Aurafotografering

När man ska göra en aurafotografering brukar man få sätta sig på en stol och lägga ena eller båda händerna på en metallplatta där fingrarna ska läggas längst med olika kontaktpunkter på metallplattan. Informationen som kontaktpunkterna fångar upp skickas till en dator, och ett kort tas sedan framifrån när man sitter i stolen. Kameran fungerar som en polaroidkamera, där bilden kommer ut endast efter några minuter och man får då titta på bilden som togs och se vilka färger som omger ens kropp. Oftast får man en kortare genomgång efter fotograferingen kring vad färgerna på kortet säger, och man får sedan ta med sig kortet hem och kanske även en liten broschyr om de olika färgernas betydelse för att man ska kunna läsa mer hemma i lugn och ro.

 

Färgernas symbolik 

Genom att titta på de färger som aurafotografiet visar, kan man göra en analys kring bland annat hur ens allmäntillstånd ser ut både själsligt och fysiskt under det tillfälle då bilden tas. Förutom de olika färgerna kan man också dra slutsatser utifrån vilket område runt kroppen som de olika färgerna finns, samt dess intensitet och hur stor auran är. Ingen färg är bättre än någon annan, utan är endast en indikering på vad som dominerar just nu och vilka egenskaper de färgerna står för.

Färgen röd är en färg med starka energier, som kan stå för bland annat passion, kraft, vitalitet och ilska. Rött är en färg som hör samman med vår fysiska kropp, och förknippas därför med våra instinkter och känslor. Det är också den färg som står för skapelsekraften och är färgen som symboliserar vårt rotchakra.

Färgen orange står för kreativitet och skapande, livsglädje och en välutvecklad social färdighet. Orange finns ofta i auran hos personer som bland annat jobbar som försäljare eller som brukar ha kontakt med en publik. Färgen orange förknippas med sakralchakrat.

Gult är en färg som står för intellekt och intelligens, inspiration, glädje och optimism. Färgen kan ses i auran hos personer som ofta uppmuntrar och stödjer andra människor och som fungerar som inspiratörer. Gult står också för glädje och förväntan.

Grönt står för omhändertagande och ansvarstagande, och ses bland annat ofta hos personer som arbetar som exempelvis läkare eller lärare. Den gröna färgen står också för kärlek, harmoni och hälsa. Healing brukar förknippas med den gröna färgen, och den symboliserar också hjärtchakrat.

Färgen blå står för stillhet, lugn och tålamod. Blått förknippas med hängivenhet och andligt sökande. Färgen står också för healing och medial förmåga och känslighet. Blått är färgen som symboliserar halschakrat, och färgen står därför också för kommunikation.

Lila är en färg som är förknippad med andlighet och andligt sökande, men också mediala förmågor och transformation. Färgen står för livlig aktivitet när det gäller drömmar, både dagdrömmar och drömmar under natten. Karismatiska och excentriska människor har ofta mycket lila i sin aura.

Färgen vit är starkt förknippad med andlighet, och kan bland annat stå för sanning och uppvaknande. Färgen står för renhet och rening och kosmisk visdom. En vit aura kan ses hos personer som jobbar med energier och hos personer som hänger sig åt meditation, men ses annars sällan i auran hos vuxna personer.

 

Hur aurafotografering fungerar

Vid den aurafotografering som brukar erbjudas på mässor och liknande ställen tas egentligen inget fotografi av själva auran, utan färgerna som man ser runt sin kropp och sitt ansikte läggs på bilden och skapas utifrån de energier som kontaktpunkterna fångar upp på metallplattan genom händerna. En vanlig bild tas på personen och den överförs sedan till en dator, där resultatet från metallplattan förs över på bilden i form av färger i olika former och intensitet.

Vissa hävdar att färgerna skapas endast beroende på exempelvis hur varm eller kall man är om händerna, och det finns också de som testat att ta ett kort endast några minuter efter att man tagit ett första kort, och då fått helt andra färger än vad man fick vid första fotograferingen.

Om man vill testa att göra en aurafotografering bör man tänka på att inte se resultatet som någon slags diagnos, utan om man har besvär med något bör man istället uppsöka traditionell eller alternativ sjukvård.

 

Var man kan få en aurafotografering

Det kan vara svårt att hitta ställen som erbjuder aurafotografering, då man behöver en särskild utrustning för sådan fotografering. Det brukar dock gå att hitta på mässor inom andlighet och hälsa, bland annat på Hälsomässan som anordnas i Solna varje vår och höst. Tips har kommit att bokhandeln Jupiter på Hornsgatan 59 i Stockholm kan erbjuda aurafotografering.

En aurafotografering kostar omkring 150-400 kr.