Obsidian

  • Tar våra bortträngda känslor, destruktiva beteenden och blockeringar till ytan
  • Skyddar effektivt mot negativ energi
  • Jordar oss och stimulerar vårt rotchakra
  • Bör renas ofta och tål all typ av rening

Obsidian är en sten som skapats av smält lava, och kan därför verka glasliknande i sitt utseende. Stenen går att finna över hela världen, men Mexiko och Indien är de länder där den ofta kommer ifrån. Obsidian är en kraftfull sten, men finns i något mildare varianter såsom stenen apachetårar och regnbågsfärgad obsidian. Obsidian kallas ofta för sanningens sten, då den fungerar som en spegel där vi kan se vilka vi egentligen är.

 

Egenskaper

Obsidian är en sten som ska användas med lite försiktighet, då den sägs ha en kraftfull förmåga att låta förträngda saker komma upp till ytan, vilket också sker snabbt. Detta är en av stenens främsta egenskaper, och denna egenskap hjälper oss att bli kvitt exempelvis destruktiva mönster och beteenden som vi har men kanske inte är helt medvetna om. Obsidian sägs fungera som en spegel där vi får se oss själva så som vi verkligen är, och låter oss förstå hur saker som hänt i det förflutna fortfarande påverkar oss idag. Detta ger oss en möjlighet att bearbeta de känslor och upplevelser som vi har förträngt, för att sedan kunna släppa taget om dem och på så sätt kunna läka och växa.

Den andra utmärkande egenskapen som stenen har är att ge skydd mot negativa energier, och den kan också absorbera negativ energi från exempelvis oss själva eller från omgivningen på ett snabbt och effektivt sätt. Den sägs också kunna absorbera föroreningar i miljön, samt ge ett skydd mot de negativa effekter som olika typer av jordstrålning kan ge, exempelvis currylinjer.

Obsidian är en jordande sten, och kan hjälpa vår själ att vara fast förankrad i kroppen. Obsidian har samma vibration som vårt rotchakra, och den kan hjälpa till att lösa upp spänningar och blockeringar i vår fysiska kropp. Den sägs också kunna lindra smärta och stilla blödningar.

 

Olika former av obsidian

Obsidian finns i flera olika varianter, där svart obsidian är den vanligaste. Detta är också den mest kraftfulla av dem, vilket man bör vara medveten om då man använder sig av den. Den låter oss se våra fel och brister på ett kraftfullt sätt, men är samtidigt mycket skyddande. Snöflingeobsidian är en annan vanlig variant av obsidian, som är svart med ett vitt, snöflingeliknande mönster. Snöflingeobsidian står för renhet och balans, och är också en lugnande sten. Apachetårar har en mildare vibration än svart obsidian, och sägs ge tröst och helande vid sorg. Mahognyobsidian sägs bland annat stärka auran och ta bort energiblockeringar. Regnbågsobsidian är bra för att mildra rädslor, och det är också en sten som sägs ge glädje åt den som bär den. Andra varianter av obsidian är blå och blågrön obsidian, elektriskt blå obsidian, gylleneglänsande obsidian, grön obsidian, rödsvart obsidian och silverglänsande obsidian.

 

Hur man kan använda sig av obsidian

Om man vill bära med sig en obsidian under hela dagen kan man ha stenen på sig i form av ett smycke, såsom ett halsband, armband eller ring, men det går också bra att ha en trumlad sten i fickan. Om man vill använda sig av obsidian under exempelvis en meditation är en kulformad sten bra att använda, och denna form har traditionellt också använts som spåkula. Obsidian i form av en stav är mycket kraftfull, och bör hanteras försiktigt och med respekt. Om man vill använda obsidian för att ge skydd mot föroreningar och jordstrålning är en stor sten mer effektiv, men man bör tänka på att även stenens egenskap att till exempel ta fram bortträngda känslor blir starkare med en större sten. Om man känner sig stressad och spänd kan man testa att lägga en obsidian vid sängen eller under kudden, då den förväntas dra ut den negativa energin och lämna kvar ett lugn. Man bör dock även här vara medveten om stenens kraftfulla egenskaper, vilka kan göra att man drömmer mardrömmar under natten då bortträngda händelser och känslor kommer upp till ytan.

 

Köpa obsidian 

Obsidian är ganska lätt att få tag i, men vissa varianter av stenen är mer sällsynta och svårare att hitta. Det är enklast att få tag i svart obsidian, men även snöflingeobsidian, mahognyobsidian, regnbågsobsidian, guldobsidian och apachetårar finns att hitta i de flesta välsorterade kristallbutiker. Stenarna finns bland annat som råa bitar, trumlade och i olika former såsom kraftdjur och ägg, och finns också i form av smycken som halsband, armband och ringar.

 

Att rena obsidian

Då obsidian är en sten som drar åt sig negativa energier är det viktigt att man renar den regelbundet. Man bör rena den minst en gång varannan vecka, och efter varje aktiv användning. Obsidian är en tålig sten och kan därför renas på alla olika sätt, till exempel genom att hålla den under rinnande vatten. Läs mer om de olika reningssätten här. Solljus kan användas för rening av stenen, och en del säger att det också är en bra metod för att ladda upp den medan andra menar att man bör ladda upp den med hjälp av månljus istället då det har större effekt på just denna sten. Detta kan man göra genom att exempelvis lägga stenen i en skål med vatten i månljuset, och sedan låta den torka utan att skölja av den först. Man kan också ladda upp den genom att lägga den bredvid redan laddade kristaller.