Stenshuvuds nationalpark, Österlen

Stenshuvuds nationalpark ligger på Österlen i Skåne, en bit utanför Kivik. Nationalparken är bland annat känd för sina långa och vackra stränder, den storslagna utsikten från bergstoppen och dess mycket rika växt- och djurliv. Stenshuvud sägs vara en av de artrikaste nationalparkerna i Sverige, vilket bland annat beror på de många olika naturtyperna som finns inom nationalparksområdet.

Många vittnar om att det finns kraftfulla energier i nationalparken, och platsen är ett populärt ställe att besöka för göra meditationer, trumresor och vandringar och för att ladda med ny energi. På grund av sitt läge har Stenshuvud varit en naturlig plats för tillflykt under historien, och här finns till exempel flera fornlämningar från brons- och järnåldern. Här finns bland annat stensättningar och spår från fornborgar, som har daterats till omkring 500 år e.Kr. Det finns också en avgjutning av en fot inhuggen i berget, vilket också har hittats i bland annat Skottland där den tros ha skapats av kelterna som inflyttningsritual. Foten är belägen på Stenshuvuds norra höjd, och finns vid det järnrör som Lantmäteriet satt ut som positionspunkt. Berget har fått sitt namn från jätten Sten som enligt folksägnen sägs bo på bergets norra sida.

Stenshuvuds nationalpark täcker ett område på runt 400 hektar, och namnet Stenshuvud syftar på berget i nationalparken som har tre olika höjder. Den högsta toppen är den norra, som ligger nära 100 meter över havet. I området finns fem olika vandringsleder, och det är från lederna skyltat upp till alla tre utkiksplatser på höjderna; den södra, norra och den östra. Lederna är från en halv till fyra kilometer långa, och här kan man också gå en bit på Skåneleden om man vill, som går rakt genom parken. Vissa leder är mycket steniga, och kan vara lite krävande att gå. Vill man gå en enklare led rekommenderas den blå leden, som också är anpassad för rörelsehindrade. Från den kommer man dock inte upp till någon av topparna, utan den leder ner till den vackra stranden som ligger 500 meter från huvudentrén. Den vanligaste leden att gå är den röda, som är två kilometer lång och leder upp mot topparna och fornborgen.

Vid nationalparkens huvudentré finns parkering och toalett, samt ett Naturum med information om nationalparken. I anslutning till nationalparken finns också Kaffestugan Annorlunda, som erbjuder kakbuffé till fast pris.