Reconnective healing

Reconnective healing är en relativt ny healingmetod som sägs kanalisera en mycket stark energi, som inte varit tillgänglig tidigare på jorden men som nu finns här för alla att ta del av. Det som skiljer denna energi från tidigare healingenergier är att den är mycket mer omfattande, och att den är en form av ”intelligent” energi då den verkar olika från person till person beroende på vad varje enskild människa behöver. Även om många sägs bli fria från olika sjukdomar och besvär efter att ha fått Reconnective healing så är det inte det som är huvudsyftet, utan det är att återkoppla människan med den vi verkligen är, med jorden och med universum. Energin sägs balansera hela människan, och inte bara fokusera på ett visst problem eller symptom vilket andra healingmetoder gör. Energin består av höga vibrationer av energi, ljus och information, och det man behöver göra som utövare av healingen är att låta sig vara ett instrument för att energin ska kunna kanaliseras till oss.

Den här healingenergin finns för alla att uppleva, inte bara professionella utövare, och ibland kan man känna energin i händerna bara genom att man läser om den eller hör någon berätta om den. Man kan prova att känna energin själv genom att hålla händerna en bit ifrån varandra, med handflatorna mot varandra och fingrarna isär, och sedan röra dem långsamt fram och tillbaka. Energin kan kännas som stickningar eller en värme i händerna, och det kan upplevas som att man har ett osynligt gummiband mellan handflatorna som ökar i motstånd när man för händerna ifrån varandra.

Healingenergin upptäcktes i början av 2000-talet av den amerikanska kiropraktorn Dr Eric Pearl, som på den tiden hade en av de största kiropraktiska centren i Los Angeles, genom att hans patienter sade sig uppleva en helande energi från hans händer. Detta kunde de känna utan att han lade sina händer på dem, och flera patienter blev bättre från olika sjukdomar som de lidit av.

Efter att ha utforskat den mystiska och kraftfulla energin bestämde sig Dr Eric Pearl för att skriva en bok om hur allting startade, hans tankar kring energin och dess syfte samt hur man kan gå tillväga för att själv få känna healingenergin. Budskapet om den nya healingenergin har nu nått runt hela världen, och det finns idag utövare av healingen i ett stort antal länder.

 

The Reconnection

The Reconnection kallas den händelse när kroppens meridianerlinjer återkopplas med jordens ley-linjer och universums rutsystem, vilket sker genom en behandling med speciella healingenergierna. Reconnective healing är något som man kan få flera gånger, medan The Reconnection är något som man gör endast en gång i livet då det är en permanent återuppkoppling, och det sker hos en certifierad utövare av Reconnective Healing och The Reconnection.

 

Hur en session av Reconnective healing och the Reconnection går till 

Talet tre ses inom flera kulturer som ett heligt tal, och det är också ett viktigt tal inom Reconnective healing. Man rekommenderar att man gör upp till tre sessioner med Reconnective healing, en kan räcka men ofta sägs man få uppleva särskilt mycket effekter vid tredje besöket. Besöken ska helst ske inom en relativt kort tid, inom någon till som mest några veckor. Ett besök kostar omkring 600-1000 kr, och ibland får man rabatt på tredje besöket eller får det gratis. Under besöket får man ligga ner på rygg och slappna av, medan utövaren kopplar upp sig mot energin och sedan låter den strömma från händerna några decimeter ovanför klientens kropp. Behandlingen brukar normalt pågå omkring en timme, inklusive ett kortare samtal efter healingen om vad klienten upplevde. När man får ta emot healingen kan man få många olika upplevelser, som till exempel lättare muskelryckningar, sväljreflexer eller att man känner en värme eller stickningar i kroppen. En del känner ingenting speciellt. Man kan då bli besviken och tro att inget hände under healingen, men resultaten kan komma först efter flera veckor eller månader eller upp till ett året. Reconnective healing kan också ges på distans, då healingenergin inte är beroende av fysiskt avstånd och också ibland sägs bli starkare ju längre ifrån man är den person som man ger energin till.

The Reconnection går till ungefär på samma sätt som Reconnective healing, men utförs under två tillfällen med max 72 timmars mellanrum. The Reconnection ges aldrig på distans. Till skillnad från Reconnective healing kostar The Reconnection lika mycket vilken utövare man än vänder sig till i hela Europa, då alla följer priset 333 euro.

 

Utövare av Reconnective healing och The Reconnection 

Idag reser Dr Eric Pearl jorden runt och föreläser om Reconnective healing samt håller utbildningar i healingmetoden. Utbildningarna finns i två steg, och det tredje steget lär ut The Reconnection, vilket också gör att man blir certifierad utövare av Reconnective Healing och The Reconnection. Idag är det endast Eric Pearl som lär ut healingen och som ger ut certifikat. De som blivit certifierade av Dr Eric Pearl och vill vara med på hans lista över utövare runt om på jorden finns att hitta på Eric Pearls officiella hemsida, och de som är registrerade som certifierade utövare i Sverige finns här.