start från rotchakrat som är beläget längst ner. Alla chakran har också olika frekvenser, från lägre frekvens i rotchakrat till högre frekvens uppe vid kronchakrat. Frekvensen är lägre ju längre ner man kommer, då det står för de jordens energier, och högre upp är vibrationerna högre då dessa chakran står för bland annat intuitionen och vår kontakt med universum.

 

 

Rotchakrat

Rotchakrat är beläget i slutet på ryggraden, och är det enda chakra som är beläget på baksidan av kroppen. Rotchakrat är förknippat med den fysiska delen av oss, och elementet jord. Våra ben ses som en förlängning av rotchakrat, och då chakrat är i balans känner vi oss i balans och ”jordade”.

Ett överaktivt rotchakra kan ge hett temperament, översexualitet, otålighet och irritation.

Ett underaktivt rotchakra kan ge oss mindre kraft, oförmåga att ta tag i saker och göra förändringar, lägre sexualdrift och depression.

Man kan balansera sitt rotchakra genom att bland annat visualisera en röd lotusblomma (symbolen för rotchakrat) vid chakrat, och äta röd mat och mat som är rik på protein. Eftersom rotchakrats element är jord, ger vi rotchakrat balans genom att vistas mycket ute i naturen, och känna gräset under våra fötter och jord i våra händer.

 

 

Sakralchakrat

Sakralchakrat är beläget ungefär 3 cm nedanför naveln, 3 cm in i kroppen. Sakralchakrat är förknippat med vår relation med andra människor och våra känslor, och elementet vatten. Då detta chakra är i balans fungerar vi bra i det sociala samspelet och vi känner oss kreativa. Sakralchakrat handlar också mycket om balans, bland annat balansen mellan feminint/maskulint.

Ett överaktivt sakralchakra kan komma till uttryck i våra känslomässiga reaktioner, och ge bland annat humörsvängningar som överkänslighet och en känsla av att vi aldrig är helt tillfredsställda.

Ett underaktivt skakralchakra kan vi ha svårt med sociala och känslomässiga relationer, och vi kan ha svårt att skaffa vänner eller träffa en partner. Det kan också göra att man inte känner sig som en del i samhället.

Man kan balansera sitt sakralchakra genom att bland annat föreställa sig ett klart, orange ljus vid chakrat, och se hur det strömmar dit med ren energi och tar bort alla blockeringar. Det kan också vara att se över vilka människor man har i sitt liv och se till att bara omge sig med människor som ger positiv energi. Man kan fundera på hur man tror att balansen är i chakrat, och arbeta med de. Känner man att det kan vara underaktivt kan man försöka att träffa mer människor och knyta mer kontakter, även om det kan kännas jobbigt till en början. Det gör att det öppnar upp för energin i chakrat, och gör det lättare ju mer energi som flödar in.

 

 

Solarplexuschakrat

Solplexuschakrat finns strax ovanför naveln, och är det chakra som står för den vi är. Här finns vår vilja, vår självkänsla och vår självdisciplin. Det är också här vi har vårt energicentrum, som ger livsenergi genom hela vår kropp. Här sitter också vår magkänsla. Då detta chakra är i balans har man kontroll över sina tankar och känslor, och man är nöjd med den man är och man uppskattar människorna runt omkring sig. Elementet som är knutet till detta chakra är eld.

Vid ett överaktivt solarplexuschakra reagerar man lätt på olika saker, och man kan ha lätt att bli arg och få andra känslomässiga problem, och man kan få lätt att kritisera andra människor och bara vilja ha det på sitt sätt. Man kan också försvinna in i sitt arbete, och ha en känsla av att allting måste vara perfekt.

Vid ett underaktivt solarplexuschakra kan man lätt bli passiv och inte ta sig för så mycket, och man kan få lätt att misstro andra människor. Man kan också få problem med sin självkänsla och känna att man inte duger, och oroa sig mycket för vad andra tycker och tänker om den man är och det man gör.

Man kan balansera sitt solarplexuschakra genom att visualisera till exempel en gul solros vid sitt solarplexuschakra, och se den rena, gula färgen flöda genom det. Man kan också balansera sitt chakra genom att vara ute mycket i solen, och att sitta vid en eld kan också ha en positiv effekt.

 

 

Hjärtchakrat

Hjärtchakrat finns beläget vid vårt hjärta, och är ett chakra som står för kärlek, glädje, passion och respekt och godhet gentemot andra människor. Det ses av många som kanske det viktigaste chakrat på grund av att det är hem för kärleken inom oss, som också ses som en av de största källorna till healing. Det är också det chakra som knyter samman de lägre vibrerande chakrana med de med högre frekvens. Dess element är luft.

Ett balanserat hjärtchakra gör att vi känner oss i balans och att vi känner med övriga världen, våra medmänniskor, djuren och naturen, och vi har förståelse för andra och accepterar dem som de är.

