Lapis Lazuli

Lapis Lazuli är en av de äldsta stenarna som människan använts sig av, och den har utvunnits från gruvor i över 6000 år. Lapis Lazuli har genom tiderna varit en mycket eftertraktad sten, och detta beror i första hand på dess speciella, djupblå färg, som få andra stenar och kristaller har. Fram till mitten av 1800-talet använde man sig av stenens färgegenskaper till bland annat målningar, innan färgen kunde framställas på syntetisk väg. Stenen var mycket populär hos exempelvis de gamla Egypterna, och stenen har bland annat hittats i faraon Tutankhamuns grav.

Lapis Lazuli utvinns ur gruvor från i första hand Afghanistan, Ryssland och Anderna i Chile, och där är nu den mest djupblå varianten av stenen på väg att ta slut vilket gör att priserna på stenen går upp. Ju djupare blå färg stenen har desto mer vacker och värdefull anses den vara, vilket gör att priserna på dessa stenar är höga medan Lapis Lazuli i ljusare nyanser inte har stigit lika mycket i pris. När det gäller stenens förmågor spelar det dock ingen roll vilken blå nyans den har.

 

Stenens förmågor

Lapis Lazuli står i samband med halschakrat och pannchakrat, det som också kallas för tredje ögat. Stenen balanserar halschakrat och öppnar upp pannchakrat, vilket bland annat gör det till en sten som står för sanning och klarhet. Genom att balansera halschakrat hjälper den oss att ge uttryck för vår innersta sanning och vad vi egentligen tycker och tänker, och den gör också att vi lättare kan kommunicera på ett rakt och tydligt sätt och att vi är sanna mot oss själva och vår omgivning. Stenen främjar vänskapsrelationer och balanserar det manliga och kvinnliga i vår personlighet. Stenen hjälper också till att stärka vår identitet.

Genom att stimulera pannchakrat hjälper stenen till att öka vår mediala förmåga, och att underlätta kontakt med exempelvis våra skyddsänglar. Lapis Lazuli hjälper oss att utveckla vår intuition och att ge oss en förståelse och insikt kring exempelvis den andliga världen och vår utveckling inom den. Det ger oss en ökad tro och ett bättre självförtroende när det gäller våra förmågor. Vid meditation är denna sten till hjälp för att minnas tidigare liv.

Lapis Lazuli lindrar smärta, och är särskilt bra mot migrän. Stenen rekommenderas också om man har sömnsvårigheter. Vid insektsbett och smärta i kroppen kan stenen värmas upp av solen och sedan läggas på det ställe som gör ont för att ge smärtlindring och helande. Lapis Lazuli verkar helande på bland annat immunsystemet och nervsystemet, och sägs minska blodtrycket och hjälpa mot yrsel och dålig hörsel. Stenen är bra för minnet och inlärningen. Den minskar stress och lugnar ilska, och är en skyddande sten mot negativa energier och negativa tankar samt psykisk obalans.

 

Hur Lapis Lazuli kan användas

Då Lapis Lazuli är en sten som stimulerar hals- och pannchakrat så är det också i det området som den bör vara för att få bästa effekt. Att bära dessa stenar som örhängen eller halsband är ett enkelt sätt att hålla stenen nära de chakran som den jobbar tillsammans med. Om man vill arbeta med pannchakrat kan man lägga sig ner och placera stenen vid tredje ögat, en bit ovanför ögonbrynen. Man kan också hålla stenen i handen eller fästa blicken på den under en meditation, och känna in dess energier. Lapis Lazuli är en kraftfull sten, och det kan därför vara bra att trappa upp användningen av stenen tills man vant sig vid dess energier. Stenen går bra att använda tillsammans med andra stenar och kristaller, men det kan vara bra att använda den för sig själv i början för att lära känna den och dess energier.

 

Rena sin Lapis Lazuli

Man bör inte rena sin Lapis Lazuli i vatten, då det är en ganska porös sten som därför kan skadas av vätska. Av samma anledning bör man heller inte rena den i salt. Man bör inte utsätta den för höga värme eller direkt solljus under längre stunder, då det riskerar att matta ner färgen och skada stenen. Ett sätt att rena sin sten på är att lägga den på en större Bergkristall, men då Lapis Lazuli är en ömtålig sten får man vara försiktig så att den inte repas av Bergskristallen. Ett av de enklaste sätten att rena stenen på är att svepa den över en ljuslåga eller rökelsen från vit salvia. Man kan också rena stenen genom att lägga den i månljus, och då är dagarna kring fullmånen särskilt effektiva.