Berget – vägen till frihet, Terry Evans

I den här boken får man följa mediumet Terry Evans väg från sin problematiska barndom och uppväxt till där han befinner sig idag; ett välkänt medium, föreläsare och lärare som hjälper människor världen över att utvecklas inom andlighet och personlig utveckling. En resa som varit svår men som också gjort att han utvecklats mycket, och i boken får man följa hans sökande efter något större och de upptäckter han gjorde.

Fokus i boken är den speciella meditation som kom till Terry Evans under sin resa inom sig själv, Bergsmeditationen, som är en mycket användbar och kraftfull meditation som kan användas för personlig utveckling och för att må bättre.

I boken kan man läsa hur den här meditationen växte fram, vad Terry Evans själv har upplevt genom den och hur man själv kan jobba med den för att utvecklas och hitta svar i sitt inre. Boken ger en detaljerad och lättförståelig beskrivning av hur man går tillväga, och hur man kan tolka det som dyker upp inom sig då man gör meditationen.

Boken säljs på Terry Evans hemsida Creative Experiences.