Spiritualistiska föreningar i Sverige

Avesta: Föreningen Ljuset, anordnar seanser och föredrag. Läs mer på infoom.se/foreningenljuset.

Bjuv: Öppet Sinne, anordnar bland annat olika cirklar, kurser och seanser. Läs mer på oppetsinne.se.

Boden: Meditationscentrum Ljuskällan, erbjuder seanser, kurser, föredrag och meditationer. Läs mer på meditationscentrum.se.

Enköping: Sanningssökarna – Spiritualisterna i Enköping, anordnar bland annat seanser, meditationer och föredrag. Läs mer på spiritualisternaenkoping.se.

Eskilstuna: Eskilstuna Spiritualistiska Förening, anordnar bland annat seanser, föredrag, healing och meditationer. Läs mer på sites.google.com/site/eskilstunasf.

Göteborg: 

Två världar, anordnar bland annat seanser och föredrag. Läs mer på tvavarldar.se

Föreningen Vännerna, anordnar bland annat seanser, föredrag och meditationer. Läs mer på vannerna.com.

Spirituella Sällskapet i Göteborg, anordnar bland annat seanser. Läs mer på ssgbg.se.

Hallsberg: Hallsbergs Spiritualistiska Förening, anordnar bland annat seanser och föredrag. Läs mer på foreningenhelavagen.se.

Helsingborg: Spirituella Sällskapet i Helsingborg, anordnar seanser och utvecklingscirklar i exempelvis healing, medialitet och psykometri.

Härnösand: Härnösands Spiritualistiska Förening, anordnar seanser. Läs mer på hsfharnosand.se.

Kristianstad: Spiritualisterna i Kristianstad, anordnar bland annat seanser och meditationer. Läs mer på spiritualisterna.se.

Kristinehamn: Christinehamns Spiritualistiska förening, anordnar bland annat seanser, healing, meditationer, kurser och föredrag. Läs mer på christinehamnsspiritualistiskaforening.weebly.com.

Linköping: 

Ljusgården, anordnar bland annat cirklar, föredrag och meditationer. Läs mer på ljusgarden.se.

Spiran, anordnar bland annat seanser och erbjuder föredrag, meditationer och healing. Läs mer på spiranlinkoping.se.

Lysvik: Föreningen Livsvägen, anordnar bland annat kurser och mediala privatsittningar. Läs mer på livsvagen.net.

Malmö: 

Livsfilosofiskt Forum, anordnar bland annat föredrag och seanser. Läs mer på livsfilosofisktforum.se.

Tro och vetande, anordnar föredrag och seanser. Läs mer på tro-och-vetande.se.

Malung: Parapsykologiska Sällskapet i Västerdalarna, anordnar seanser, workshops och föredrag. Erbjuder vissa privata sittningar. Läs mer på parapsyk.wordpress.com.

Motala: Duvan, anordnar bland annat seanser, meditationer, kurser och föredrag. Läs mer på duvan.org.

Piteå: Piteå Utvecklingscirkel, anordnar bland annat föredrag och seanser. Läs mer på piteutvecklingscirkel.se.

Smedjebacken: Spiritualistiska Sällskapet Engelen, anordnar bland annat kurser och seanser. Läs mer på ssengelen.se

Stockholm: 

Sanningssökarna, anordnar seanser. Läs mer på sanningssokarna.com.

Stockholms Spiritualistiska Förening, anordnar bland annat seanser, healing och workshops. Läs mer på stockholmsspiritualistiskaforening.se.

Öppna Spiritualister, anordnar bland annat seanser och föredrag. Läs mer på oppnaspiritualister.se.

Tranås: Livsfilosoferna, anordnar bland annat seanser, meditationer och föredrag. Läs mer på livsfilosoferna.se.

Uppsala: Uppsala Sanningssökares Forum, anordnar bland annat meditationer och seanser. Läs mer på uppsalasanningssokaresforum.com.

Västervik: Livsinsikt, anordnar bland annat föredrag, kurser och seanser. Läs mer på livsinsiktvastervik.blogspot.se.

Örebro: Spiritualistiskt Center Ljuskällan, anordnar bland annat seanser, föreläsningar och workshops. Läs mer på andligt-osc.dinstudio.se.