Pyramiderna i Bosnien

I centrala Bosnien, några mil nordväst om huvudstaden Sarajevo, ligger ett område med fem pyramidliknande berg. En del menar att dessa berg egentligen är just pyramider, som är skapade av människan för omkring 29 000 år sedan.

Undersökningarna av bergen började år 2005, då en man vid namn Semir Osmanagić åkte till Bosnien och staden Visoko för att bland annat besöka ett lokalt museum i trakten. Semir Osmanagić föddes i Bosnien men bodde sedan i USA under många år, där han började intressera sig av pyramider vilka han sedan besökte under många resor till olika platser på jorden. Under sitt besök i Visoko insåg han att bergen i området såg ut som pyramider, och han började kort därefter undersöka saken närmare. Sedan dess har han tillsammans med ett stort antal frivilliga gjort många utgrävningar och undersökningar av området, och han kom snabbt fram till att detta inte var vanliga berg utan pyramider som skapats av människan.

Semir Osmanagić har gett alla fem pyramider varsitt namn; ”Pyramid of the Sun”, Pyramid of the Moon”, ”Pyramid of the Dragon”, ”Pyramid of Love” och ”Temple of the Earth”. ”Pyramid of the Sun” fick namnet på grund av sina likheter med pyramiden med samma namn i Teotihuacan, Mexiko.

”Pyramid of the Sun”, ”Pyramid of the Moon” och ”Pyramid of the Dragon” har tydligt formen av en pyramid, och alla fyra sidor är i exakt riktning mot de fyra väderstrecken, vilket även är fallet med exempelvis pyramiden i Giza i Egypten. ”Pyramid of the Sun” sägs också ligga på den plats där den längsta latitudlinjen och den längsta longitudlinjen korsar varandra, vilket också pyramiden i Giza sägs göra.

De tre största pyramiderna, ”Pyramid of the Sun”, Pyramid of the Moon” och Pyramid of the Dragon”, ligger alla 2,18 kilometer från varandra, och bildar en nästintill exakt liksidig triangelformation.

 

Världens största och äldsta pyramid

”Pyramid of the Sun” är med sina 220 meter i synlig höjd den största pyramiden i världen, och också den äldsta då den blivit daterad till att vara omkring 29 000 år gammal. ”Pyramid of the Moon” är näst högst i världen, med en höjd på 190 meter.

Toppen av ”Pyramid of the Sun” är platt med en form av ingång, vilket tidigare inte har gått att se då platsen varit täckt av stenblock och vegetation. Det är också på grund av detta som man tidigare inte har kunnat se att de fem bergen egentligen är pyramider, då metertjocka lager av sten och sand har kommit att täcka dem under de tusentals år som gått sedan de byggdes.

Den betong som ”Pyramid of the Sun” består av sägs vara tre gånger starkare än den betong vi använder idag, och vid undersökningar visar det sig också att den är fem gånger så motståndskraftig mot vatten.

 

Energistråle och ultraljud från Pyramid of the Sun

Mätningar har visat att en elektromagnetisk strålning kommer från toppen av den största pyramiden, ”Pyramid of the Sun”. Denna energistråle är 4,5 meter bred och går rakt upp mot himlen, och har en frekvens på 28 kHz och en styrka på 3,9 v. Energistrålen blir starkare ju längre från pyramiden den kommer, vilket vanligtvis inte är fallet enligt naturens lagar. Man vet inte vad energin kommer ifrån, men genom olika mätningar har man kommit fram till att den har sin källa drygt två kilometer under pyramiden och att källan har en styrka på över 10 kW. Energistrålar har uppmätts även vid andra pyramider på jorden, såsom pyramiden Kukulkan i Yucatan i Mexiko och pyramiden Xianyang i Kina.

Man har också uppmätt ett ultraljud i form av en stråle på 5-10 meter i diameter som kommer från pyramiden, och som har en frekvens på mellan 9,3 Hz och 28,3 Hz. En del tror att detta ultraljud kommer från den stora andel kvartskristaller som finns i pyramidens konstruktionsmaterial, då kvarts sägs kunna skapa ultraljud genom vibrationer skapade av energifält. Detta energifält tros då vara den elektromagnetiska energistråle som går genom pyramiden.

