Aventurin

Aventurin är en kvartssten, och den vanligaste färgen som stenen förekommer i är grön vilket kommer av inslag av stenen fuchsit. Aventurin förekommer också i färgerna blå, röd, persikofärgad, gul och grå, där röd och blå är de vanligaste färgerna näst efter grön. Aventurin har ofta inslag av stenen glimmer i sig, vilket ger den en glimrande och glittrande yta. Den stora andelen kvarts gör aventurin till en kraftfull sten, då kvarts bland annat har en stark förmåga att förstärka energier och healing. Aventurin finns att hitta i bland annat Brasilien, Indien, Ryssland, Tanzania, Chile och Spanien.

 

Allmänna egenskaper

Aventurin är en sten som är känd för att ge tur och framgång i alla delar av livet, och den sägs också öka våra ledarskapsförmågor och vår kreativitet. Aventurin balanserar våra manliga och kvinnliga energier, och balanserar och lugnar också våra känslor såsom ilska och irritation. Den hjälper oss att få ett inre lugn och att mildra ångest och rädslor, och med stenens hjälp kan vi också hitta orsaken till dessa känslor. Aventurin sägs ge ett skydd mot elektromagnetisk strålning och föroreningar i miljön. Aventurin är en sten som bör bäras under en längre tid för bästa effekt.

 

Kristallens olika färger och dess särskilda egenskaper

Grön aventurin: Grön är den allra vanligaste färgen av aventurin, och denna färg förknippas bland annat med hjärtchakrat. Grön aventurin sägs rena och aktivera vårt hjärtchakra, och skydda det från exempelvis intrång då andra människor försöker ta av vår energi. Grön aventurin har helande, skyddande och lugnande energier, och stenen kan användas för att bland annat lugna nervositet, ångest, irritation och ilska. Den får oss att släppa negativa energier och blockeringar, och den kan hjälpa vårt inre barn att släppa ångest som kommer från traumatiska upplevelser i barndomen. Den ökar vår empati och medkänsla, och den ger oss glädje och en positiv syn på livet. Aventurin är en sten för personlig utveckling och självreflektion, och den kan också hjälpa till att öka våra mediala förmågor.

Grön aventurin har en stark koppling till jorden och naturen, och den kan hjälpa oss att jorda våra energier och få oss att komma tillbaka till den naturliga rytmen i livet. Stenen står för växande, utveckling och kreativitet, och kan bland annat vara till hjälp för personer med kreativa yrken såsom författare. Grön aventurin stimulerar drömmande och visualiseringar, och ger en ökad motivation inom livets alla områden. Den gör oss öppna för andra idéer, och hjälper oss att fatta beslut från hjärtat utan att bekymra oss om vad andra ska tycka och tänka.

Den gröna varianten av aventurin sägs vara extra stark då det gäller stenens förmåga att ge bäraren framgång och tur, och särskilt vad gäller dess förmåga att attrahera pengar. Stenen sägs vara en av de bästa för detta ändamål, och den sägs också kunna ge tur i kärlek och öppna upp för livets möjligheter.

När det gäller den fysiska delen är grön aventurin särskilt bra för området kring hjärtchakrat, det vill säga bland annat hjärta, lungor och lever. Stenen balanserar blodtrycket och vårt nervsystem, lindrar cirkulationsproblem och minskar illamående och feber. Den sägs också ha antiinflammatoriska egenskaper, vilket gör att den ger en positiv inverkan på exempelvis allergier, akne och eksem. Aventurin är en bra sten att använda sig av vid sömnproblem, bland annat då den lugnar våra tankar. Den sägs vara bra för området kring ögonen, och verkar lugnande vid migränattacker. Grön aventurin sägs också öka effekten av homeopatiska läkemedel.

Blå aventurin: Blå aventurin står för mentalt helande, och den stimulerar vårt intellekt och främjar självständighet, tålamod, självdisciplin och inre styrka. Blå aventurin är bland annat bra vid olika beroendeproblem, särskilt då det gäller matberoende. Då stenens energier har en stimulerande effekt på vårt halschakra hjälper den oss också med vår kommunikation, och hjälper oss att kommunicera mer klart och kreativt och utifrån vår egen sanning. Blå aventurin öppnar upp vårt tredje öga och renar oss från stagnerad energi.

Röd aventurin: Röd aventurin är särskilt effektiv för att öka vår kreativitet, och den hjälper oss att se möjligheter intuitivt. Röd aventurin stimulerar vårt rotchakra, men även vårt sakralchakra och vårt halschakra. Stenen sägs öka kundalinienergin i kroppen, och verkar stärkande på vår fysiska kropp, särskilt vårt blod.

Persikofärgad aventurin: Persikofärgad aventurin verkar lugnande, men stimulerar samtidigt vår kreativitet och hjälper oss att ta beslut. Stenen är särskilt bra för musiker och författare och andra som har kreativa yrken.

Gul aventurin: Gul aventurin är särskilt bra för personer som känner att de inte har någon kontroll eller makt över sitt liv, och den hjälper till att balansera våra känslor och våra manliga och kvinnliga energier. Gul aventurin stimulerar vårt solar plexuschakra, och sägs också vara effektiv för att attrahera pengar.

Vit aventurin: Vit aventurin är en ganska ovanlig sten som har en positiv inverkan på samtliga chakran, särskilt vårt pann- och kronchakra. Vit aventurin hjälper oss bland annat att älska andra och oss själva trots våra fel och brister.

 

Hur man kan använda aventurin

Aventurin passar bra att ha som smycke, och grön aventurin kan med fördel bäras som halsband för att den ska vara i närheten av hjärtchakrat. Man kan också ha en sten i fickan för att ha den nära sig, eller vid sin arbetsplats eller en annan plats där man ofta befinner sig. För större effekt kan aventurin i form av exempelvis ett ägg eller en pyramid användas. Om man känner sig stressad eller har känslor av ångest kan det hjälpa att hålla i en aventurin en stund. Under meditation kan man också hålla i en aventurin, och grön aventurin är särskilt bra för att lugna känslor av exempelvis ångest och nervositet. Om man har problem med beroenden, särskilt matberoende, kan blå aventurin vara bra att ha nära sig då man mediterar.

 

Rena sin aventurin

Aventurin är en ganska tålig sten och klarar av att renas i vatten. Den bör renas efter varje medveten användning, och gärna minst en gång i månaden. Man bör inte ladda aventurin i direkt solljus då det riskerar att bleka färgen på stenen, och man kan istället placera den i det mildare månljuset. Att ladda upp stenen i närheten av eller på levande, gröna växter sägs ge positiva effekter både för stenen och för plantan. Liksom många andra kristaller bör aventurin inte förvaras direkt mot andra kristaller och stenar, då detta kan ge märken på den.