Andliga vägledare

Andliga vägledare är de energier från andevärlden som är med oss under livet, från det att vi föds till den stund då vi dör. Vi kan ha flera andliga vägledare omkring oss, och de kan också växla under livets gång beroende på vilket stöd vi behöver under olika perioder och vad vi arbetar med just då. Om vi börjar arbeta med healing drar vi till oss vägledare som har kunskap inom just det området, och som ger oss stöd och vägledning. Det sägs att en av våra vägledare är med oss under hela livet, och den kallas för vår huvudvägledare. Detta är en energi som känner oss väldigt väl, och kan i vissa fall vara vår tvillingsjäl.

De andliga vägledarna lever på andra sidan, och ser därför inte ut som vi och har heller inte namn som vi har då man där kommunicerar på ett annat sätt. Ofta väljer de dock att ta ett namn och visa sig med ett visst utseende för oss, för att göra det enklare för oss och för att vi ska kunna förstå bättre vilka de är. Om vägledaren är en mycket gammal och vis själ kanske den säger sig ha ett visst namn som förknippas med den tiden. Även om vägledarna inte ser ut som vi så sägs de ändå vara antingen en manlig eller kvinnlig energi. Vi kan ha både manliga och kvinnliga vägledare, dock är det ganska vanligt att man har vägledare av det motsatta könet.

Det sägs även att vi har skyddsänglar omkring oss, som finns för att ge oss beskydd. En del säger att vi har en skyddsängel som är med oss under hela livet, medan andra tror att vi har flera skyddsänglar omkring oss. Skyddsänglarna kan också vara ärkeänglar, och då andevärlden inte styrs av tid och rum så kan dessa vara skyddsängel åt flera människor samtidigt. Skyddsänglar skyddar inte bara vår fysiska kropp från skada, utan ger också skydd för vår själ mot exempelvis negativa energier.

Det är lätt att undra hur det kommer sig att det är så mycket lidande i världen om varje människa har en eller flera skyddsänglar som vakar över dem. Detta förklaras ofta med människans fria vilja, både som individer och som grupp, som andevärlden inte har tillåtelse att gå emot. Andevärlden kan försöka att nå oss med budskap, men det kan vara mycket svårt att nå fram då vi har mycket tankar och många av oss lever i en värld av stress och högt tempo. För att nå fram till oss i vår värld krävs mycket energi och arbete från andevärlden, vilket kan vara lätt att glömma bort. Det kan sedan vara svårt för oss att uppfatta de signaler som andevärlden väl får fram till oss, då de ofta är subtila och riskerar att försvinna i massan av intryck och tankar som tar upp vårt fokus och medvetande.

 

Hur vi får kontakt med våra andliga vägledare

Om vi vill få kontakt med våra andliga vägledare kan vi antingen försöka att göra det på egen hand, eller genom hjälp från ett medium som då fungerar som en neutral kanal mellan andevärlden och vår värld. Fördelen med att gå till ett medium för att få kontakt med sina andliga vägledare är att det finns stor chans att få kontakt, och man kan få konkreta uppgifter kring sina andliga vägledare och också en chans att ställa frågor till dem. Det är ofta en stor upplevelse att få kontakt med sina vägledare för första gången, och det kan göra att man känner sig tryggare i livet och förvissad om att man har beskydd och vägledning. Nackdelen med att få kontakt med vägledarna genom ett medium är att kontakten går genom en tredje person, vilket gör att budskap kan feltolkas innan det når fram till den som söker kontakt.

Om man själv vill försöka att få kontakt med sina andliga vägledare kan man göra det genom exempelvis meditation, då man lugnar ner sina tankar och gör det lättare att öppna upp för kontakt och uppfatta de olika signaler som andevärlden använder sig av för att skapa kontakt och få oss att förstå att de finns närvarande. Det kan till exempel vara ord som kommer till oss, känslor eller rysningar, eller en känsla av värme eller vinddrag mot kroppen. Våra vägledare och skyddsänglar har alltid den högsta kärleken som ledstjärna, vilket betyder att kontakten med dem alltid ska kännas positiv. Om man känner ett starkt obehag eller om man får till sig budskap som inte känns kärleksfulla kommer det inte från de andliga vägledarna, utan från oss själva eller negativa energier som ger sig till uttryck. Man kan då säga till att man vill att de försvinner och att man inte vill att de kommer tillbaka, och be om beskydd från andevärlden.

Andevärlden kommunicerar med oss på flera olika sätt, och ett av dessa är genom att ge oss en viss känsla eller ingivelse. Dessa har alltid sin grund i kärlek och omtanke, vilket inte alltid är fallet med de tankar, känslor och ingivelser som kan komma från vårt ego. Vår intuition kan komma från oss själva, men också som budskap från våra andliga vägledare. De kan också försöka få vår uppmärksamhet genom olika tecken och sammanträffanden. Kanske betyder en viss blomma något särskilt för en person, och under en kort period av tid dyker den blomman upp i flera olika sammanhang vilket gör personen uppmärksammad på det andevärlden vill förmedla.

Andevärlden kan också ge oss budskap genom våra drömmar, så det kan vara en god idé att skriva ner sina drömmar varje morgon. Detta gör också att man får allt lättare att komma ihåg sina drömmar, och man kan också få värdefull information kring sitt inre och vad som pågår under ytan genom att se på sina drömmar.

En bra början för att få kontakt med sina vägledare är helt enkelt att be om att få det, då man själv visar att man önskar få kontakt och ser till att vår fria vilja inte kommer i vägen och hindrar andevärlden från att nå oss. Vi kan också be om att få ett tecken på att våra andliga vägledare finns där. Det gäller dock att precisera vad detta tecken ska bestå i och att man inte väljer något alltför utmanande, för att andevärlden ska få en chans att visa dig det tecken som du ber om. Tecknet som du ber om kan sedan bli en påminnelse under livet att de finns i din närhet, exempelvis i form av en vit fjäder som kan dyka upp framför dig när du som mest behöver känna att det finns någon där. Exempel på andra tecken kan vara att be dem visa en röd nejlika, och någon dag senare komma in i ett rum där det står en vas med en röd nejlika på alla bord.

Om man inte får kontakt eller upplever några särskilda tecken i början ska man inte ge upp eller börja tvivla. Det gäller att ha tålamod och tillit, och i väntan på att man får någon slags kontakt med andevärlden kan man träna på att varva ner och försöka att ha ett öppet sinne och vara uppmärksam på vad som händer i livet, även på de små sakerna som är lätta att missa i en stressad vardag.