Man har också uppmätt en liknande energistråle på 28 kHz från toppen av ”Pyramid of the Moon”, och där även en energistråle på runt 42 kHz. Detta ser en del som ett tecken på att pyramiderna har en resonans mellan sig.

 

Underjordiska tunnlar med helande egenskaper

I området kring pyramiderna har man hittat flera underjordiska tunnlar, och även mindre sjöar och labyrinter. Den mest kända tunneln kallas Ravne, och i denna tunnel har man hittat ett stort antal föremål som har kunnat dateras till att vara runt 30 000 år gamla. Många föremål är megaliter, som man tror kan ha varit exempelvis verktyg och konstföremål. En del stenar är fyllda med symboler eller bilder.

Enligt mätningar har de underjordiska tunnlarna 10 till 200 gånger högre andel negativa joner än vad som är normalt förekommande i naturen. Negativa joner sägs ha positiva egenskaper för både vår fysiska och psykiska hälsa, vilket har gjort att platsen nu besöks även av människor som önskar ta del av de helande egenskaper som sägs finnas i områdets underjord. Här sägs även Schumannresonansen ligga på 7,83 Hz, vilket också sägs bidra till optimalt välbefinnande. I tunnlarna har heller ingen naturlig radioaktivitet kunnat uppmätas, vilket annars kan ha en skadlig påverkan på oss.

Mätningar har även visat att energilinjer såsom currylinjer och Hartmannlinjer, som kan vara skadliga för människan att vistas på under en längre tid, inte avger någon strålning i de underjordiska gångarna. Stora keramikskulpturer sägs också vara placerade ovanför de underjordiska vattenströmmarna på ett sådant sätt att de förändrar den annars negativa energin till positiv.

Semir Osmanagić menar att den elektromagnetiska strålningen och ultraljudet hör samman med fenomenen i de underjordiska tunnlarna, och att man därför bör se på dessa områden som en enhet.

 

Syftet med pyramiderna

Semir Osmanagić säger att han tror att pyramiderna i Bosnien är energimaskiner av något slag, och att pyramiderna runt om på jorden kan ha använts som en kommunikationskanal mellan de olika kontinenterna. Detta då han menar att de både avger men också tar emot energi. Det finns också de som menar att strålningen från ”Pyramid of the Sun” fortsätter ända ut i universum där den bara blir starkare, för att nå till andra planeter och galaxer.

 

Vad skeptiker säger

Även om Semir Osmanagić har ett relativt stort stöd i Bosnien för sina teorier, så är han starkt motarbetad av många arkeologer och forskare runt om i världen. Många menar att det inte alls rör sig om några pyramider utan att det är pyramidformade berg som har skapats naturligt. En del menar att Semir Osmanagić själv har skapat flera av de saker som han har sagt sig hitta, såsom stenblock skapade av människan och föremål med symboler på. Det finns också de som menar att de underjordiska gångarna egentligen är gamla gruvgångar, och att de inte har med pyramidformationerna att göra.

Semir Osmanagić har haft svårt att få in pengar för att finansiera de fortsatta undersökningarna och utgrävningarna i området, men har fått hjälp av ett stort antal frivilligarbetare från hela världen. Semir Osmanagić själv säger att forskarvärlden endast är avundsjuka på hans upptäckter, och att många av de fenomen som sker på platsen fortfarande inte kan förklaras med dagens vetenskap.

 

Att ta sig hit

Det går direktflyg till huvudstaden Sarajevo från Sverige, med bland annat Norwegian och Lufthansa. Från Sarajevo kan man ta sig vidare till staden Visoko med lokalbuss eller genom att hyra en bil.

 

För mer information

Alla upptäckter som görs av Semir Osmanagić och hans team blir publicerade offentligt, för alla att ta del av. Man kan följa deras arbete på projektets officiella hemsida The Archaeological Park.