Glastonbury, England

I den södra delen av England ligger den mindre staden Glastonbury, som fungerar som ett spirituellt center i Europa och har också gjort så under tusentals år. I det här området sägs jordens fjärde chakra finnas, hjärtchakrat, och energierna här beskrivs ofta som helande och kärleksfulla. En del menar att det istället är jordens halschakra som ligger här, och att detta är platsen för vår kollektiva kommunikation från vårt hjärtchakra.

Mellan Glastonbury och Shaftesbury passerar den stora leylinjen the rainbow serpent på sin väg runt jorden, för att tidigare ha korsat bland annat chakrapunkterna Uluru i Australien och berget Kailas i Tibet. Den delen av leylinjen som går genom England kallas för St Michael/St Mary, och består av två energilinjer som är tvinnade med varandra. Linjerna sägs korsa varandra bland annat vid Glastonbury Abbey, vid kullen Glastonbury Tor och vid den heliga källan Chalise Well, och det är också dessa platser som anses ha de starkaste energierna i området. När det gäller leylinjen är Glastonbury och Shaftesbury lika viktiga platser, då de båda utgör ytterkanterna av det breda energiflödet, och Glastonbury sägs stå för kärleken medan Shaftesbury står för viljan, och målet är att föra dessa energier samman.

 

Glastonbury Abbey

Glastonbury Abbey var en av de största och mäktigaste kyrkorna i hela England på 1300-talet, och den sägs ha grundats av en av Jesus mindre kända lärjungar, Josef från Arimatea, strax efter Jesus död. Den ursprungliga kyrkan som Josef lät bygga byggdes ut för att helt förstöras i en brand på 1100-talet, men byggdes sedan upp igen för att återigen blomstra och nå sin storhetstid. Legenden säger att Josef samlade upp blod från Jesus vid korsfästelsen i en helig bägare, som han sedan tog till Glastonbury och som fortfarande sägs finnas där. Jesus och Josef ska ha rest tillsammans till platsen en plats vid namn Avalon i England, vilket enligt många är samma plats som Glastonbury. Man tror därför också att Glastonbury Abbey är platsen där den medeltida ledaren Kung Arthur ligger begravd, då han enligt historien ska ha begravts i just Avalon. Den plats där man tror han är begravd är utmärkt på området, och går att besöka. En del tror också att Jungfru Maria ligger begraven här, och det sägs att Josef från Arimatea faktiskt var Jungfru Marias yngre farbror. Glastonbury Abbey har fått namnet ”Nya Jerusalem”, och har länge varit en mycket viktig plats inom kristendomen.

Som en del av Glastonbury Abbey ligger Lady Chapel vid ruinernas utkant, som bland annat är känt för att vara en av de vackraste byggnaderna i England från 1100-talet. Lady Chapel byggdes nästan omedelbart upp igen efter den brand som drabbade Glastonbury Abbey år 1184, och har stått intakt sedan dess. Lady Chapel står på samma plats där Josef från Arimatea byggde den första kyrkan, vilket anses vara en av de äldsta platserna med stor betydelse inom kristendomen. Lady Chapel är också den plats som anses vara mest kraftfull i området, med starka energier som står i resonans med vårt hjärtchakra. Det är här som leylinjerna St Michael och St Mary korsar varandra i Glastonbury Abbey, och bildar en kraftfull energipunkt.

 

Glastonbury Tor

Vid sidan av Glastonbury Abbey ligger en kulle med en hög byggnad på toppen, Glastonbury Tor, vilket är den mest kända platsen i Glastonbury. Genom tiderna har det funnits flera olika byggnader på toppen av kullen, bland annat en kyrka som var dedikerad till ärkeängeln Michael. Idag står ett torn utan tak högst upp på kullen, som kallas St Michaels torn. Kullen var en gång i tiden en ö, och vid kraftig dimma kan man se framför sig hur det en gång ska ha sett ut. Vägen upp till Tor är formad som en labyrint, och det finns de som tror att en liknande labyrint även finns inuti kullen, där också en grotta sägs finnas med ett tempel byggt av druiderna.

Också här korsas leylinjerna St Michael och St Mary, och denna energipunkt sägs vara mycket stark. Många som besöker platsen säger sig känna av den starka energin, och beskriver det bland annat som om man befinner sig i tyngdlöshet. Det finns också flera rapporter om personer som sett olika objekt ovanför kullen, som har stått stilla över den eller snabbt rört sig över området.

 

Chalice Well

Mellan Glastonbury Abbey och Glastonbury Tor ligger en vacker trädgård, som är känd för att vara plats för den heliga källan Chalice Well. Källan har använts under 2000 år, och dess vatten sägs vara helande och välgörande. Vattnet är noga testat, och är bland annat rikt på järn vilket också ger vattnet dess rödaktiga färg. Vattnet ska också vara något radioaktivt och magnetiskt. På vintern sägs det att växter som normalt sett dör, fortsätter att blomma runt källan med vatten. Källan är öppen för allmänheten, och besökare från hela Europa kommer hit för att dricka av det heliga vattnet. På locket till källan finns en symbol i form av överlappande ringar, som är den universella och gudomliga formen för skapelsen och symbolen för föreningen mellan orsak och verkan. Chalice Well är den tredje platsen i området där leylinjerna går samman och skapar en stark energipunkt.

 

Astronomisk kalender och sädescirklar

Stenar som är daterade till 5000 år f.Kr. visar att platsen också kan ha fungerat som en stor astronomisk kalender, med bland annat en stencirkel och en zodiakkarta som var 16 kilometer i diameter. Denna karta kallas för ”The temple of the stars”, och ska ha utgjorts av formationer i landskapet såsom vägar och sädesfält. Denna teori har dock blivit ifrågasatt.

Området runt Glastonbury är känt för sina många sädescirklar, och även om också detta fenomen är ifrågasatt av många så är det flera forskare som verkar i Glastonbury för att undersöka dem närmare. Man har kunnat uppmäta magnetfält i vissa cirklar, och en del menar att dessa cirklar är kollektiva kommunikationssymboler där vi får meddelanden från intelligenser från andra planeter och dimensioner. Sädescirklarna har blivit mer avancerade under det senaste årtiondet, och de lockar många besökare varje år.

Det anordnas flera vandringar längst med leylinjerna och i området runt Glastonbury, och det finns också flera guidade turer att ta om man vill veta mer om området när man är på plats.

 

Att ta sig hit

För att ta sig till Glastonbury kan man först flyga till London, och sedan ta antingen buss, tåg eller en hyrbil till Glastonbury. Att åka bil från London till Glastonbury tar ungefär 3-4 timmar.