Shumannresonansen

Shumannresonansen kallas ibland för ”jordens hjärtslag”, och är den elektromagnetiska resonans som skapas runt jorden genom blixtrar från åskoväder. Varje sekund sker omkring 50 blixturladdningar runt om på jorden, och denna energi fastnar i området mellan jordytan och jonosfären, vilken börjar omkring 80 kilometer upp i luften. En pulserande frekvens skapas som ligger på 7,83 Hz, vilket ligger mycket nära den frekvens som våra hjärnvågor har när vi når ett meditativt tillstånd, vilket är alfavågor på 7-12 Hz. Namnet på frekvensen kommer från den tyska fysikern Winfried Otto Shumann, som efter matematiska uträkningar kom fram till denna frekvens på 1950-talet.

En del menar att allt levande är i resonans med jordens frekvens på 7,83 Hz, och att vi behöver leva i denna frekvens för att vi ska må bra. Omfattande tester har gjorts av en professor vid namn R. Wever i Tyskland, då frivilliga personer fick spendera fyra veckor i en underjordisk bunker som blockerats från Shumannfrekvensen. Syftet med experimentet var att se om försökspersonerna skulle påverkas av den uteblivna frekvensen. Testerna gjordes med totalt 400 personer under åren 1964-1989, och resultatet visade att personerna snabbt påverkades genom att få bland annat huvudvärk och sömnrubbningar, och de kände också en ökad stress och fick störningar i dygnsrytmen. Så fort frekvensen kunde nå bunkern igen försvann deras besvär. En tysk forskare vid namn Wolfgang Ludwig har senare arbetat med NASA för att installera generatorer av Shumannresonansen på bemannade rymdfärjor, då de första astronauter visade psykiska och fysiska besvär då de lämnat jordens yta och dess frekvens. När generatorn installerades uppgavs de snabbt må bättre.

Shumannfrekvensen finns över hela jorden, men kan ha svårt att nå fram bland alla andra elektromagnetiska våglängder som nu genomkorsar luften, från exempelvis datorer, mobiltelefoner, elledningar, master och radioapparater. Detta sägs göra att vi i ett modernt samhälle får svårare att känna av jordens frekvens, vilket en del påstår är orsaken till många av de hälsoproblem som finns idag såsom sömnsvårigheter, allergier, depressioner, stress och huvudvärk. Man säger att det till stor del är därför som vi mår bättre då vi vistas ute i naturen, för att vi då får kontakt med jordens frekvens igen som i sin tur påverkar våra hjärnvågor.

Det finns de som säger att Shumannresonansen har ökat i frekvens sedan 1980-talet, vilket en del menar beror på ett fotonbälte i rymden som vi nu sägs passera. Ett fotonbälte sägs bestå av de minsta partiklarna av elektromagnetisk energi, och en del säger att det består av ljusenergier i mycket hög frekvens. Det finns de som tror att detta fotonbälte nu har fått jordens frekvens att öka, vilket skulle påverka både oss och jorden, och en del hänvisar till detta som det ”skifte” som man talar om då vi kommer gå upp i frekvens och nå ett andligt uppvaknande. År 2014 spreds nyheten att NASA bekräftat att vi passerar ett fotonbälte och att det skulle göra jorden strömlös under flera dagar från och med 21 december samma år, detta visade sig dock ha varit en bluff och fotonbältets existens har inte bekräftats av någon officiell organisation eller myndighet.