Indigo, kristall- och regnbågsbarn

Det talas mycket om jordens energiskifte, och att vår och jordens vibration kommer, eller kanske redan har börjat, att öka. En högre vibration ger lätta energier, medan lägre vibrationer ger tyngre, mörkare energier. När kroppens energi vibrerar vid en lägre frekvens känner vi oss trötta och livet känns tungt. När vi vibrerar i en högre frekvens känner vi oss lättare, gladare och allting flyter på mycket smidigare. Vibrationen sker på atomnivå, och ju högre vibrationen är desto närmare ljusets vibration befinner man sig. Ljusvarelser har en mycket hög vibration, och verkar därmed också i en annan dimension än den tredimensionella som vi lever i nu.

En del tror att vi står inför en ny tid på jorden, då våra och jordens energier kommer att få en högre vibration, vilket kommer att få en stor positiv påverkan och också förändra världen till en bättre plats fylld av harmoni och balans. En del tror att denna höjda energifrekvens kommer till jorden genom att själar föds till jorden med en högre frekvens, och att den sedan kommer ökas för varje generation tills vi en dag kommer att vara ljusvarelser med en hög vibration där vi kommer att leva i den femte dimensionen. Dessa själar med högre frekvens tros redan ha börjat komma till jorden, med början på 70-talet då de första så kallade Indigobarnen började inkarnera på här.

Indigobarnen inkarnerade på jorden för att förändra gamla normer och strukturer i samhället, kristallbarnen kommer efter för att bygga upp samhället på nytt med nya värderingar och tankar, och till sist kommer regnbågsbarnen för att slutföra det som de tidigare generationerna påbörjat och för att föra människan och jorden mot en högre dimension.

 

Indigobarn

Indigobarn är ett samlingsnamn på de barn som inkarnerat på jorden som har en högre vibration än vad tidigare generationer har, och som kommit hit bland annat med syfte att höja jordens vibration och att förändra samhällets struktur och förlegade tankesätt och normer. Detta är något som måste ske för att underlätta för vibrationshöjningen. Namnet indigobarn kommer från den särskilda blå färgen som dessa människor har i sin aura, vilket upptäcktes av läraren och terapeuten Anne Tappe från USA under 70-talet då hon undersökte sambandet mellan färgerna i en människas aura och hur de var som person. Under sin forskning såg hon att 80% av de som var födda på 80-talet hade en blå färg i sin aura som inte setts tidigare. De indigobarn som föddes senare, omkring 1990-talet, kallas för ”rena” Indigobarn och sägs ha endast tre chakran – sakralchakrat, hjärtchakrat och pannchakrat. Alla dessa chakran är indigofärgade hos barnen, och skiftar bara i nyans.

Det som är utmärkande för indigobarn är dess energi och handlingskraft, och de uppfattas ofta som lite jobbiga och stökiga då de har en stark vilja och kan ha svårt att visa respekt för vuxna och att göra som de säger. Många indigobarn får därför en diagnos såsom ADHD eller ADD, vilket egentligen kan vara felaktigt. Indigobarnen är ofta väldigt kreativa och intelligenta, och har lätt att uttrycka sig verbalt. De är ofta individualister och står upp för sig själva, och kan till exempel ha en uppseendeväckande klädstil. Deras höga vibration gör att många är mediala och har en stark intuition. Utmärkande för dessa barn är också att de har en stor förmåga till att känna medkänsla och de känner en naturlig vilja att hjälpa andra människor och djur.

En del säger att indigobarn går över till vibrationerna hos kristallbarn när de är i 40-årsåldern, och att man då kan märka hur man bland annat blir mer känslig, att man får andra intressen än vad man tidigare hade, att ens matvanor förändras och att ens mediala förmågor ökar.

 

Kristallbarn

Kristallbarn är de barn som inkarnerat till jorden efter indigobarnen, med början någon gång runt 1990-talet. Dessa barn har en ännu högre vibration än indigobarnen, och deras själar sägs komma hit från den sjätte dimensionen. Namnet kristallbarn kommer från själens höga vibration, och inte från dess aura vilket är fallet med indigobarnen. Auran hos ett kristallbarn ser ut att vara svart, men egentligen är auran av färgen oktarin vilket kallas ”magins färg”, då endast de med ett öppet tredje öga kan se den i den här dimensionen. Färgen sägs kunna beskrivas som ett skimmer av pastellfärger.

