Medialitet handlar om förmågan att få kontakt med andevärlden.

Som medium är man en neutral kanal mellan vår värld och andevärlden,

där våra lägre energier möter andevärldens högre energier

och kommunikation kan ske. 


Att gå till medium och på seans

Att gå till medium

Under ett besök hos ett medium kan man komma i kontakt med nära och kära på andra sidan. Mediet fungerar då som en kanal till andevärlden, och förmedlar därigenom budskap. Läs mer här.

Att gå på storseans

En storseans fungerar ungefär på samma sätt som ett besök hos ett medium, med skillnaden att man under en seans är flera som önskar få budskap från andevärlden. Läs mer här.

Välkända medium i Sverige

En lista med information om några av de mest kända medierna i Sverige, såsom Terry Evans, Benny Rosenqvist och Camilla Elfving. Läs mer här.


Olika former av mediumskap

Mentalt mediumskap

Mentalt mediumskap är den vanligaste formen av mediumskap. Mentalt medium kallas den som får till sig andevärldens budskap genom sina sinnen, till exempel genom att man ser bilder framför sig. Läs mer här.

Transmediumskap

Transmediumskap är en lite mer ovanlig form av mediumskap, där mediet går ner i trans och sedan låter sig influeras av sin andliga vägledare eller en ande som sedan kommunicerar direkt genom mediet. Läs mer här.

Psychic art

Psychic art handlar om att förmedla budskap från andevärlden genom konstnärligt skapande, då andevärlden ger inspiration till målningar i form av exempelvis porträtt av personer från andra sidan. Läs mer här.

Att själv kontakta andevärlden

När man arbetar med andevärlden är det viktigt att man öppnar upp på ett säkert sätt,

och också att man stänger ner på rätt sätt. Detta för att man ska vara skyddad

mot negativa energier under kontakten med andevärlden, och att man inte ska vara

öppen för alla energier när man avslutat kommunikationen. Läs mer här


Automatisk skrift

Automatisk skrift kallas det då andevärlden kommunicerar med oss via skrift, då man skriver ord eller meningar för hand eller på datorn utan att själv styra över innehållet. Läs mer här.