Bergsmeditationen

Bergsmeditationen är en meditation som utvecklats av mediet Terry Evans, som fick meditationen till sig från andevärlden under en tuff period i sitt liv. Budskapet kom till honom i form av en dikt, som han sedan med andevärldens hjälp utvecklade till Bergsmeditationen. Meditationens syfte är att få oss att se vilka vi verkligen är och vilken otrolig potential vi har, vilket vi ofta har svårt att se under alla lager och blockeringar som har skapats genom åren. Meditationen hjälper oss att nå bortom vårt intellekt och medvetande, och får oss att nå delar av oss själva som vi knappt vet om existerar. Tack vare Bergsmeditationen kan vi lättare se vad vi behöver jobba med och vad som hindrar oss i livet, och vi får chansen att utvecklas och förstå oss själva och våra känslor bättre. Bergsmeditationen går också att använda för att få kontakt med andevärlden, då man genom den kan arbeta med mentalt mediumskap och bli en neutral kanal mellan andevärlden och vår värld.

 

Hur Bergsmeditationen går till 

Bergsmeditationen går att göra antingen i grupp under ledning av en utbildad ledare i Bergsmeditation, eller själv hemma genom vägledning från en CD-skiva. CD-skivan finns att köpa på Terry Evans hemsida creativexperiences.se.

Innan man börjar meditationen kan man se till att man sitter bekvämt och avslappnat, och det kan vara en god idé att man har försökt att varva ner lite grann innan man sätter igång för att ens tankar och sinne ska ha hunnit lugna sig lite. Man kan ta några djupa andetag och sluta ögonen.

 

Fas 1 i meditationen

Det första man gör är att tänka att man står på en äng. När man står där kan man se sig om hur ängen ser ut, hur växtligheten och himlen ser ut, hur det doftar, hur känslan är när man står där. Sedan går man till en grind som finns vid utkanten av ängen. Man öppnar grinden och stänger den sedan ordentligt bakom sig. Nu kommer man till en stig, som leder till en flod. Man ska inte lämna stigen, utan man ska följa den tills man kommer fram till floden. Vid floden iakttar man hur den ser ut. Hur livligt vattnet är, om det är klart eller grumligt, och hur atmosfären känns. Sedan går man längst med floden tills man kommer till en bro, som man sedan går över.

Fas 2 i meditationen

I fas 2 har man tagit sig över bron till andra sidan floden, och nu börjar man gå mot ett berg som man ser längre fram. Här ska man ta god tid på sig att iaktta omgivningen och de intryck man får, och när man kommer till bergets fot kan man återigen stanna upp en stund.

Fas 3 i meditationen

Nu börjar klättringen upp till bergets topp. Det kan vara så att man möter problem längst med vägen upp, att vägen blockeras eller att stigen tar slut, men då är det bara att be om hjälp att hitta en annan väg. Man ska inte ha bråttom upp, utan man kan här ta den tid man behöver för att ta sig upp i lugn och ro samtidigt som man tar in omgivningen och de intryck som man får. Väl uppe på toppen så vilar man en stund på en plats som känns bra, samtidigt som man ser ut landskapet och den vackra utsikten från bergets höjd.

Fas 4 i meditationen

När man kommit till den här fasen i meditationen kan man välja om man vill stanna på den här nivån, eller om man vill fortsätta vilket innebär att man öppnar upp för andevärlden. Detta steg kan man ta om man är i en grupp och är vägledd av en ledare i bergsmeditation, men man bör inte gå vidare till detta steg om man gör meditationen hemma då man kan få känslor och upplevelser som kan vara bra att gå igenom i grupp tillsammans med en utbildad ledare.

I meditationen tittar man upp mot himlen från berget, och ser då två händer som kommer ner från molnen. Om man vill öppna upp för andevärlden tar man tag i dessa händer, och låter sig då föras till det astrala planet. Händerna står för andligt beskydd, och genom att låta dem föra en till det astrala planet vet man att man är skyddad mot exempelvis negativa energier.

Avslutning av meditationen

När man varit en stund på det astrala planet och ledaren säger till att det är dags att gå tillbaka igen, låter man händerna släppa ner en på bergets topp och man ser dem sedan försvinna in i molnen igen. Sedan tar man sig tillbaka till ängen på samma sätt och på samma väg som man tog sig dit, och innan man går ut på ängen är det viktigt att man stänger grinden bakom sig. När man kommit ut på ängen kan man sakta börja att vakna till och efter en stund öppna ögonen igen.

 

Bergsmeditationen som verktyg för personlig utveckling

Bergsmeditationen är ett intressant och givande verktyg om man vill lära känna sitt inre lite mer, och se vad som pågår under ytan som man själv kanske inte är medveten om. Efter meditationen kan man göra anteckningar eller måla upp vad man upplevde och såg under meditationen, för att man sedan ska kunna tolka det om man vill.

Den första fasen, från ängen fram tills man går över bron, står för nutid och hur vi mår känslomässigt just nu. Ängen symboliserar hur vi känner inför oss själv i olika situationer i vardagslivet, och med hjälp av en utbildad ledare i Bergsmeditation kan man få hjälp att förstå vad till exempel en äng med väldigt högt gräs där man knappt kan komma fram betyder. Att analysera de olika symbolerna kan ge värdefull information kring hur vi egentligen mår inombords och vad vi behöver jobba med för att vi ska må bättre.