Kristallbarnen är väldigt olika indigobarnen när det gäller bland annat personlighet, då kristallbarnen är lugna och jämna i humöret och inte är här med samma syfte att få oss att ifrågasätta samhällets system och normer, åtminstone inte med indigobarnens metod. Indigobarnen skapade en väg för kristallbarnen, som nu lättare tas emot efter indigobarnens färgstarka framfart. Kristallbarnen är här för att öka vibrationen ytterliga på jorden och hos mänskligheten, och man säger att det efter år 2013 endast föds kristallbarn på jorden. Det som kännetecknar kristallbarnen förutom dess lugna och empatiska personlighet är att de ibland kan vara väldigt tillbakadragna, vilket har gjort att många kristallbarn får diagnosen Aspergers eller autism. Kristallbarn har dock inte svårt med närhet eller att känna empati, de har tvärtom en stor förmåga att uttrycka dessa känslor. De känner ofta en stark dragning till kristaller och naturen, och trivs väldigt bra tillsammans med djur. De är väldigt känsliga och har svårt för exempelvis höga ljud och stressiga miljöer. Kristallbarn har ännu större mediala förmågor än indigobarnen, och kan till exempel se in i framtiden och utföra healing. Kristallbarnen har till skillnad från indigobarnen noga valt vilken familj de ska inkarnera i, så att de får en fridfull uppväxt med någon i dess närhet som har mediala förmågor och som kan ge råd och stöd under uppväxten. Kristallbarn har också en telepatisk förmåga, vilket är naturligt då de sägs komma från den sjätte dimensionen. Därför kan de ofta vara sena med talspråket, vilket också riskerar att ge dem en felaktig diagnos. Många kristallbarn älskar musik och att sjunga, och det sägs också att de har ett fotografisk minne. Ett annat kännetecken hos kristallbarn är att de brukar ha stora och intensiva ögon.

Då kristallbarn, och även indigobarn, har en hög vibration bör de tänka på vad de äter, och till exempel undvika att äta kött, processad mat, socker och mat med tillsatser. Kristallbarn mår bäst av mycket frukt och grönsaker, vilket håller deras vibration hög. Dessa barn har också svårt för elektronik och dess strålning, som exempelvis datorer och mobiltelefoner.

En del tror att en stor förändring kommer att ske i samhället då kristallbarnen växer upp och tar över positioner i samhället, och att man till exempel kommer att se till att olika paranormala fenomen och kontakt med andra intelligenser kommer att bli mer naturligt och accepterat i samhället.

En del säger att Jesus egentligen var ett kristallbarn, som var en av de första kristallbarnen att inkarnera på jorden för att bana väg för resten. På engelska heter Jesus Christ, vilket man säger har ett samband med det engelska ordet för kristall; crystal.

 

Regnsbågsbarn

De barn som har kristallbarn som föräldrar kallas för regnbågsbarn. Det finns inte så många regnbågsbarn på jorden just nu då kristallbarnen inte hunnit bli vuxna än, utan de regnbågsbarn som inkarnerat hittills har föräldrar som tillhör några av de tidigaste kristallbarnen som kom till jorden på 80-talet. De flesta regnbågsbarn kommer att födas mellan 2010 och 2030. Det gör också att det inte finns lika mycket dokumenterad information kring regnbågsbarnens personlighet och förmågor som det gör om indigo- och kristallbarnen. Regnbågsbarnen sägs vara inkarnerade från den nionde dimensionen, och har aldrig levt på jorden tidigare. Därför har dessa barn ingen karma, och de kan koncentrera sig helt på att ge kärlek och skapa en bättre plats på jorden. Regnbågsbarn har en stark vilja och personlighet, men kommer samtidigt från en dimension där det finns ett kollektivt medvetande. De har ett mycket välutvecklat hjärtchakra och känner stor kärlek och empati, och har liksom kristallbarnen välutvecklade mediala förmågor. Regnbågsbarnen känner en stor dragning till olika färger, och de sägs komma till jorden med en ny energi kallad regnbågsenergi som har en helande förmåga och som hjälper till att öka jordens vibration.