Djurkommunikation

Djurkommunikation kallas den kommunikation som sker mellan djur och människa på telepatisk väg, då man kommunicerar med ett djur genom exempelvis bilder, känslor eller ord som man får till sig. Ett djur som fått kommunicera med en människa brukar oftast bli mer harmoniskt och lugnt efteråt, då det har fått uttrycka det den känner samt känner att det har blivit sett. Djurkommunikation som används i vardagen är ett sätt att lära känna sitt djur bättre och är också ett sätt att få en djupare kontakt med sitt djur. Det kan också användas vid många andra situationer, som exempelvis då ett djur sprungit bort eller om ett djur börjat bete sig konstigt utan att man kan förstå varför.

Många som önskar att kunna kommunicera med sitt djur väljer att kontakta en djurkommunikatör, som håller i själva kommunikationen för att sedan vidarebefordra informationen till djurägaren. Att kommunicera med djur är dock inget som bara vissa har möjlighet till, utan det är en förmåga som alla har och kan träna upp.

Att anlita en djurkommunikatör

En djurkommunikatör är någon som jobbar med att kommunicera med olika djur, och detta kan ske både genom fysiskt möte och på distans. Vid ett fysiskt möte kommer ofta djurkommunikatören hem till den familj som önskar få hjälp, där djuret finns i sin hemmiljö och där den förhoppningsvis också känner sig som mest trygg. Djurkommunikatören tar kontakt med djuret telepatiskt, och ber först om tillåtelse att få prata med det. Om djuret visar att det går bra, sker en kommunikation med djuret via exempelvis bilder som djurkommunikatören får från djuret. Av respekt för djuret brukar man få låta det kommunicera det djuret vill och känner för först, innan man börjar ställa de eventuella frågor som djurägaren har. Innan kommunikationen börjar med djuret brukar djurkommunikatören vilja veta vad djuret heter, hur gammalt det är och hur länge ägaren har haft det. Djurkommunikatören brukar dock inte vilja ha så mycket mer information än så. En session brukar vara omkring 1-1,5 timmar, och de flesta tar mellan 250-1200 kr samt milersättning per samtal och djur.

Djurkommunikatörer kan också kommunicera med djuren på distans, då kommunikationen sker via telepati och därmed inte är beroende av fysiska avstånd. Djurkommunikatören brukar då behöva information om bland annat djurets namn och ålder, samt en bild på djuret där ögonen är väl synliga. Detta skickas vanligen till djurkommunikatören via mail eller post.

Verksamma djurkommunikatörer i Sverige

Här följer en lista på några av de många djurkommunikatörer som är verksamma i Sverige:

Norra Sverige

Ulrika Nyqvist, certifierad djurkommunikatör. Är verksam i Jämtland, mellan Östersund och Åre, men erbjuder i första hand distanskommunikation. Har även kurser i djurkommunikation, även distanskurser.

Annette Salander, djurkommunikatör verksam i Gävle, erbjuder även kommunikation på distans.

Mellersta Sverige

Margaretha Tärnström, verkar främst i Stockholm och Norrtälje men erbjuder även djurkommunikation på distans. Erbjuder även kurser inom djurkommunikation.

Angela Orsucci, känd djurkommunikatör med lång erfarenhet. Tar emot bokade besök för djurkommunikation i Täby i Stockholm.

Pehr Trollsveden, känt medium och djurkommunikatör. Bosatt i Munkfors, men erbjuder även djurkommunikation på distans. Besöker stora delar av Sverige i sitt arbete som medium.

Christina Jarl, djurkommunikatör som är verksam i Örebro. Erbjuder hembesök, föreläsningar, kurser samt privatlektioner i djurkommunikation.

Pia Smedman, djurkommunikatör som är verksam i Skaraborgs län.  Erbjuder djurkommunikation samt healing. Utövar djurkommunikation på distans, men kan även göra hembesök.

Nadia Wallin, djurkommunikatör verksam i området kring Södertälje, Stockholm. Erbjuder djurkommunikation samt energibehandling av djur.

Ewonne Borg, djurtolk som är verksam i Göteborg. Erbjuder djurkommunikation och healing.

Södra Sverige

Erika Givell, djurkommunikatör verksam i Mönsterås, men erbjuder även djurkommunikation på distans.

Katarina Lidén, djurkommunikatör verksam i Skåne, mellan Löberöd och Harlösa. Erbjuder djurkommunikation på sin mottagning, men kan också åka till andra platser för konsultationer.

Sara Nilsson, djurkommunikatör verksam i Staffanstorp i Skåne. Erbjuder bland annat djurkommunikation vid hembesök och djurkommunikation på distans.

Endast distanskommunikation

Katarina Waderius, erbjuder djurkommunikation på distans.

Att lära sig djurkommunikation

Om man vill kan man prova på att själv kommunicera med sitt djur, detta är inte en förmåga som endast ett fåtal personer har utan en förmåga som alla kan träna upp. Det kan underlätta om man är van att meditera eller om man har jobbat med mindfulness, då djurkommunikation handlar en del om att själv vara lugn och i balans och att kunna dämpa sina egna tankar för en stund. Innan man börjar ta kontakt med djuret kan man se så att det vara verkar lugnt, om man har djuret i närheten. Man kan börja med att försöka tona in sig på djuret, och sedan visualisera i bilder det som man vill förmedla till det. Det kan till exempel vara att det kommer in till dig i rummet där du sitter, om djuret befinner sig någon annanstans.

Om man vill prova på att ta kontakt med ett djur via ett foto, är det bra att börja med att slappna av och komma ner i meditation, för att sedan visualisera djuret framför sig efter att man fokuserat på fotot. När man ser djuret framför sig kan man hälsa och be om att få kontakt, och sedan kan man försöka att känna av eller se i bilder vad djuret vill förmedla. Man kan också ställa frågor till djuret. När kommunikationen börjar avta tackar man djuret, och sedan skriver man ner vad man fått till sig för att kunna förmedla det till djurets ägare. Innan man försöker ta kontakt med djuret bör man först få tillåtelse av djurets ägare.

Om man vill få hjälp att utveckla sin förmåga finns det flera kurser inom djurkommunikation runt om i Sverige, både grundkurser och fortsättningskurser som kan leda till en certifiering.

Vid djurkommunikation är det viktigt att alltid visa respekt för djuret och att acceptera om det inte vill kommunicera för tillfället. Det är också viktigt att tänka på att en djurkommunikatör inte ställer några sjukdomsdiagnoser på djur, och är ett djur sjukt ska en veterinär kontaktas.