Pyramiderna, Egypten

Pyramiderna i Egypten sägs vara plats för jordens femte chakra, halschakrat, och den exakta platsen för chakrat ska vara vid Keops pyramid. Keops pyramid är den största och äldsta av pyramiderna i Giza, och det är också den pyramid som är som mest intakt. En del säger att Pyramiderna inte är plats för något av jordens chakra, men att det är en kraftfull energipunkt. Energin från jordens fyra element sägs finnas på fyra olika platser på jorden, och det här området sägs vara plats för elementet luft. Till skillnad från de andra chakrapunkterna på jorden så ligger inte denna på en leylinje, men den ska ändå få energi från den närmaste leylinjen som står för den kvinnliga energin.

De som anser att platsen står för jordens halschakra säger att området är en fysisk manifestation för den kris som vår planet står inför, och att oroligheterna i området är skapade av detta och jordens röst som ber oss att leva annorlunda. Platsen sägs också förstärka den energi som är dominerande, vilket gjort att området spelat en stor roll genom tiderna. Området är drabbat av mycket negativt, men är också en plats som är helig i flera religioner och som bär med sig en gammal visdom som sägs ha förts vidare ända från Atlantis tid.

Även Olivberget och Sinaiberget sägs vara två viktiga energipunkter i området. Olivberget ligger öster om gamla Jerusalem och är en viktig plats inom bland annat kristendomen, då den på många sätt är förknippad med Jesus och hans tid på jorden. Olivberget erbjuder också en av de bästa utsikterna ut över Jerusalem och dess omgivning. Sinaiberget sägs enligt kristendomen vara den plats där Mose mottog de tio budorden från Gud, och berget är populärt att bestiga under natten för att man sedan ska få uppleva den vackra soluppgången från bergstoppen.