Healing kallas det då man ger läkande energier åt någon, och detta är

något som man har gjort under lång tid i människans historia.

Healing sägs bland annat kunna lösa upp blockeringar

och påskynda kroppens eget läkande. 


Olika healingformer

Reiki

Reiki är en kraftfull healingteknik som härstammar från Japan. I Reiki är man en kanal för den universella livsenergin, och det är den högre källan som styr vart healingenergin ska. Läs mer här.

Reconnective healing

Vid Reconnective healing sägs man ta del av en intelligent och omfattande energi som inte funnits tillgänglig för oss tidigare på jorden. Energin har en mycket hög vibration. Läs mer här.

Gongbad

Under ett gongbad får man ligga ner och lyssna på ljudet från gongar, och också känna ljudets vibrationer i kroppen. Vibrationerna sägs ha en helande verkan på kroppen, ända in i våra celler. Läs mer här.