Sädesfältscirklar

Sädesfältscirklar är namnet på det fenomen då grödor har lagt sig ner på fält, mestadels vetefält, och bildat olika mönster. Detta var något som började upptäckas på 60-talet, och det blev sedan allt vanligare och mönstren i fälten blev allt mer avancerade. Man har länge diskuterat vad som orsakar dessa mönster i fälten, och en del har påstått att det är symboler som skapats av intelligenser från andra planeter medan andra sagt att de har skapats av naturfenomen eller vårt kollektiva medvetande. Idag är majoriteten av forskare och experter överens om att sädesfältscirklarna är skapade av människor, men det finns de som menar att vissa av sädesfältscirklarna inte går att ge den förklaringen när det gäller dess uppkomst.

Sädesfältscirklar har setts i runt 30 olika länder i världen, men är vanligast i USA, Kanada, Australien och framförallt i södra delen av England. Det sägs uppkomma nya cirklar varje vecka någonstans på jorden. De första sädesfältscirklarna bestod av enkla mönster med en eller flera cirklar, men under de senaste åren har mönstren blivit mycket komplexa och exempelvis baserade på avancerade matematiska och naturvetenskapliga principer. Många av mönstren uppkommer i närheten av området Wiltshire i England, i det område där flera omtalade, historiska platser finns såsom Stonehenge och Avebury.

 

Teorier kring hur de skapas

Det finns flera teorier kring hur sädesfältscirklarna bildas, och även om de flesta tror att människan ligger bakom dem så finns det en del som har andra teorier. Det finns också de som håller med om att den största delen av dem är gjorda av människor, men att runt 20% av formationerna måste ha skapats på annat sätt. Nedan följer de vanligaste teorierna kring sädesfältscirklarnas uppkomst.

Skapade av människan

De flesta forskare och experter är överens om att sädesfältscirklarna är skapade av människor, och det är flera som har kommit fram och sagt sig stå bakom dem och som också har visat hur de gjorde för att skapa de komplexa mönster som många sädesfältscirklar har. Många använder sig av datorer, kartor och GPS för att kunna planera och skapa mönstren, och man använder sig av bland annat rep och plankor för att få grödorna att lägga sig ner. En del säger sig medvetet ha valt plats utifrån energierna i området, för att ge extra mystik kring sädesfältscirkeln då den undersöks. De allra flesta bildas under natten och i närheten av vägar, vilket också ses som ett tecken på att de skapats av människor. Det finns också de som menar att formationerna är skapade av människan, men att det är en högre kraft som får oss att göra det och att skapa de speciella mönstren.

Energier i luften

En teori är att vetet lägger sig ner på grund av komplexa virvelströmmar av mikrovågsenergi i luften, som bland annat får vattnet i vetet att värmas upp vilket gör att det lägger sig ner utan att brytas av. Man har sett tecken på just att vattnet i vetet har värmts upp när man undersöker mer avancerade sädesfältscirklar, och energiprocessen i luften sägs också kunna orsaka vad som verkar vara lysande objekt en bit ovanför marken, vilket en del har sett som tecken på en utomjordisk intelligens.

Elektromagnetiska fält i jorden

Det finns de som säger att sädesfältscirklarna kan uppstå på grund av elektromagnetiska fält i jorden, som vid förändringar i energin kan orsaka att vetet lägger sig ner i den bana som energilinjen har. Detta skulle också kunna förklara varför elektronisk utrustning har slutat fungera i en del sädesfältscirklar, vilket man fått flera rapporter om. Det finns också de som känner sig fysiskt påverkade när de kommer i närheten av vissa formationer och som känner bland annat yrsel och illamående, och denna teori skulle kunna förklara även detta fenomen.

Intelligenser från andra planeter

En del tror att sädesfältscirklarna skapas av intelligenser utanför vår planet, i till exempel ett försök att kommunicera med oss eller visa att vi inte är ensamma i universum. En av de första sädesfältscirklarna uppkom 1966 i Tully i Australien, då en bonde sa sig ha sett ett ufo ovanför sin mark som lämnade ett runt mönster i fältet under det, där grödorna lagt sig ner medsols. Det finns två män, Dave Chorley och Doug Bower, som säger sig har skapat hundratals sädesfältscirklar sedan 1970-talet, och de har sagt att händelsen i Tully var deras inspiration till att skapa dessa. Efter 1970-talet har det kommit flera rapporter om bland annat lysande objekt som rört sig ovanför marken samtidigt som mönster bildats i fältet, och om människor som hört dova ljud eller på annat sätt upplevt märkliga saker under tiden som sädesfältscirkeln bildats.

Människans kollektiva medvetande

En annan teori är att vårt kollektiva medvetande skapar dessa formationer, och att det är en kommunikation i form av symboler till oss själva. En del menar att dessa symboler är ett tecken på ett andligt uppvaknande, till exempel av de särskilda energier som många säger finns i till exempel södra England vid bland annat Stonehenge, Glastonbury och Avebury.

 

Att besöka sädesfältscirklarna

Varje år besöks platserna där mönster uppkommit av ett stort antal turister från hela världen, och vissa bönder har börjat ta inträde till platserna där sädesfältscirklarna finns. Andra ger möjlighet till donationer. Man ska inte gå och titta på ett fält utan att först få tillstånd från bonden, och man bör också vara mycket försiktig när man rör sig på fältet och se till att man går i de traktorspår som finns och inte tillföra någon skada på grödorna.