Anundshög, Västerås

Anundshög är en gravhög från omkring 500-700 år e.Kr, och med sina 9 meter i höjd och 60 meter i bredd är detta den största gravhögen i Sverige. I närheten av gravhögen finns också fem skeppssättningar i olika storlekar, där den största är 53 meter lång och 16 meter bred. Man tror att området var ett stort centrum för kunglig makt under järnåldern, och här fanns också ett viktigt ting runt 1300-talet där man bland annat styckade mark mellan personer och dömde ut straff. Anundshög var dessutom en del av Eriksgata, där den valda kungen red förbi med sitt följe för att få sin makt bekräftad av folket. Flera av stenarna i området markerar vägen för Eriksgata, och man har sett att vägen har förbättrats inför kungens vistelse genom att fyllas med sand. Kungens resa gick sedan vidare mot Uppsala.

Flera som besöker området säger att de känner av starka energier, och det finns också de som säger att stenarna i skeppssättningarna har helande energier. Trots att området bland annat innehåller ett stort antal gravplatser vittnar många om de positiva energierna på platsen, och det sägs finnas flera healingplatser och energiplatser i området som kan vara möjliga att känna in eller få utslag på med exempelvis en slagruta. Det finns också de som säger sig har kunnat förnimma naturväsen i olika former i området.

 

Gravhögen

Gravhögen skapades med en botten av lera, som man sedan brände de döda ovanpå. Dessa täcktes sedan med stenar och jord, vilket skapade den stora högen. Det finns 11 mindre gravhögar i området, de flesta plundrade sedan lång tid tillbaka, och det finns också 10 runda stensättningar som är mellan 6-30 meter i diameter.

 

Skeppssättningarna

Vid Anundshög finns fem skeppssättningar, vilket är ovanligt. En skeppssättning är en typisk nordisk fornlämning, då stora stenar har rests upp för att bilda formen av ett skepp. I mitten av skeppen finns runda stenar vilka tros symbolisera masten. Under 1600-talet förstördes mycket på platsen och stenarna omkullkastades, vilket man tror berodde på kristendomens intåg då liknande platser inte längre accepterades. 1932 restaurerade man fyra av de fem skeppssättningarna, och den femte skeppssättningen är fortfarande kvar att återställa.

 

Runstenen

I området finns också en runsten, som har ett mönster och en runskrift som är annorlunda mot andra runstenar i Sverige. Runstenen lät uppföras på order av en man vid namn Folkvid på 1000-talet, som också bekostade vägen och lät stenarna i skeppssättningarna att resas. Runorna berättar om hans liv, och bilden i mitten av runstenen kan föreställa en man och en kvinna som är sammanflätade.

 

Tibble labyrint

Omkring 800 meter söder om Anundshög finns en av Sveriges labyrinter, vilket är en ganska ovanlig fornlämning. Man tror att labyrinten användes bland annat vid olika riter, och den har daterats till 100-talet. Labyrinten i Tibble bildades genom att 2000-3000 stenar lades i en labyrintform. Det finns också några stenar utanför labyrinten som sägs vara en del av den, och en del säger sig känna olika energier från dessa stenar. Vissa tror att labyrinten användes vid fruktbarhetsritualer eller för att kontakta andevärlden med hjälp av shamaner eller medicinmän.

 

Bild: Christer Johansson