Ett överaktivt hjärtchakra kan göra att vi styrs av våra häftiga känslor, och vi kan vara dömande mot andra människor och få problem i våra relationer. Vi kan få svårt att lämna relationer som är dåliga för oss.

Ett underaktivt hjärtchakra gör att vi får svårt att släppa människor nära oss, vi blir misstänksamma och vi får en negativ syn på världen.

För att balansera vårt hjärtchakra kan vi visualisera en klar, grön färg vid vårt hjärta, och det kan också hjälpa oss att vara ute bland gröna träd och gå på sköna gräsmattor och känna gräset under fötterna. Att vara utomhus och känna vinden i ansiktet kan också vara läkande för detta chakra.

 

 

Halschakrat

Halschakrat är beläget i den nedre delen av halsen, och står för vårt uttryck, både rent fysiskt som vårt tal, men också om förmågan att uttrycka det man känner och tänker på olika sätt. Detta chakra står också mycket för sanning, som att våga säga vad man tycker och att leva sitt liv enligt det som känns rätt inom oss. Halschakrat har färgen ljusblå.

När detta chakra är i balans kan man med enkelhet uttrycka det man känner och tänker, och man vågar ta för sig i livet. Man har lätt att leva enligt sin sanning, men man är också uppmärksam på hur andra uppfattar det man säger och ser till att inte vara dömande och hård i sitt uttryck.

Om man har ett överaktivt halschakra överröstar man ofta andra människor, och har svårt att låta andra komma till tals. Man kan också vara överdrivet kritisk mot andra människor.

Har man ett underaktivt halschakra har man ofta svårt att uttrycka sig själv, det kan vara svårt för omgivningen att veta var de har personen då den kanske ger dubbla budskap eller inte vågar säga vad den egentligen tycker. Man kan ha svårt att säga ifrån och sätta gränser.

För att få balans i sitt halschakra kan man prova att visualisera färgen ljusblå vid sitt halschakra, och se en ljusblå våg av energi strömma igenom det. Att dricka mycket vatten är också bra för att skapa balans i chakrat, samt att få nackmassage då chakrat också är kopplat till nacken. Att sjunga kan hjälpa att öppna upp chakrat, och att tala sanning.

 

 

Pannchakrat

Pannchakrat finns i mitten strax ovanför våra ögon, och kallas också därför ofta för ”tredje ögat”. Pannchakrat står för den mentala delen av oss själva, såsom våra drömmar, målbilder, synen på livet samt vår självbild. Här finns vår medvetenhet och våra tankar, de insikter vi får samt vårt minne och vår samlade erfarenhet. Chakrats färg är indigo och elementet är ljus.

Ett balanserat pannchakra gör att vi har lätt att lära och komma ihåg saker, och vi kan göra snabba bedömningar, ha klara visualiseringar och en god självinsikt. Ett pannchakra i balans underlättar också för kontakt med våra guider och vårt högre jag.

Ett överaktivt pannchakra kan ge hallucinationer och mardrömmar, och kan göra att man att man blir för intellektuell. Man kan också få ont i huvudet och problem med sin syn.

Ett underaktivt pannchakra kan göra att man får problem med minnet och att lära sig nya saker, och man kan få svårt att förstå den andliga världen och även begreppet sunt förnuft. Man kan ha svårt att känna empati för andra människor, och ha svårt att känna intuition.

Man kan balansera chakra genom att tänka färgen indigo vid platsen för pannchakrat, och man kan också klä sig i sådana färger. Att vara ute i solen kan hjälpa, samt att stimulera synen genom att titta på vackra saker. Meditation kan också vara bra om man vill stilla sina tankar.

 

 

Kronchakrat

Kronchakrat är beläget precis ovanför vårt huvud, och är det chakra som förbinder oss med högre energier och universum. Genom kronchakrat kan dessa energier nå även våra chakran med lägre frekvenser. Kronchakrats färg är vit, och står för ”rent medvetande”. Dess element är inre ljus.

Ett kronchakra i balans ger en känsla av att allting hör ihop, vilket gör att man bryr sig om andra med vetskapen att vi alla är ett. Man har en stor intuitionsförmåga och tillgång till en stor visdom, och man är medveten om att man är en andlig varelse.

Om man har ett överaktivt kronchakra kan ge religiös fanatism, och man kan också ha svårt att stå med båda fötterna på jorden. Man kan få en överdriven tro på sig själv, och människor runt omkring kan ha svårt att ta personen på allvar.

Ett underaktivt kronchakra kan göra att man känner att livet saknar mening, och man kan känna sig mycket rädd för döden. Allt kan kännas tomt, och man har ingen vilja att utvecklas andligt eller att utveckla sitt inre jag. Man kan också ha problem med balansen och vara klumpig i sina rörelser.

Man kan balansera sitt kronchakra genom att visualisera en lila eller vit färg vid sitt kronchakra, och genom att äta ren mat och dricka mycket vatten. Ett annat bra sätt att balansera sitt kronchakra på är genom meditation.