Hur man kan jobba med pendel

En pendel kan användas för att få svar på frågor och funderingar som man har, och kan användas inom egentligen vilket område som helst. Att använda sig av pendel innebär att man håller i en tråd eller kedja som är fäst i ett föremål som ger lite tyngd, för att sedan till exempel ställa frågor som man sedan får svar på beroende på hur pendeln rör sig. Pendeln tros vara en förlängning av vår intuition, och kan ge oss svar som kroppen redan vet men som vi inte riktigt kan känna själva. En del tror också att pendeln kan ge oss svar från våra hjälpare.

 

Hur pendeln kan se ut

En pendel som man köper består ofta av en tunnare kedja eller tråd, som sedan är fäst i till exempel en kristall. Om man vill kan man göra en pendel själv, det viktiga är bara att den har en tyngd, ett snöre i rätt längd samt att den inte drar åt något håll.

 

Hur man kan använda sig av pendeln

För att använda pendeln på bästa sätt kan man sätta sig vid ett bord, och luta ena armbågen mot bordet och hålla pendeln i handen, detta för att få stöd och skaka så lite som möjligt för att lättast kunna utläsa svaret som pendeln ger. Första gången man använder sin pendel tar man reda på vad som är ”ja” och vad som är ”nej”, vilket man kan göra genom att ställa en fråga som man vet har svaret ”ja” respektive ”nej”, som till exempel ”Heter jag XXX?”. Det vanligaste är att pendeln snurrar medsols i en cirkel för ja och motsols i en cirkel för nej. Svaret ”kanske” kan visa sig genom att pendeln exempelvis pendlar fram och tillbaka.

När man fått fram hur pendeln visar de olika svaren så kan man börja att arbeta med den. Om man vill så kan man börja att ställa frågor som man vet svaret på, för att komma in i användandet av pendeln och lära känna den mer och lära sig hur den fungerar.

Pendeln kan användas på fler sätt än att bara ställa frågor, men det kan vara ett bra sätt att börja på. Man kan ställa frågor om vad man vill, så länge frågorna är konkreta och har ett tydligt ja eller nej-svar. Exempel på frågor kan vara ”Är utbildningen XXX rätt för mig?”, ”Kommer jag att hitta ett nytt jobb inom det närmaste halvåret?”. När man har lärt känna sin pendel kan man prova att använda den till att till exempel hitta saker som man tappat bort, se vilka livsmedel man eventuellt inte tål, vilka vitaminer man har brist på eller till att upptäcka mögel i huset. Man kan också använda pendeln för att till exempel öppna upp sina eller någon annans chakran och upptäcka ställen som man behöver jobba med i auran. Om man vill kan man också rita upp olika svarsalternativ i tårtbitar i en cirkel, om man vill ha mer specifika svar än endast ja och nej.

Pendeln går också att använda på andra föremål, bland annat kartor om man vill hitta en viss plats, eller över en kalender om man har en fråga om ett visst datum. Då kan man fråga till exempel ”Är det här en bra plats för mig att bo?” eller ”Bör jag ta semester under den här veckan?”.

 

Att tänka på

Även om du känner dig bekväm med din pendel och att du litar på svaren som den ger dig, så bör du ändå se dem endast som ett förslag eller fingervisning, och inte ett svar som är det enda rätta och som man måste följa. Pendeln kan vara bra att använda någon gång ibland om man vill ha svar på någon fråga man har, men bör inte användas för mycket då det lätt kan bli att man lyssnar för mycket till pendeln och glömmer att känna efter i sin kropp och hitta svaret där. Även om pendeln ger samma svar så är den bara ett hjälpmedel för att få tydligare svar inifrån dig själv och ditt högre jag, det enklaste är ju att känna de svaren själv inom sig.