Kanalisering, automatskrift och inspirerad skrivkonst, Stockholm