Angelit

Angelit är en sten känd för sina egenskaper att kunna öppna upp för kommunikation med andevärlden, och då särskilt med änglarna. Angelit är en blå variant av stenen anhydrit, som i sin tur har skapats av celestit som blivit hoppressad under miljontals år. Namnet anhydrit kommer från orden ”an” och ”hydra”, vilket betyder ”utan vatten”. Namnet kommer av det faktum att anhydrit är gips som saknar vattenmolekyler, vilket gör att angelit blir till gips om man låter den ligga i vatten för länge. Varianten angelit upptäcktes 1987 i Peru, och är alltså en ganska ny sten för oss. En del tror att vi har hittat den just nu för att det är nu som vi behöver dess energier som mest. Fyndigheter av angelit finns också i bland annat Polen, Storbritannien, Libyen, Egypten och Mexiko. Namnet angelit sägs komma från dess egenskaper att underlätta kontakt med änglarna.

Angelit är ofta ljust blågrå till färgen, ibland med vita inslag, men den kan också vara starkare blå eller åt det lila hållet. Den kan också ha små, röda inslag av hematit. Angelit förekommer ofta i massiv form och inte i kristallform. Stenen säljs ofta i trumlad form, men finns också att köpa i andra former och också som rå sten som är obehandlad.

 

Egenskaper

Angelit är en sten med kraftfulla men samtidigt lugnande energier, och dess främsta egenskap är att underlätta kommunikationen med andevärlden, såsom andliga guider och nära och kära på andra sidan, men också med vårt högre jag. Den är särskilt känd för att underlätta kontakten med änglar. Angelit är därför en mycket bra sten att använda sig av vid mediumskap och kanaliseringar, och för dem som vill utveckla sina färdigheter inom det området.

Angelit hjälper oss att stärka vår intuition, och den kan användas för att förstärka telepati mellan två personer. Om man fysiskt ska vara ifrån en person en tid kan man ha varsin angelit för att lättare kunna kommunicera telepatiskt med varandra. För att förstärka detta ytterligare kan man programmera båda stenarna för just detta ändamål.

Denna sten är bra för all typ av kommunikation, särskilt andlig kommunikation men också vid exempelvis djurkommunikation och då man vill kommunicera med sitt kraftdjur. Angelit är mycket bra att använda vid automatisk skrift för att förstärka kontakten med andevärlden. Angelit hör samman med halschakrat som står för just kommunikation. Den hjälper oss att våga uttrycka vår innersta sanning och den vi är, och den hjälper oss att kommunicera mer klart. Den gör att vi kan prata lugnare och mer försiktigt då det behövs, och den underlättar diplomati. Den är bra att bära med sig då man ska träffa någon som man ska ge råd till, i vardagen eller i sitt yrke.

Angelit resonerar också med tredje ögat och kronchakrat, och den hjälper oss att höja våra energier och öka våra förmågor när det gäller bland annat clairvoyance och clairaudiance. Den hjälper också till att ta bort de eventuella blockeringar som kan finnas på vägen i vår andliga utveckling. Angelit sägs underlätta vid meditation och gör att vi når ett meditativt tillstånd enklare och att vi också kan komma djupare ner i vår meditation. Den gör att vi här har lättare att se klart på exempelvis vilka problem vi har, samt att acceptera situationer som de är och att ta bort överdrivna känslor av skuld. Angelit är en bra sten att använda sig av vid sorg, då dess energier ger lugn och även här kan dämpa känslor av skuld.

Många tycker om att använda angelit då de utövar healing, då den bland annat sägs ge ett skydd runt oss mot andras energier. Den sägs också balansera eteriska och fysiska energier, och ge skydd under astralresor. Den hjälper oss att hela relationer, även relationen till oss själva, och den ger ett djupt inre lugn. Den dämpar ilska och mildrar stress, och tar bort en eventuell rädsla för det okända.

När det gäller vår fysiska kropp är angelit känd för att ha en helande inverkan på halsproblem av olika slag, och också problem med sköldkörteln. Den sägs vara urindrivande då den balanserar kroppens vätskor, och den sägs också vara bra för lungor, hjärtat och vår cirkulation samt vårt skelett och området kring våra armar. Den balanserar vår fysiska kropp och främjar helande.

 

Hur man kan använda angelit

Angelit är väldigt bra att ha nära sig, i exempelvis fickan eller som ett smycke, om man vill ta del av till exempel dess lugnande energier och för att minska stress och ångest. Det är särskilt bra att bära den i form av ett halssmycke, då den får lättare att stimulera halschakrat med sina energier. Angelit är bra att ha på sig om man ska prata med någon som man till exempel är arg på eller på något annat sätt har problem med, då den sägs hjälpa oss att säga rätt saker och inte säga saker som vi egentligen inte menar. Den ger oss också större empati och medkänsla i de situationer då vi behöver det.

Man kan lägga en angelit under kudden eller på nattduksbordet för att få lättare att somna och få en bättre sömn. Den hjälper oss också att komma ihåg våra drömmar, och särskilt de drömmar då vi får budskap till oss.

Det är väldigt bra att välja en pendel i just angelit, då den gör det lättare för oss att kommunicera med andevärlden och vårt högre jag. Den är också bra att använda under meditation, och den kan läggas på tredje ögat, punkten på pannan mellan ögonen, för att lättare få kontakt med andevärlden. Angelit är mycket bra att lägga på fötterna för att ta bort blockeringar i meridianerna, och för att man därmed också ska kunna ta emot healing bättre.

Angelit sägs få starkare egenskaper ju längre vi jobbar med stenen. Vill man öka dess egenskaper ytterligare kan man använda den tillsammans med blå celestit, då dessa stenar har väldigt lika egenskaper och därmed också förstärker varandra.

 

Viktigt att tänka på!

Angelit innehåller bly och svavel, och därför ska man inte använda stenen för att göra direkt elixir (då man låter stenen ligga i vatten som man sedan dricker upp för att ta del av dess egenskaper).

Man ska heller inte duscha eller bada med ett smycke av angelit på sig, då den riskerar att förvandlas till gips om den är för länge i vatten. Även vid kortare tid i vatten kan ytan bli sträv vilket också gör att stenen tappar sin glans. Angelit är en mjuk sten, vilket gör att den lätt får märken på sig om den ligger mot vassa saker.

 

Rena sin angelit

Angelit ska inte renas i vatten eller salt, utan kan istället renas genom att exempelvis läggas i en skål med brunt ris (som man sedan slänger) under ett dygn. Man kan också rena angelit i röken från vit salvia, eller genom att placeras i en skål med bergkristall. Man bör dock vara försiktig om man placerar angelit på ett kristallkluster, då de vassa ändarna kan repa stenen. Angelit kan sedan laddas i sol- eller månljus.