Lemurien

Lemurien är namnet på den kontinent som enligt legender ska ha funnits någonstans i Stilla Havet för mycket länge sedan, för att en dag ha sjunkit till botten. Namnet Lemurien ska ha kommit från diskussionen på 1800-talet kring hur det kom sig att djurlivet i Madagaskar och Indien kunde ha så stora likheter, och då exempelvis hur lemuren kunde finnas på båda kontinenter, när ett stort hav skiljde dem åt. En zoolog vid namn Philip Sclater kom med hypotesen att det en gång i tiden funnits en landmassa som band samman de två kontinenterna, och denna döpte han till Lemurien efter namnet på djuret. Man fick senare kunskap om kontinenternas förflyttning och allting fick sin förklaring, men namnet levde kvar och legenden om en sjunken kontinent hade funnits sedan länge. Det finns inga konkreta bevis på att kontinenten ska ha funnits, men det finns många som säger sig vara säkra på att Lemurien inte bara är en legend, och som också säger sig känna ett starkt band till kontinenten och folket som levde där. Lemurien är det moderna namnet på kontinenten, och den kallades tidigare för Mu och ibland även för ”Moderlandet Mu”.

En man vid namn Chuchward fick på senare delen av 1800-talet hjälp av en högt uppsatt präst vid ett tempel i Indien att tyda stenplattor med information på, som visade sig handla om Mu – en civilisation som blomstrade under en lång tid innan den en dag gick under. Historierna om kontinenten har dock funnits längre tillbaka än så. Lemurien sägs haft sin början för runt 78 000 år sedan (det finns dock de som säger att civilisationen hade sin början redan 4500 000 f.Kr), för att sedan ha gått under för ungefär 12 000-24 000 år sedan. Informationen om invånarantalet i Lemurien varierar också kraftigt. och sägs ha varit någonstans mellan 64 000 och 60 miljoner. Enligt de flesta legender fanns Lemurien före Atlantis, men också under Atlantis tid.

Lemurien tros ha legat vid ”The ring of fire” i Stilla havet, vilket är den plats där de allra flesta naturkatastroferna förkommer idag i form av jordbävningar, tsunamis och vulkanutbrott då kontinentalplattorna fortsätter att röra på sig. Lemurien tros ha sträckt sig från Hawaii till Fiji och från Påskön till Marianerna, mellan Amerika och Asien. Alla små öar i Stilla Havet tros därför vara delar av Lemurien, och legender om en sjunken kontinent finns på öar runt hela Stilla Havet. Kontinentens huvudstad sägs ha legat norr om dagens Maui. Påskön är den ö som starkast förknippas med Lemurien, och den tros ha utgjort kontinentens sydligaste spets. En del menar att Lemurien aldrig har existerat fysiskt på jorden, utan att platsen istället finns i en annan dimension.

 

Ett folk med ursprung utanför vår planet

Lemuriens befolkning sägs ha varit duktiga på att bygga hållbara megalitbyggnader och murar som kunde stå emot jordbävningar, men de var också kända för sin förmåga att styra kontinenten. Man tror att de hade ett språk och ett styre, och att kunskap och utbildning ansågs vara mycket viktigt. Invånarna i Lemurien sägs också ha varit högt spirituellt och känslomässigt utvecklade, och kommunicerade med varandra genom telepati. De ska ha levt sina liv med en stark samhörighet till jorden och skapelsen, och de ska ha haft förmågan att leva i en villkorslös kärlek till varandra och till allt på jorden. En del säger att en viss grupp i Lemurien med högt andligt utvecklade personer flyttade innan kontinenten sjönk, och att de valde att ta sig till nuvarande Tibet. Man tror att de här startade ”Det vita brödraskapet”, vilket är en andlig orden med högt utvecklade andliga mästare.

En del säger att invånarna i Lemurien kunde leva i vår tredimensionella värld, men också i den fyr- och femdimensionella världen om de ville. En del menar också att Lemurien bestod av själar från olika stjärnsystem och planeter, bland annat Sirius och Alpha Centauri, och att de hade kontakt med andra intelligenser i universum under sin levnad som bland annat gav dem hjälp och användbar information. Det sägs att de kom till jorden bland annat för att lyfta oss till en högre dimension, vilket de också gjorde då jorden under en längre tid hade sin mest fredliga och kärleksfulla period genom tiderna.

 

Lemuriens undergång

Det sägs att Lemurien sjönk ner i havet till följd av en mycket kraftig jordbävning, vilken kan ha orsakats av exempelvis ett skifte av jordens poler. Det finns också de som säger att Lemurien och Atlantis gick under samtidigt som följd av ett krig mellan folken, som i huvudsak handlade om deras olika synsätt kring hur man skulle leva och vad som var viktigast – den spirituella utvecklingen enligt folket i Lemurien, eller den vetenskapliga utvecklingen enligt folket i Atlantis. Kriget skapade negativa energier vilket gjorde att man gick tillbaka till den tredje dimensionen, och det var också det som gjorde att kontinenterna föll samman då de inte var skapade för att klara av den låga vibrationen.

Legenden säger att invånarna i Lemurien skulle söka skydd i hålrum under berget Shasta i norra Kalifornien i USA innan kontinenten sjönk, men att endast en liten del av befolkningen hann dit i tid. Folket som kom dit gav sin nya stad namnet Telos. Det finns de som tror att denna stad fortfarande existerar och är bebodd, och det finns också några som säger sig ha sett någon från folket i anslutning till berget. Invånarna sägs bo i ett stort antal tunnlar under berget. Det är flera ursprungsbefolkningar runt om på jorden som enligt respektive legender härstammar från en plats under jorden, och det finns en del som hävdar att det var folk från Lemurien som tog sig upp på ytan igen efter att ha tagit skydd under jord då deras kontinent sjönk.

 

Kristaller från Lemurien

I Lemurien arbetade man mycket med kristaller, vilket också var fallet i Atlantis. Det finns kristaller som sägs härstamma från Lemurien, som exempelvis Lemuriska kvartskristaller. Dessa sägs vara programmerade med information från Lemurien, vilket man tror gjordes i ett försök att bevara kunskap till kommande generation, då de visste om att kontinenten skulle gå under. Kristallerna gömdes på ett antal heliga platser, för att inte kunna hittas igen förrän människan var redo att ta till sig dess höga frekvenser och den information kristallerna bar på. Dessa kristaller har nu kommit till vår kännedom, och på flera ställen kan man nu köpa kristaller som sägs komma från Lemurien och innehålla information om dess civilisation. Det vanliga är att man använder dessa kristaller under meditation, då man sägs få själslig läkning och kanske också några glimtar från Lemuriens tid. Dessa kristaller har en hög vibration, och sägs ge bäraren en känsla av ovillkorlig kärlek. Kristallerna är ofta utformade som om de har små ”trappsteg” utanpå sig, som man kan ”klättra på” under exempelvis en meditation för att nå upp till sitt kronchakra och vidare till astralplanet.

Det finns de som tror att vi nu är på väg till den dimension och de vibrationer som fanns under Lemuriens tid, och att det är det som håller på att hända just nu.