Att välja kristaller

Det finns flera olika sätt att välja kristaller på, och det finns inget sätt som är rätt eller fel utan det viktiga är att det känns bra. Det finns ett stort antal kristaller att välja mellan och alla är bra för olika saker. En del kristaller är också bra att använda tillsammans med andra kristaller, då de till exempel kan förstärka varandras kraft eller komplettera varandra för bästa effekt. Det kan också vara så att man har något som man behöver jobba med under en viss period i livet, och att man sedan utvecklas och möter nya saker som man kan behöva hjälp med. Då kan man behöva en annan kristall än den man jobbat med först, och man får då välja ut en kristall på nytt. Den tidigare kristallen kanske man kan ge vidare till en vän som behöver hjälp inom just det området, eller så kan man ha den kvar för att kanske behöva jobba med den igen längre fram. En del stenar kan användas för flera olika ändamål, och kan få en förstärkt roll tillsammans med andra stenar i olika kombinationer.

 

 

Att välja kristall utifrån vad man vill ha hjälp med

Om man känner att man vill ha hjälp inom något särskilt område i livet eller till exempel med ett särskilt chakra, så kan man prova att välja sten utifrån dess egenskaper. Om man skulle vilja känna mer trygghet under en period kan man välja en sten som står för det, och om man vill balansera och hela sitt hjärtchakra så kan man välja en sten som har de rätta egenskaperna för just det. Vilken sten man då behöver kan man se antingen genom att söka på internet, titta i en bok om kristaller eller fråga någon som jobbar i en butik som säljer kristaller. Det kan vara bra att fråga någon som har kunskap om kristaller, så att man får rätt stenar och de stenar som passar för just dig. Det kan också vara så att några stenar fungerar bättre tillsammans för att ge den hjälp som man behöver, vilket kan vara svårt att hitta information om på egen hand.

 

Att välja kristall med hjälp av sin intuition

Ett annat sätt att välja kristall på är genom sin intuition, att man till exempel blundar och tar en kristall och sedan ser vad den står för. Det sägs vara den kristall som man behöver just nu, och eftersom man blundar kan ens högre jag visa vägen till den sten man behöver utan att man blir påverkad av egot med exempelvis olika värderingar och intryck. Det kan vara lockande att köpa den sten som man tycker är finast, och det kan också betyda att det är den sten som man dras till och behöver, men det är också lätt att man då går endast efter ytan och inte känslan man har inom sig om stenen är rätt eller inte. Om man känner att man dras till en viss sten, oavsett hur den ser ut, kan det vara ett tecken på att det är rätt sten att jobba med just nu. Om man vill kan man blunda och be sitt högre jag eller sina andliga vägledare att visa vägen till den sten som man behöver. eller fråga om stenen man har valt är den som man ska ha.

Ett tips är att skriva upp namnet på kristallen som man väljer ut, så att man kan läsa mer om den senare vilket kan vara svårt om man har glömt bort namnet på den. En del butiker skickar också med ett kort med information om stenen man har köpt, så man ska komma ihåg vad den står för och få tips på hur man kan använda den.