I andevärlden finns änglar och andliga vägledare som är redo att ge oss

hjälp då vi ber om det. Deras vägledning kan komma i olika former,

och det är vanligt att vi kan se deras närvaro och tolka deras

budskap i form av olika tecken som de ger oss. 


Änglar

Inkarnerade änglar

Inkarnerade änglar är änglar som har kommit ner på jorden i mänsklig form, bland annat för att hjälpa till att höja jordens energier. En del kan ha mer konkreta uppgifter att slutföra under sin tid på jorden. Läs mer här.

Ärkeänglar

Ärkeänglar finns på andra sidan och har en mycket ljus energi och hög vibration. Ärkeänglar kan ge oss hjälp och vägledning inom olika områden, och vi kan be om deras hjälp när vi känner att vi behöver den. Läs mer här.

Vägledning genom änglakort

Änglakort är något man kan använda sig av för att få budskap och vägledning från andevärlden och änglarna. Änglakorten kan användas på många olika sätt, och budskapen är alltid positiva och kärleksfulla. Läs mer här.

Andliga vägledare

Andliga vägledare

Andliga vägledare är energier i andevärlden som vägleder oss genom livet, och kan ge oss budskap och vägledning i form av exempelvis olika tecken. Alla har en eller flera andliga vägledare. Läs mer här.

Vi kan få kontakt med vår andliga vägledare på olika sätt,

till exempel genom Bergsmeditationen.

Bergsmeditationen är en meditation som kom till mediet Terry Evans och som

han har delat med sig av. Genom denna meditation kan man få hjälp att öppna upp mot

andevärlden och sina andliga vägledare på ett säkert sätt.  


Kraftdjur

Ett kraftdjur är en själ som har ett visst djurs samlade personlighet i sig, och som hjälper oss genom våra utmaningar i livet. Kraftdjuren kommunicerar med oss genom att exempelvis visa sig i form av det djur det representerar. Läs mer här.