Ales stenar

Ales stenar är en fornlämning belägen vid Kåseberga i södra Skåne, på en ås ovanför Kåseberga hamn. Ales stenar är en fornlämning av typen skeppssättning, vilket är då en formation med stenar skapats så att formen av ett skepp bildas. Det finns flera sådana formationer i Skandinavien, och särskilt i den södra delen av Sverige. Ales stenar ses som en av de främsta, och platsen har ett stort antal besökare varje år.

Formationen innehåller 59 st stenblock, och varje stenblock sägs väga upp mot 5 ton. Formationen är 67 meter lång och 19 meter bred, och ligger på ett platt och grönt område en bit ovanför havet.

Man tror att stenformationen gjordes någon gång mellan 550-800 år e.Kr., men enligt olika fynd kan platsen ha använts även före denna tid, och varit bebodd flera tusen år tidigare.

Man är inte helt säker på varför man byggde stenformationen, en del tror att det är en slags gravplats medan andra hävdar att det är någon form av astronomisk kalender, såsom en solkalender. Skeppets ändar pekar på den plats där solen går ner respektive upp vid sommar- och vintersolståndet, och det kan ha funnits en högre plats i området där man kunde läsa av kalendern, som kan ha skapats med hjälp av stjärnhimlen och dess anvisning till de olika väderstrecken.

Vissa hävdar att Ales stenar är en slags kraftstation, då de olika stenarna sägs bestå av positiv och negativ energi, som tillsammans laddas upp av underlaget under jorden som består av sand och lera i olika lager. Leylinjer sägs också utgå utifrån stenarna, vilket bidrar till den starka energin på platsen. Området kring altarstenen, stenen som står i mitten av den västra delen av skeppsformationen, sägs vara särskilt kraftfullt.

Ales stenar ses som en av de största kraftplatserna i södra Sverige, och det kan vara intressant att besöka platsen med slagruta eller pendel för att känna av energierna och de leylinjer som sägs gå där. En del väljer att meditera på platsen för att känna in energin.

Ales stenar går att nå via Kåseberga fiskeläge, där det finns bland annat restauranger, små butiker och fiskrökeri. För att komma upp till Ales stenar får man gå en bit från parkeringsplatsen upp mot den öppna platsen där stenformationen finns. I närheten av platsen finns en informationstavla där man kan läsa mer om Ales stenar och dess historia. Om man vill finns det också möjlighet att tandemflyga ut över kusten vid Ales stenar.