Rösaring, Upplands-Bro

Rösaring i Uppland är ett område med fornlämningar från järn- och bronsåldern, med bland annat en stor labyrint som också gett platsen dess namn. Labyrinten tros ha byggts åt fruktbarhetsgudinnan Nerthus, och sägs vara en av de äldsta i hela Norden. Området ligger på en grusås, omgivet av barrskog med vacker utsikt ut över Mälaren. Nedanför åsen finns också ett större fält med gravplatser, samt rester från ett bronsgjuteri som tros härstamma från Vikingatiden. Från gravfältet går en halv kilometer lång processionsväg, och under vissa cykler sägs fullmånen och solen stå mittemot varandra längst med vägen.

Området ses som en stark kraftplats, och här sägs det också finnas gott om naturväsen. Detta gör att man får rådet att besöka platsen med respekt och öppet sinne. Rösaring är en populär plats att hålla ceremonier och trumresor på, där en del även väljer att sova över för att uppleva de starka energierna också under natten. Platsen besöks ofta vid tiden för fullmåne.

Rösaring ligger i Upplands-Bro, sju kilometer väster om Bro. För att komma till Rösaring kör man mot Ådö och Lindormsnäs, och efter Bro kyrka svänger man höger mot Låssa kyrka. Från parkeringsplatsen är det sedan en promenad på en kilometer genom skogen till fornlämningsområdet. Rösaring ligger i anslutning till den 13 kilometer långa Låssaleden och i området finns vackra strövstigar och ett rikt insektsliv. I juli 2015 beslutade Länsstyrelsen i Stockholm att området kring Rösaring ska bli ett naturreservat, som ska heta Rösaringsåsen.