Apofyllit

Apofyllit är en kristall med hög vibration, och det är en av de bästa kristallerna att använda sig av vid meditation och reikihealing. Kristallen stimulerar vårt pannchakra och kronchakra och öppnar upp för kontakt med andevärlden, samtidigt som en av dess särskilda förmågor är att hålla oss jordade och stabilt förankrade i vår kropp vid till exempel astralresor och meditationer. Apofyllit sägs också kunna ge oss tillgång till Akashakrönikan, där allt som har hänt och kommer att hända ska finnas lagrat i ett slags kollektivt medvetandefält.

Apofyllit är en vanligt förekommande kristall, och den finns i naturliga pyramidformer men också som kluster eller i massiv form. Den är oftast ofärgad och klar men förekommer också i skiftningar i bland annat grönt, gult, rött, blått eller svart. Apofyllit förekommer ofta tillsammans med den gulrosa kristaller stilbit. Det sägs att de finaste exemplaren av apofyllit kommer från Poona i Indien, men den finns också att hitta i flera andra länder såsom Grönland, Island, Tjeckien, Brasilien och Australien.

Namnet apofyllit kommer från ett grekiskt ord för ”få” och ”löv”, vilket kommer av kristallens förmåga att veckla ut sig som löv då den värms upp. Kristallen innehåller en hög halt av vatten, vilket gör att den leder elektricitet.

 

Apofyllitens egenskaper

Apofyllit minskar stress, oro och ångest, och den hjälper oss att komma ur negativa tankemönster. Den får oss att känna lugn och glädje, och fyller vår kropp med ljus, högt vibrerande energi. Den öppnar upp för andligt uppvaknande, och kan underlätta medialitet och kontakt med andevärlden även hos de som inte haft någon tidigare erfarenhet av det.

Apofyllit är en kristall som stimulerar pannchakrat och kronchakrat, och hjälper till att rena dem och få energin att flöda bättre. Andevärldens ljusa och högt vibrerande energi får lättare att strömma genom vår kropp, och gör att vi kan utvecklas fortare mot ett högre andligt medvetande. Negativ energi rensas ur från våra chakran och vår energikropp, och den högre energin gör att vi blir mer synliga för ljusvarelser och underlättar därför för kontakt. Kristallens energier öppnar upp för olika typer av kommunikation med andevärlden, som till exempel telepati.

Denna kristall är mycket bra att använda sig av vid astralresor, då den hjälper oss att vara jordade och närvarande i vår kropp samtidigt som den underlättar kontakt med andevärlden. Under astralresor och meditationer kan vi bland annat få vägledning från våra andliga guider om hur vi ska ta oss framåt i livet, och vi kan också få kontakt med det gudomliga medvetandet vilket kan ge oss minnen från tidigare händelser som vi inte hade kunnat få på annat sätt. Apofyllit hjälper oss också att bli medvetna om minnen från tidigare liv.

Apofyllit står för sanning, och hjälper oss att vara sanna mot både oss själva och människor i vår närhet. Kontakten med vårt högre jag och vårt högre medvetande gör att vi kan se den verkliga sanningen bakom saker och ting, och apofylliten hjälper oss att agera utifrån den och planera vårt liv utan att bli hindrade av negativa mönster som tidigare satt käppar i hjulen för oss. Vi får lättare att se vilka vi egentligen är och varför vi agerar som vi gör i olika situationer.

När det gäller vår fysiska kropp sägs apofyllit hjälpa mot bland annat andningsproblem, astmaattacker, allergier och hudproblem. Man sägs också kunna lägga en apofyllitkristall på vardera ögonlock för att lindra trötta ögon. Apofyllit sägs också ge ett skydd mot eld, för exempelvis de som kommer i kontakt med det i sitt yrke.

 

Olika former av apofyllit

Apofyllitkluster sänder ut energi med hög vibration i många olika riktningar, och passar därför bra att placera i exempelvis ett sovrum då det ger en lugn och kärleksfull atmosfär och gör att luften känns ren och harmonisk. Klustren passar också bra att använda vid meditationer.

Pyramidformen är en av de naturliga formerna hos apofylliten, och också den mest kraftfulla av dem. En pyramidformad apofyllit sägs bland annat kunna användas för att se in i framtiden, och man ska då fokusera blicken lite vid sidan av kristallen istället för att titta rakt in i den. Visionerna om framtiden kan sedan komma i form av ett slags dagdröm, då man under en stund försvinner från tid och rum i sitt medvetande. Pyramidformen kan också sättas med botten mot tredje ögat under meditationer för att öppna upp för visioner och klarsyn, och för att skapa kontakt med andevärlden och ens andliga vägledare och skyddsänglar. Den kan förmedla idéer från andevärlden till vårt medvetande, och kan också hjälpa till att ge mer struktur i vår vardag. Den pyramidformade apofylliten används av många vid reikihealing, då den hjälper klienten att komma ner i djup avslappning och gör healingenergin renare. Då pyramidformen ger en mycket fokuserad energi kan den i vissa fall kännas lite för stark och man kan då prova att jobba med en annan form såsom ett kluster.

Vissa former av apofyllit har en katedralformation högst upp vid spetsen, då det är flera spetsar som bildar formen av en kyrka eller ett slott, och denna form har en mycket hög vibration.

 

Kristallens olika färger och dess särskilda egenskaper

Klar apofyllit: Klar och ofärgad apofyllit öppnar upp för kontakt med vår ljuskropp och själ, och ger oss en medvetenhet om att det finns något mer än bara det fysiska liv som vi lever här på jorden.

Grön apofyllit: Grön apofyllit aktiverar vårt hjärtchakra och öppnar upp det för kärlek och glädje. Kristallen hjälper oss att dra till oss positiva saker i livet som ger oss glädje, i bland annat våra relationer.

Röd apofyllit: Röd apofyllit hjälper oss att få större livsglädje och livsenergi, och gör oss mer stabila och bekväma med att befinna oss här på jorden. Röd apofyllit är extra bra för personer med kroniskt trötthetssyndrom och leukemi.

Svart apofyllit: Svart apofyllit är en sällsynt variant av apofylliten, som hjälper oss att bli jordade och komma i kontakt med vår jord. Den ger lugn och ökad självkänsla, och ger också en ökad tro på livet och allt levande.

 

Rena sin apofyllit

Apofyllit är en kristall som sägs rena och ladda upp sig själv, tack vare dess höga vibrationer. Om man ändå vill rena sin apofyllit kan man göra det genom att lägga den i månljus, gärna under fullmånen för bästa effekt. Man bör inte lägga den i solljus, och inte heller rena den i vatten eller salt då det kan skada kristallen.