Att gå på storseans

Att vara på en storseans för första gången kan vara en omvälvande upplevelse, men det kan också bli så att man känner en besvikelse över att man inte fick något budskap eller frustration över ett budskap som man fått men inte riktigt förstår. Det kan också vara lätt att man tänker dömande och kritiska tankar, vilket är helt normalt och också sunt.

En del människor som deltar i storseanser känner sig vilsna i livet, och önskar få något budskap som kan föra dem på rätt väg och ge dem en tro och ett tecken på att det finns något efter livet. Därför kan just dessa sammankomster bli extra laddade, då det finns så mycket förväntan och förhoppningar i rummet. Då det oftast är fler besökare än antal budskap blir det också naturligt att besvikelsen kan bli stor. Därför är det bra om man kommer dit med öppet sinne och utan för stora förväntningar på att man ska få ett budskap.

En storseans börjar oftast ganska direkt efter att mediet har kommit in i rummet, och kanske slagit sig ner på en stol en stund för att samla sig och ta sig till den plats och det tillstånd där de kan få budskapen till sig. Olika medier arbetar på olika sätt, och vissa kan få till sig budskapen genom exempelvis bilder som kommer till dem, medan andra kanske få till sig det genom kroppen, alltså att man känner det som den bortgångne vill förmedla.

Det är bra om man sitter lugnt och stilla för att störa mediet så lite som möjligt, och för att inte heller störa övriga besökare. Det finns ofta tid att diskutera det som kommit fram under seansen efteråt. Det kan vara bra att tänka att man är öppen för vad som än kommer, och att man försöker att inte tänka negativa tankar då detta kan påverka energin i rummet.

Det kan vara lätt att man sitter och hoppas på att få ett budskap från en viss person, men det är bra om man kan vara öppen och accepterande till vem som än vill komma fram för att inte blockera energierna. Lita på att du kommer att få det budskap som du behöver höra just nu. Får du inget budskap direkt till dig så var ändå uppmärksam på vad resten av deltagarna får höra, då detta även kan vara budskap till dig.

En storseans kan ge mycket genom att man får höra andra människors budskap och se deras reaktioner på dessa, men om man sitter under hela seansen och hoppas att få ett budskap till sig själv så kan det vara bättre att gå på en privat sittning, vilket inte alltid behöver kosta så väldigt mycket mer.

Om du är intresserad av att gå på en storseans kan du se om det finns någon förening med andligt tema i din kommun som arrangerar sådana, kanske har de någon annons i tidningen eller en hemsida som du kan gå in på. Ofta kan dessa föreningar vara lite svåra att finna, men om du håller ögonen öppna brukar de snart dyka upp någonstans.

Om det är något särskilt medium som du tycker verkar intressant så kan du se om den personen har någon hemsida, där du kanske kan se vart den har sina seanser under den närmaste tiden.

Ett annat ställe där man kan prova på storseanser är på exempelvis hälsomässan i Solna som pågår under två dagar under våren och höst. Där finns även chans till privata sittningar i mässlokalen.