Hartmannlinjer

Hartmannlinjer är naturliga energilinjer som sägs gå från jordens inre och upp mot atmosfären, på samma sätt som Currylinjer sägs göra. Hartmannlinjerna bildar också ett rutnät över jorden, där rutorna är något mindre än vad rutorna är i Curryrutnätet. Det råder dock delade meningar om det exakta måttet mellan varje Hartmannlinje, vilket kanske kan förklaras av skillnaderna i måttet som blir beroende på var på jorden man mäter linjerna. En del säger att linjerna ligger tätare ju längre ifrån ekvatorn man kommer, medan andra menar att det är tvärtom. Bredden på energilinjerna sägs vara runt 20 cm, medan andra säger att linjernas bredd varierar under dagen, från ett smalt streck till ungefär 50 cm. Under fullmånen sägs linjerna vara som bredast. Även höjden på linjerna diskuteras, och en del säger att de går mellan 20-200 meter upp i luften, medan andra påstår att de fortsätter ända ut i universum. Det man verkar vara överens om är att Hartmannlinjerna går parallellt med väderstrecken, medan Currylinjerna går diagonalt. De allra flesta har också en gemensam tro på att energilinjerna påverkar oss och naturen på olika sätt. Namnet Hartmann kommer av den tyska läkare med samma namn som återupptäckte energilinjerna på 1950-talet, efter att kunskapen om dem varit förlorad under lång tid. Tyskland är också ett av de länder där kännedomen om dessa energilinjer är som störst, medan det inte är lika vanligt att folk hört talas om dem i till exempel USA.

En del säger att Hartmannlinjerna är antingen positiva eller negativa, och att de kan jämföras med yin och yang. Yin-linjerna är de som går mellan nord och syd, och de står för en kall, fuktig och långsam energi, som förknippas med bland annat reumatism. Yang-linjerna går mellan öst och väst och står för en varm och torr energi, som förknippas med bland annat elementet eld och inflammationer. När dessa linjer möts skapas ett Hartmannkryss, som antingen kan bestå av två yin-linjer, två yang-linjer eller en linje från varje energi. Detta påverkar sedan Hartmannkryssets effekter på oss och naturen.

En del påstår att Hartmannlinjerna hör samman med solen och dess cykler, vilket till exempel gör att linjerna är starkare under dagen än vad de är på natten. De förknippas också med jordens magnetiska fält och elektricitet, och det finns de som menar att Hartmannlinjerna förstärks av ökad elektricitet i luften. Man menar att linjerna därför blivit starkare och påverkar oss mer idag än vad de gjorde förr, då vi har byggt ut antalet master och elledningar kraftigt och skapat allt fler trådlösa produkter. Detta gör att linjerna blir mycket starkare i en stad än på landet, vilket man anser kan förklara varför till exempel cancer är mer vanligt hos människor som lever i större bebyggelser än vad det är hos dem som lever på mer avlägsna platser. Det finns också de som påstår att även saker som ökad kriminalitet kan förklaras av de starka, negativa energierna från Hartmannlinjerna som sägs finnas i dessa områden.

Det finns de som anser att man kan stoppa upp Hartmannlinjerna eller att man kan få dem att försvinna på ett visst område, detta är dock omdebatterat. Många menar att det viktigaste är att man inte sover på ett Hartmannkryss eller Currykryss, då man annars får en mycket stor exponering av energin som man tror kan vara skadlig. Hartmannlinjerna går, liksom Currylinjerna, att märka ut med hjälp av en slagruta.