Taffelberget, Sydafrika

Taffelberget ligger söder om Kapstaden i Sydafrika, och är känt för bland annat sin platåform. Berget är 1085 meter högt, och dess platå är tre kilometer lång. På berget finns ett mycket stort antal växtarter, varav en betydande del endast går att finna här. Det finns också många djurarter på berget. Taffelberget är en av de mest besökta platserna i Sydafrika, och uppifrån berget kan man se ut över hela Kapstaden och över två världshav; Indiska oceanen och Atlanten. Man kan ta sig upp till toppen antingen genom en av vandringslederna eller genom att ta en linbana upp.

 

Ett av jordens energicentrum

Taffelberget är känt för att vara ett spirituellt center, och lokalbefolkningen besöker det ofta för att ta del av dess helande och lugnande energier. Taffelberget sägs vara ett av jordens fyra energicenter som står för de fyra elementen, och Taffelberget står för elementet jord. Här genereras närande ljus som upprätthåller och ger energi till jorden och allt levande. Denna energi leds ut till jordens chakrapunkter genom de två stora leylinjerna som korsar berget, vilket gör Taffelberget till en mycket kraftfull plats. Energin sägs röra sig medsols på denna plats, även om riktningen kan ändras under olika omständigheter. Det sägs att den starka energin gör att healingförmågor och mediala förmågor förstärks här, och genom att besöka platsen med goda tankar och ett öppet hjärta kan man hjälpa till att öka den positiva energin som Taffelberget ger till jorden. Av samma anledning sägs berget vara en mycket stark plats för meditationer, och det anordnas många gruppmeditationer på berget. Man kan också meditera på en annan plats på jorden och exempelvis visualisera ljus som kommer inifrån berget, för att hjälpa till att sprida dess energier.

Nedanför berget ligger St George’s katedral, som är byggd mitt på den stora leylinje som står för den kvinnliga energin. Slottet i Kapstaden sägs ligga på den andra stora leylinjen som står för den manliga energin, och dessa sägs sedan mötas vid Taffelberget. En del menar att Taffelbergets form kan ses som en symbol för en värld utan hierarki, där alla har samma rättigheter och där inga gränser finns.