Psykometri

Psykometri kallas den teknik som man använder för att läsa av energier i olika föremål, som berättar om föremålets historia men ofta också om föremålets ägare. Klassiska föremål att läsa av är smycken såsom klockor, halsband, broscher och ringar, då det är väldigt personliga föremål som ofta varit personen väldigt nära under en längre period av tid. Informationen får man ofta i form av exempelvis bilder, ord och känslor.

 

Hur psykometri fungerar

Allt levande består av energi i form av vibrationer, och i denna energi finns bland annat information från tidigare händelser lagrade. Vår aura är ett exempel på denna energi, där våra minnen, känslor, tankar och upplevelser finns lagrade i olika energifält. När vi håller i ett föremål förs denna energi över till föremålet, och finns sedan där tills föremålet blir renat från energier. Personer som har fötts med eller tränat upp sin känslighet och förmåga att känna in energier kan sedan läsa av energin i föremålet, och informationen förs då över i form av exempelvis bilder, symboler, känslor eller ord. Personen som läser av föremålet kan då känna in olika händelser bakåt i tiden och ge en bild av vad det var för person som ägde föremålet, och kan känna in energin från dåtid fram tills nutid. I vissa fall sägs man även ha kunnat ge information om kommande händelser som ännu inte skett i personens liv. Det är också möjligt att få information om händelser som har skett på platsen där föremålet har funnits, då även den energin kan lagras i ett föremål om den är tillräckligt stark.

Vid psykometri arbetar man med sin intuition och sitt högre jag, inte med andevärlden. Om man läser av ett föremål som tillhört en person som nu är avliden betyder inte det att man kan få kontakt med den personen, utan att man endast kan läsa av de minnen som föremålet fångat upp av personens energifält. Det går att läsa av energin från föremålen från både personer som gått över på andra sidan och nu levande personer.

 

Hur man kan läsa av föremål

Att försöka läsa av föremål är ett väldigt bra sätt för att träna upp sin förmåga att känna in saker, och framför allt att lära sig att kunna se skillnad på sina egna känslor och tankar och den energi som till exempel föremål förmedlar. Detta är sedan till en stor hjälp om man till exempel vill försöka få kontakt med andevärlden, och därför är psykometri också ofta ett första steg i mediala utbildningar och kurser.

Innan man börjar med att läsa av ett föremål är det bra om man gör en kortare avslappningsövning eller meditation, för att man ska komma ner i varv. Sedan kan man se till att sitta bekvämt och ta några djupa andetag, och försöka att släppa de tankar och känslor som man har. Om man känner sig stressad och har mycket i huvudet som man tänker på, kan det hjälpa att först skriva ner allt på ett papper för att sedan lättare kunna släppa det för en stund. Sedan tar man föremålet som man vill läsa av i sin hand, blundar om man vill, och försöker sedan känna in föremålets energier. Energierna från föremålet överförs i form av känslor, ord eller bilder som man får till sig, och man kan berätta högt vad man upplever under tiden som man gör avläsningen för att lättare komma in i ett flöde. Om man vill kan man annars skriva ner det man upplevt direkt efter avläsningen, innan man hinner glömma bort det eller lägger till egna tolkningar i efterhand som kanske inte stämmer överens med det man upplevde i stunden.

Denna övning kan man göra hemma själv genom att arbeta med ett föremål som tillhör en annan person, och det är då självklart en fördel om ägaren till föremålet sedan har möjlighet att berätta om det man känt in är riktigt eller inte. Man kan tänka på att föremålet helst bara ska ha haft en ägare, då man annars kan få in flera personers energier under samma avläsning vilket kan ge felaktiga och förvirrande resultat.

Om man jobbar i grupp med träning i psykometri är ett exempel på en övning att var och en tar med sig ett föremål hemifrån som tillhör en själv, som man sedan lägger i ett kuvert. Kuverten blandas sedan och delas ut till var och en, och var och en försöker sedan känna in energierna i det föremål man fått (utan att ta upp kuvertet) och berättar sedan om det man upplevt för gruppen. I slutet kan man sedan berätta vem man tror att föremålet tillhör. Om man får till sig information som man tror kan vara lite känslig, kan det vara bra att ta upp det enskilt med personen efteråt och inte dela det i gruppen.

 

Att tänka på kring föremål och dess energier

Då alla föremål ta åt sig energi är det viktigt att tänka på vad man omger sig med för saker och hur deras historia ser ut. Många har arvegods i sitt hem och bär kanske smycken som är ärvda, och man kan då tänka på vem det är som tidigare har ägt smycket och hur den var som person och vad den varit med om i livet. Om personen var mycket negativ och olycklig kan det vara en god idé att rena föremålet innan man har det i sin närhet. Det kan också vara bra att rena föremål som man köper på auktion eller loppis, där man inte vet något om föremålets historia. Risken är annars att det finns negativa energier samlade i föremålet, som känsliga och intuitiva personer sedan kan känna av i sitt hem utan att tänka på att det är föremålen som är orsaken.

 

Rena sina föremål

Det finns flera olika sätt att rena föremål på, och man kan välja det sätt som är bäst utifrån varje enskilt föremål. Är det ett föremål som är mindre i storlek och inte gjort i metall kan man rena det genom att lägga det i havssalt, antingen på eller i saltet. Man kan sedan be om att föremålet ska renas, och sedan låta det ligga där under minst 24 timmar. Man bör vara noga med att kolla upp så att föremålet verkligen tål saltet innan man lägger dit det. Är det ett föremål som är ömtåligt, värdefullt eller som man är rädd om kan det vara bra att välja ett annat sätt att rena det på. Man kan då ställa föremålet i fönstret i ljuset från fullmånen (eller utomhus om föremålet tål det), och låta det ligga där under minst 24 timmar. Även solljus har en renande effekt, och används på samma sätt. Att gräva ner föremål i jorden för att rena det är något som gjorts under lång tid, och det är också ett effektivt sätt att rena föremål på. Om man inte vill gräva ner det i jorden utomhus går det bra att gräva ner föremålet i en kruka med jord. Tyg eller kläder kan man rena genom att hänga dem ute i vinden. Möbler går bra att rena genom att ställa en skål med havssalt på dem. Om föremålet tål vatten och man vill rena det snabbt och enkelt kan man hålla det en stund under rinnande vatten, dock är vattnet i en porlande bäck eller havsvatten mest effektivt.

Det kan vara svårt att hitta kurser i enbart psykometri, då det ofta är en del i en mer omfattande utbildning inom exempelvis medial utveckling. Ett exempel på en kurs inom psykometri är en distanskurs som erbjuds av sinnligkunskap.com, och mer information om kursen finns att hitta här.