Änglarochvägledare

maj 29, 2015

Ärkeänglar

Ärkeänglar är omnämnda i flera religioner och trosuppfattningar, bland annat inom kristendomen, judendomen och islam. Ärkeänglarna sägs stå över änglarna, och förutom att ge dem vägledning […]