Det astrala energifältet

Det astrala energifältet ligger utanför vårt eteriska energifält, och har därför också en påverkan på detta energifält och därmed också vår fysiska kropp. Det astrala energifältet styrs i sin tur av det mentala energifältet.

I det astrala energifältet finns alla våra känslor, tankar och fantasier, och också minnen från allt vi har varit med om, i detta liv men också i alla våra tidigare inkarnationer. Här finns också vår personlighet och vårt intellekt, och det är det astrala energifältet som skapar vår självmedvetenhet. Det astrala energifältet finns i samma dimension som det astrala planet, som i sig är uppbyggt av flera olika nivåer med olika vibrationer.

Det astrala energifältet kallas ofta också för det emotionella energifältet, men det finns de som menar att detta är två skilda energifält. En del menar att våra känslor finns i det emotionella energifältet, som finns utanför det eteriska energifältet, medan det astrala energifältet är mer omfattande och befinner sig längre ut i vår energikropp.

 

Det astrala energifältets funktion

Det astrala energifältet är det som skapar våra sinnen och som gör det möjligt för oss att uppleva den fysiska världen. I det astrala energifältet finns alla våra begär, känslor, fantasier och önskningar som vi har, och det fungerar som en länk mellan vårt sinne och vår fysiska värld. Det är också detta energifält som gör att vi kan skapa och lagra minnen, med hjälp av vår fysiska hjärna.

Det astrala energifältet är det som sägs lämna vår fysiska kropp vid nära-döden-upplevelser, ut-ur-kroppen-upplevelser och vid astralprojektion, och också vid visioner, hallucinationer och drömmar. Vårt astrala energifält är knutet till våra paranormala förmågor, då det sägs vara detta energifält som vi använder oss av för att bland annat ta emot information från andevärlden. När vi är i vårt astrala energifält sägs alla våra sinnen bli förstärkta, då vibrationerna är högre här än vad de är då vårt medvetande befinner sig i den fysiska kroppen.

 

Hur det astrala energifältet ser ut

Det astrala energifältet har samma form som vår fysiska kropp, men fortsätter också omkring 1-3 meter utanför vår kropp i form av en aura. Denna aura är ovalformad, med en spetsig ände ner mot våra fötter och ovanför vårt huvud. Det astrala energifältet består oftast av ett brett spektrum av färger, som skapas av olika vibrationer, vilka alla står för en viss känsla som vi har. Färgerna ändras därför utifrån hur vi mår och vad vi känner, både för stunden och under en längre tid, och kan därför vara i konstant förändring vad gäller form och färg. Färgerna flyter också ofta in i varandra. En clairvoyant person kan ibland se det astrala energifältet hos sig själv eller hos andra.

 

Obalans i det astrala energifältet

Det astrala energifältet påverkar vår fysiska kropp på olika sätt, genom bland annat de känslor som vi har och som förmedlas genom det astrala energifältet. Trauman, särskilt då de upplevs tidigt i barndomen, kan göra att olika ställen i energifältet får blockeringar, då starka, negativa känslor kan kapslas in som en skyddsmekanism. Denna inkapslade känsla kan byggas på under livet då vi upplever händelser som påminner oss om det trauma vi var med om, och känslan kan triggas igång och skapa problem under livets gång. Dessa blockeringar sägs kunna följa med oss till nästa inkarnation, och om man som barn får uppleva något liknande i tidiga år aktiveras dessa känslor igen, och barnet riskerar att uppleva känslor som hör till en vuxen person.

Negativa känslor och tankar som pågår under lång tid kan ha en negativ inverkan på vår fysiska kropp då dessa har ett starkt samband, och kan bland annat skapa sjukdomar. Detta brukar kallas psykosomatiska sjukdomar. Det astrala energifältet är väldigt känsligt för tankar, och man kan därför påverka sitt energifält bland annat genom att ändra sina tankar.

 

Hur man kan få ett väl fungerande energifält och ökad astral energi

Det finns de som anser att det astrala energifältet är det energifält som är viktigast att arbeta med för att vi ska kunna utvecklas andligt och för att kunna nå en högre frekvens. Detta för att många av våra blockeringar finns i det astrala energifältet, i form av bland annat obearbetade känslor och trauman.

Obalanser i det astrala energifältet kan också ha påverkan på vår fysiska kropp, och man sägs därför kunna läka och förebygga vissa sjukdomar och fysiska problem genom att jobba med sitt astrala energifält och däribland sina tidigare upplevelser, trauman, minnen, känslor och tankar. Det astrala energifältet sägs kunna förstärkas genom bland annat meditation, och genom att man tar bort eventuella blockeringar.