Leylines and earth energies, David Cowan, Anne Silk

I boken Leylines and earth energies får vi följa författarnas resa genom Europa och främst Storbritannien, där de undersöker de olika energilinjerna och hur de hänger samman med olika historiska platser.

Leylinjer är energilinjer som binder samman historiska och heliga platser, såsom kyrkor, stenformationer och gravplatser. Storbritannien är det område som man ofta talar om när man pratar om leylinjer, bland annat på grund av de många historiska platser och monument som finns här. I boken undersöker man bland annat områden i Skottland, där man ser att många historiska platser är byggda ovanpå slocknade, vulkaniska punkter, vilket ger en naturlig energi som kommer från platsen. Man har också upptäckt att många städer är byggda ovanpå dessa energilinjer, vilket bland annat är väldigt tydligt i USA.

I boken ges en förklaring till hur energin från dessa linjer påverkar oss, och hur vi kan se till att använda oss av denna kunskap för att må bättre.