Att gå till medium

Att gå på seanser är populärt, och många sitter och väntar på att få ett budskap men blir besvikna när de inte blir en av dem som hinner med att få ett. Om man är mer intresserad av att få budskap och vägledning själv än att få dem var och en i grupp kan det vara bättre att gå till ett medium, där man får en tid avsatt åt att endast ta emot budskap till just dig.

Medium kan jobba på flera olika sätt, och ett av de vanligaste sätten är att man bokar tid hos mediet för att sedan ses på plats, och att mediet berättar vad hon eller han får till sig. Man kan också få budskap över till exempelvis telefon eller via brev eller mail.

Oftast vill mediet veta så lite som möjligt om personen som den ska ge budskap till, för att minska risken att mediet blir påverkat av den informationen och därmed ger budskap som egentligen är mediets egna slutsatser. Detta är något som kan ske omedvetet hos mediet, och därför är det till exempel att föredra om mediet och personen som ska ta emot budskap inte känner varandra sen tidigare.

Ett besök hos ett medium kan börja med att man tänder några ljus för att få beskydd och en lugn stämning i rummet. Mediet sitter ofta tyst en stund innan första budskapen kommer, för att öppna upp sig och skapa kontakt med andevärlden. Detta kan dock ha skett tidigare, och då andevärlden vet om att personen planerar att göra ett besök hos mediet kan de försöka att föra fram budskap redan innan personen har kommit till den bokade tiden.

Mediet kan få till sig budskapen på flera olika sätt, till exempel genom att se bilder framför sig, höra saker, känna dofter eller att känna olika känslor i kroppen. Då mediet fungerar endast som en kanal mellan andevärlden och den person som önskar få budskap så finns alltid risken att budskapet blir fel, då mediet är en människa som gör sina tolkningar utifrån sina erfarenheter och sina associationer. Om mediet får en bild av en sol som går upp kan den tolka det som att personen går mot ljusare tider i livet, medan det som egentligen var budskapet kanske var att personens anhörig som älskade soluppgångar vill visa att den var där. Det kan därför vara en god idé att ha med sig penna och papper och skriva ner de budskap som man får, för att kunna fundera över dem senare i lugn och ro.

Ibland kan man vilja komma i kontakt med en särskild person som finns på andra sidan, men oftast så bör man istället ha ett öppet sinne och låta den som kommer komma. Det kan vara så att den person som man vill ha kontakt med inte kan det just då av någon anledning, eller att det är viktigare av högre skäl att man kommer i kontakt med en annan ande istället. Om man sitter och försöker kalla på en viss person i andevärlden kan det göra det svårare för andra att komma igenom, och man bör därför vara öppen för vad som än kommer.

Om man är skeptisk mot medium kan man vara extra noga med att lämna ut så lite information som möjligt om sig själv innan, och under tiden som man är där. Man kan också be mediet att fråga efter ett budskap som innehåller information som är svårt för någon annan att veta, vilket till exempel kan vara en bild på en klocka i en blommig ask, där ens farmor brukade lägga den innan hon gick och lade sig på kvällarna.

Om man vill testa att gå till ett medium kan man höra sig för om någon i ens bekantskapskrets har gått till någon som de kan rekommendera, fler än man tror har gått till medium eller känner någon som har gjort det. Man kan också söka på nätet efter medium i närheten av orten där man bor, eller titta efter annonser i tidningar inom området.