Grinden står för vägen in mot vårt undermedvetna, och när vi stänger den bakom oss går vi från vårt logiska tänkande och in i vår inre värld. Efter att vi gått på stigen kommer vi fram till floden, och den symboliserar vårt känsloliv och hur det ser ut just nu. Bron används för att vi inte ska behöva gå för djupt ner i våra känslor, vilket kan bli för mycket för oss i början.

Den andra fasen, vägen från floden till berget, står för det vi har svårt att ta oss förbi känslomässigt. Den tredje fasen, när vi klättrar upp från bergets fot och upp till toppen, kan visa oss varför vi reagerar som vi gör känslomässigt i olika situationer. Berget står för bilden av oss själva, och det som är hinder på vägen upp är också det som är hinder för oss i vår utveckling. Det kan vara så att ens berg är väldigt vackert till en början, men man ska inte bli förskräckt ifall det inte ser lika fint ut efter att man gjort meditationen ett antal gånger, då det i så fall endast betyder att man kunnat nå längre in till sitt undermedvetna.

Vid den fjärde fasen, när man låter sig föras iväg i tryggt förvar i händerna som kommer ifrån molnen, kan vi låta oss komma bortom intellektet och nå våra innersta känslor som finns djupt därinne. Här kan vi se den som vi är menade att vara, och uppleva all den potential som vi har inom oss.

När vi sedan kommer tillbaka från meditationen har vi fått med oss värdefull information från vårt inre som vi nu kan jobba med för att utveckla oss själva. Vi kan bland annat komma ifrån negativa mönster som vi fastnat i, eller bättre förstå varför vi reagerar som vi gör i olika situationer.

 

Bergsmeditationen som en kanal till andevärlden

Förutom att vara ett kraftfullt verktyg för att lära känna sig själv bättre och nå djupare plan i sitt inre, kan Bergsmeditationen också användas för att öppna upp mot andevärlden. Bergsmeditationen fungerar väldigt bra att använda sig av om man vill arbeta med mentalt mediumskap och vara en neutral kanal mellan andevärlden och vår värld. Man gör då på precis samma sätt som beskrivningen ovan, men ber om att få vara en kanal för mentalt mediumskap i samband med att man tar tag i händerna och förs till det astrala planet. Man kan då bli en kanal för andevärlden att föra fram sina budskap, och man kan få till sig dessa budskap i form av exempelvis bilder, ord eller känslor. Det är viktigt att man tar sig till det astrala planet genom att ta tag i händerna om man önskar att göra detta, så att man får beskydd mot negativa energier. Det är också viktigt att man går igenom alla steg när man avslutar meditationen, så att man stänger ner och inte fortsätta att vara öppen för andevärlden och de energier som befinner sig där. Det rekommenderas inte att man ber om att vara en kanal för mentalt mediumskap om man jobbar med Bergsmeditationen hemma, utan detta ska i så fall göras i grupp under ledning av en utbildad ledare i Bergsmeditationen. Detta för att man ska få den vägledning man behöver, och för att man ska kunna få stöd om man till exempel får obehagliga upplevelser under meditationen. Det är också viktigt att få information kring vad meditationen innebär innan man ger sig in i den.

 

Ledda grupper i Bergsmeditation

Vid en ledd Bergsmeditation brukar man träffas varannan vecka i en grupp om ca 5-8 personer, där man blir vägledd in i meditationen och sedan får arbeta med den i grupp som antingen ett verktyg för personlig utveckling eller som en övning i mentalt mediumskap. Man träffas under 2-3 timmar, där man efter meditationen får dela sina upplevelser med gruppen och får stöd av sin ledare om det är något som man funderar på.

Följande personer är diplomerade Bergsmeditationsledare, där man har gått en tvåårig kurs samt haft kursdeltagare under tiden. Det är viktigt att tänka på att inte alla arbetar med andevärlden, utan att den ledda Bergsmeditationen istället kan fungera som verktyg för personlig utveckling där symboler och känslor tolkas.

Bergsmeditationsledare i mellersta Sverige

Malou Thorman (livlustbalans.se), Göteborg

Sanna Hultin (nyaperspektiv.nu), Emmaboda

Eva Drufva (evadrufva.se), Linköping

Elisabeth Augustsson (tuvanhelhetsterapi.se), Alingsås

Viktoria Kerttu, Guldsmedshyttan

Nina Hed (complexus.se), Hudiksvall

Helen Engström (helenengstrom.com), Köping

Bergsmeditationsledare i södra Sverige

Jonny Nilsson (jonnynilsson.wordpress.com), Hässleholm

 

Att utbilda sig till ledare i Bergsmeditation

För att bli diplomerad Bergsmeditationsledare måste man gå en tvåårig utbildning hos Terry Evans. Utbildningen är uppdelad i 5 delar, och varje del pågår i 4 dagar. Under utbildningen får man arbeta mycket med sig själv, men också med sin förmåga att leda grupper i just Bergsmeditationen. Under utbildningens gång ska man också leda en meditationsgrupp, under stöd och vägledning av Terry Evans.

Om man vill gå utbildningen till Bergsmeditationsledare skickar man in en intresseanmälan via kursgårdens hemsida, man kan också skicka ett mail till info@creativexperiences.com eller ringa till kontoret på 0581-519 00.

Varje kursdel kostar 7800 kr inkl moms för privatpersoner, med en total summa på 39 000 kr för hela utbildningen på totalt 5 kurstillfällen. I priset ingår mat och boende.