Automatisk skrift

Automatisk skrift kallas den skrift som blir då man mottager budskap från andevärlden i form av ord som man skriver ner för hand eller på datorn, utan att man själv styr vad som skrivs. Automatisk skrift är något som vem som helst kan testa, dock är det vissa saker som kan vara bra att tänka på innan man försöker ta emot budskap.

Innan man försöker att ta emot budskap från andevärlden genom det skrivna ordet är det bra om man försöker att vara avslappnad och lugn. Det kan vara bra att först göra en avslappningsövning eller en meditation, för att man ska slappna av i kroppen och sinnet och bli mer mottaglig för den automatisk skriften. Det kan ibland till och med underlätta om man är lite trött, då man kan ha lättare att vara avslappnad. Det är viktigt att känna att man kan vara ostörd, så ett tips är att slå av sin mobiltelefon och att stänga dörren om sig om andra människor finns i närheten. Efter lite övning kan det dock vara möjligt att ta emot automatisk skrift även i andra miljöer där man inte är ensam, om man kan stänga av och slappna av ändå. Då kan man passa på att öva sig i automatisk skrift när man sitter på bussen till exempel, om man skulle vilja det.

En del anser att man bör använda sig av vissa ”säkerhetsåtgärder” för att undvika att komma i kontakt med andar från lägre energier och plan. Man kan till exempel försöka ”tona in” på en högre energifrekvens, eller att tänka sig att man sitter i en cirkel där endast goda energier är tillåtna att komma in. Man kan också tända några ljus runt sig.

Man kan välja själv om man vill testa automatisk skrift med papper och penna eller vid datorn. En del tycker att det är enklare med papper och penna, medan andra föredrar att skriva på datorn för att undvika att få oläsliga krumelurer eller plumpar istället för ord. När man känner sig redo sätter man sig på en stol med båda fötterna i golvet och med ryggen rak, för att hålla chakrana så öppna som möjligt och för att energin ska kunna flöda fritt. En del anser att man sedan ska skriva ner de ord och meningar som kommer till en, medan andra säger att man mest ska slappna av och låta handen röra sig av sig självt. Om man väljer det första sättet kan det vara bra att ställa en konkret fråga först, genom att skriva den på pappret eller i ordprogrammet, för att sedan invänta ett eventuellt svar som man får till sig. Om man väljer att endast vänta på att pennan eller fingrarna ska röra sig kan man försöka att bara slappna av och att ha hela sitt fokus på att vara en öppen kanal mellan jorden och andevärlden, och att låta det som kommer komma. Om man är osäker på hur man ska göra är det bara att prova sig fram, och se vilket sätt som fungerar bäst för just dig.

Om man inte känner att man får kontakt ska man inte bli besviken, det krävs oftast träning och det kan också vara så att det inte är rätt tillfälle just nu att få svar från andevärlden. Det är bara att prova igen, och inte ge upp. Om man känner sig illa till mods av situationen eller det som skrivs kan det vara att man fått kontakt med en ande från de lägre planen, och det är i så fall bara att tacka anden och sedan avbryta kontakten. Man kan närsomhelst lägga ifrån sig pennan och sluta skriva, även om man skulle hamna i en djup trans så kan man alltid avbryta den automatiska skriften.

Om man lyckas få kontakt är det man får nedskrivet oftast svårt att tyda i början, och kanske mest består av några svårtydda tecken eller enstaka ord som inte verkar sammanhängande. Det är också vanligt att mellanrum uteblir, vilket gör att texten blir en lång rad med ord, även utan punkter. Efter lite övning kommer det man mottagit bli lättare att tyda, och när man har arbetat med automatisk skrift ett tag kan det kanske även bli möjligt att ställa direkta frågor som man får svar på, eller att man kan välja vem i andevärlden som man vill ha kontakt med.

Om man vill kan man försöka att få kontakt med sina hjälpare, för att få vägledning eller för att lära känna dem bättre. Om man vet namnet på någon kan man kalla på just den, annars kan man be att den som vill kommer och ger budskap och vägledning.

Man kan tänka på att inte ta allt man får till sig på allvar eller som en sanning, då även andar kan ljuga, luras eller skoja och därmed ge felaktiga svar eller felaktig information.

Man kan tänka på att tacka för varje budskap och kontakt man får, oavsett vem som kommer och vad som sägs.