På jorden och i universum finns ett stort antal energilinjer och energifält

av olika slag, och en del fält påverkar oss negativt medan andra ger oss energi

och har en helande effekt. Här kan du läsa mer om dessa energier, och om andra

intressanta fenomen som har med energier att göra.


Jordens energifält

Currylinjer

Currylinjer är namnet på det energifält som finns över hela jorden, och som är en form av jordstrålning. Currylinjerna går som ett rutnät över jorden, och en del menar att de kan påverka oss människor negativt. Läs mer här.

Hartmannlinjer

Hartmannlinjer är energilinjer som skapar ett rutnät över jorden, liknande currylinjerna. Hartmannlinjerna sägs påverkas av jordens magnetiska fält och elektricitet, och kan därför vara starkare i exempelvis städer. Läs mer här.

Leylinjer

Leylinjer är kraftfulla energilinjer som sägs gå över hela jorden, och förbinder många historiska platser och kultplatser med varandra. Leylinjer påverkar oss positivt, och gör att vi får ökad energi när vi befinner oss vid dem. Läs mer här.

 Nästan alla kan lära sig att gå med

slagruta, och med hjälp av den kan

man känna av bland annat olika

energilinjer och energifält. 

Läs mer om hur du gör här.


Energier och fenomen

Sädesfältscirklar

Sädesfältscirklar kallas det fenomen då vetet lägger sig ner av oförklarlig anledning, och bildar särskilda mönster. Många av sädesfältscirklarna uppkommer på den engelska landsbygden. Läs mer här.

Shumannresonansen

Shumannresonansen kallas den elektromagnetiska resonans som skapas runt jorden genom alla blixtnedslag. Frekvensen som skapas ligger på 7,83 Hz, vilket ligger nära de alfavågor som vi når vid exempelvis meditation. Läs mer här

Böcker om energilinjer och energifält