Allt omkring oss består av energi, även om vi inte ser det. Denna energi

vibrerar vid en viss frekvens, och det gör också vi. Många menar att

vi kan påverka vår vibration på olika sätt, och att vi också kan

vara med och hjälpa till att höja jordens vibration.

Många spännande energiarbeten pågår runt om på jorden just nu. 


Arbeta med energier

Att använda sig av pendel

En pendel är ett verktyg som man kan använda till mycket inom energiarbete, till exempel till att få svar på frågor med hjälp av sin intuition och att öka energin i kroppens chakran. Läs mer här.

Psykometri

Psykometri kallas den teknik som man kan använda för att läsa av energier i bland annat olika föremål. Man använder då sin intuition och sitt högre jag för att läsa av vibrationerna. Läs mer här.

Att skydda sig mot andras energier

När vi interagerar med andra människor är det lätt att man på olika sätt påverkas av varandras energier. Ett sätt att skydda sin energi är att arbeta med olika visualiseringar då man möter en annan person. Läs mer här.

Djurkommunikation

Djurkommunikation kallas den kommunikation som sker mellan djur och människa, och denna kommunikation sker på telepatisk väg. Alla kan träna upp sin förmåga att kommunicera med djur. Läs mer här.

Husrensning

Vid en husrensning känner man av energierna som finns på en viss plats, och hjälper andar till andra sidan om de inte har gått över dit. Man bör inte göra en husrensning själv om man inte känner sig säker på hur det går till. Läs mer här.

Hur man kan höja sin vibration

Att höja sin vibration innebär att man höjer sin energifrekvens, och det gör bland annat att man mår bättre och blir piggare och det känns som om man är mer i balans i livet. Läs mer här.

Hur man kan jorda sig

Man kan jorda sig både kroppsligt och andligt, och det finns olika sätt att göra det på. Det är viktigt att hålla sig jordad för att man ska må bra, och vid medialt arbete det särskilt viktigt att man är ordentligt jordad. Läs mer här.

Kristall- och indigobarn

Kristall-, indigo- och regnbågsbarn kallas de barn som har fötts under de senaste årtiondena, och som en del menar har en mycket högre vibration än vad människan tidigare har haft. Läs mer här.

Rena sitt hem

För att få bra energier i sitt hem kan man rena det med hjälp av röken från vit salvia. Man tror att röken från örten binder överskottet av positiva joner i ett rum, och ger på så sätt en lättare energi i hemmet. Läs mer här.

Kroppens energifält

Kroppens sju största chakran

Vår kropp har sju chakran, som alla behöver vara i balans för att vi ska må bra. Ett chakra är en energipunkt som får livsenergi genom vår eteriska kropp, och som sedan fördelar energin ut i vår kropp. Läs mer här.

Kroppens eteriska energifält

Det eteriska energifältet är ett energifält i exakt kopia av vår fysiska kropp, och här sägs också den kod finnas som vår kropp skapas utifrån. Det eteriska energifältet förmedlar livsenergi till vår kropp. Läs mer här.

Kroppens astrala energifält

Det astrala energifältet är det energifält där alla våra känslor och tankar finns. Här finns också alla våra minnen lagrade, både från det här livet men också från alla våra tidigare inkarnationer. Läs mer här.

Aurafotografering

Vid en aurafotografering sägs man kunna skapa en bild av hur vår aura ser ut, och man får ett foto där man kan se aurans olika färger. Man kan sedan tolka dessa färger och få en bild av hur man mår för tillfället. Läs mer här.

Astralprojektion

Vid astralprojektion kan vårt medvetande lämna vår fysiska kropp genom att förflytta sig till vår astralkropp. Läs mer här.