På jorden sägs det finnas sju chakrapunkter, liknande de vi har i vår kropp. Dessa punkter är enorma energicentrum, som fördelar energi över jorden genom de två stora leylinjerna och dess förgreningar. 


Jordens chakrapunkter

Glastonbury, England

Glastonbury är en känd energiplats, och förknippas ofta med hjärtchakrat och kärlekens energier. I området finns många starka energipunkter.

Pyramiderna, Egypten

Pyramiderna sägs vara platsen där jordens halschakra är beläget. En del menar att detta kan förklara oroligheterna i området som pågått genom historien.

Kailash, Tibet

Berget Kailash i Tibet ses av många som ett heligt berg, och en del anser att det är den heligaste platsen i världen. Jordens kronchakra sägs vara beläget här.

Fuji, Japan

Berget Fuji i Japan är en helig plats för många, och berget besöks varje år av tusentals pilgrimer. Fuji sägs vara en av de största energipunkterna på jorden.

Haleakala, Hawaii

Haleakala är ett vulkanområde på Hawaii, som också är en mycket stark energipunkt. Vissa säger att Hawaii är en del av det nu sjunkna kontinenten Lemurien.

Titicacasjön, Peru/Bolivia

Titicacasjön mellan Peru och Bolivia var en helig plats för Inkafolket, och platsen ses som en viktig energipunkt. En del säger att jordens sakralchakra är beläget här.

Shasta, USA

Berget Shasta är ett mytomspunnet berg, som bland annat har kopplats till den sjunkna kontinenten Lemurien. Många vittnar om starka energier på platsen.

Uluru, Australien

Området kring Uluru sägs vara plats för jordens solar plexus-chakra, och en av de två stora leylinjerna sägs gå genom platsen och sedan vidare mot Bali.