Sedona, Arizona

Vid staden Sedona i Arizona ligger ett större område med höga sandstensformationer, och platsen är känd för sin speciella natur och fantastiska soluppgång och solnedgång då sandstensformationerna glöder i orange och rött. Sedona har bland annat utsetts till den vackraste platsen i Amerika av flera tidningar, och platsen besöks av över fyra miljoner turister varje år. Många besöker också platsen för att känna av dess energier, då det sägs finnas flera kraftiga energiströmmar i området som kommer upp från jorden. En del säger att dessa energiströmmar bildas genom korsande leylinjer. Energiströmmarna i Sedona anses av vissa vara de starkaste på hela jorden, och många som känner av energin säger att den har en positiv effekt på dem och att de kan känna av den och påverkas av den i flera dagar efteråt. Energierna sägs finnas i flera dimensioner, och sägs skapa kontakt med vårt innersta och ge oss healing och balansering. Energierna sägs också förstärka de känslor som vi har när vi besöker platsen, både positiva och negativa beroende på hur vi mår. En del tror sig ha fångat energierna på bild, då regnbågsliknade mönster eller ljuspelare har setts på bilderna de tagit. Det finns också många som säger att de inte känner något alls på platsen, men som kommer dit för att vandra, meditera eller bara beskåda det storslagna landskapet.

 

De största och mest kända energiströmmarna i Sedona

Det sägs finnas ett stort antal energiströmmar i området, men det är fyra platser i området där energierna sägs vara extra kraftfulla och speciella. Dessa är belägna vid vägen till flygplatsen, vid sandstensformationen Cathedral Rock, vid Boynton Canyon och vid sandstensformationen Bell Rock. Energiströmmen vid flygplatsen är den mest besökta platsen, då den ligger mest centralt i Sedona och är enkel att nå. Själva energicentret sägs vara beläget mellan de två höjderna, men många väljer att även gå upp på den högsta höjden vilket ger en fantastisk utsikt ut över Sedona. Det är dock en krävande vandring upp till toppen, och det är ofta mycket folk i området. Vid denna energipunkt sägs energin vara manlig och stå för yang, och den manliga energiströmmen kallas också för en elektrisk energiström. Vid Cathedral Rock är energin kvinnlig och står för yin, och sägs vara en magnetisk energiström. Denna plats ska också vara den mest fotograferade i hela Sedona, med de mäktiga höjderna i röd sandsten. Energin vid Boynton Canyon sägs stärka balansen mellan den manliga och kvinnliga energin, yin och yang. Vid Bell Rock är energiströmmarna särskilt starka, och energin i detta område sägs stärka både de manliga och kvinnliga energierna och balansen mellan dem, och denna energi ska vara så stark att den går att känna utan att man behöver gå upp på själva höjden. Andra hävdar dock att energiströmmen vid flygplatsen är den balanserande, medan energin vid Bell Rock är manlig.

Energiströmmarna kan liknas vid den virvel som bildas vid en tornado eller då vattnet rinner ur ett badkar, och det sägs att vissa energiströmmar rör sig uppåt medan andra rör sig nedåt, vilket kan ge olika effekt på oss då vi besöker platsen. De energiströmmar som är belägna på höjder sägs röra sig i en spiral uppåt vilket kan ge en känsla av positiv energi och glädje, vilket gäller energiströmmen vid flygplatsen och Bell Rock. Energiströmmar belägna i dalar rör sig oftast i en nedåtgående spiral, vilket bland annat sägs kunna ge glimtar av glömda minnen och kanske också tidigare liv, och en sådan energiström sägs finnas vid en plats i området som kallas Red Rock Crossing. Energiströmmen vid Boynton Canyon och Cathedral Rock sägs röra sig i båda riktningar.

De olika energiströmmarna har inte märkts ut på något sätt, men man kan få information om dem och bli visad till de ställen där de tros vara om man till exempel går en guidad tur. Många väljer att gå dessa turer och det finns ett stort antal att välja mellan, medan andra hellre går för sig själva för att känna in energin.

Vid energiströmmarna finns flera träd av en viss art där stammen har vridit sig, vilket en del säger är på grund av de starka energierna som får träden att vrida sig i den riktning som energiströmmen har. Andra menar att dessa träd normalt brukar vrida sig om de växer i ett område med mycket vind, vilket det är i Sedona, och att sådana exempel finns på många andra ställen och inte bara i Sedona.

 

Sedona – ett spirituellt center

Sedona har blivit känt som ett område med stark anknytning till det spirituella, och det finns bland annat ett stort antal butiker i staden som säljer exempelvis kristaller och böcker, och det finns också många terapeuter och medium i Sedona som erbjuder bland annat healing och meditation och guidade turer i området. Platsen är också känd för sina många vandringsleder och vägar för mountainbike-cykling.

Den närmaste större flygplatsen ligger i Phoenix, vilket ligger ungefär 90 minuter söder om Sedona. Att flyga från Sverige till Phoenix kräver ofta två stopp, ett i Europa och ett i USA, ofta i Los Angeles.