Hur man renar och laddar olika kristaller

Agat: Agat tillhör elementet jord, och kan därför gärna renas genom att grävas ner i jorden. Man kan låta den ligga i jorden i minst 24 timmar. Agat kan också renas i vatten. Agat laddas bäst upp i månljus, då värmen från solen kan få den att gå sönder eller blekas i färgen.

Akvamarin: Akvamarin tillhör elementet vatten, och kan därför med fördel renas i rinnande vatten. Om man vill kan man lägga ut sin akvamarin i regnet, vilket den sägs må bra av. Den kan också renas i havssalt. Akvamarin bör laddas i månljus, då solljus riskerar att bleka den i färgen.

Ametist: Ametist tillhör elementet vatten, och kan därför med fördel renas i rinnande vatten. Man bör dock vara lite försiktig med att rena kristallkluster i vatten eller salt, då vatten och salt kan vara svårt att få bort helt från ett kluster och kan riskera att få det att gå sönder. Ametist bör laddas upp i månljus, då den lätt bleks av solljus.

Ametrin: Ametrin kan renas i rinnande vatten. Den bör laddas i månljus istället för solljus, då solljus riskerar att bleka den i färgen.

Angelit: Angelit tål inte att renas i vatten eller salt, och den repas lätt. Angelit kan renas genom att man till exempel för den genom röken från vit salvia eller genom att låta den ligga i råris. Angelit kan laddas under en kortare stund i solljus, men månljus rekommenderas om man vill ladda den under en längre tid. Tänk på att inte låta angelit ligga utomhus ifall det riskerar att börja regna då den inte tål vatten.

Apatit: Apatit renas och laddas bäst i solljus. Tänk på att apatit lätt repas.

Apofyllit: Apofyllit är en ganska känslig kristall, och bör därför renas med hjälp av exempelvis röken från vit salvia och laddas upp i månljus.

Aragonit: Aragonit bör ej renas i vatten, utan kan istället renas genom exempelvis röken från vit salvia. Laddas gärna upp i månljus.

Aventurin: Aventurin kan renas i vatten, och kan laddas upp genom att vara en stund i milt solljus.

Azurit: Azurit bör inte renas i vatten då det riskerar att lösa upp den. Den kan laddas upp i solljus under en kortare stund, men månljus är att föredra.

Bergkristall: Bergkristall kan med fördel renas genom att läggas i vatten med några matskedar havssalt i. Om bergkristallen är i form av ett kluster rekommenderas dock ej detta, då vattnet och saltet är svårt att få bort helt från klustret och riskerar att få det att spricka om det blir kvar. Det är då bättre att rena det genom exempelvis röken från vit salvia. Bergkristall går bra att ladda upp i solljus.

Bärnsten: Bärnsten kan renas i rinnande vatten, och kan med fördel laddas upp i solljus.

Celestit: Celestit bör ej renas i vatten då den riskerar att lösas upp, och den bör heller inte renas eller laddas i solljus då det kan bleka dess färg. Man kan istället rena den genom att använda röken från vit salvia, och sedan ladda upp den i månljus. Man bör då tänka på att inte lägga sin celestit utomhus om det riskerar att bli regn eller dagg, utan man kan istället lägga den i ett fönster. Celestit repas lätt, så man bör hantera den varsamt.  

Citrin: Citrin tillhör elementet jord, och därför passar det bra att rena denna kristall genom att låta den ligga i jorden under minst 24 timmar. Citrin går också bra att rena i rinnande vatten. Den bör inte laddas upp i solljus då det riskerar att bleka den, och därför passar det bättre att ladda den i månljus. En del säger att citrin tillhör de få kristaller som inte behöver renas då den inte tar emot eller ger ifrån sig någon negativ energi, medan andra menar att den ändå bör renas ibland.

Fluorit: Fluorit tål inte att renas i vatten, utan kan istället renas genom exempelvis röken från vit salvia. Fluorit drar lätt åt sig negativa energier, vilket gör att den bör renas ofta. Den kan laddas upp i månljus, men solljus bör undvikas då det riskerar att bleka dess färger. Fluorit är en mjuk kristall vilket gör att den repas lätt.

Fuchsit: Fuchsit kan renas i rinnande vatten, och den sägs må bäst av att laddas upp i månljus och helst i ljuset från en klar stjärnhimmel.  

Hematit: Hematit ska inte renas i vatten, då det kan få den att rosta. Man kan istället rena den genom att hålla den i röken från vit salvia. Hematit tillhör de få kristaller som man inte ska behöva rena så ofta, då det sägs att den inte tar emot eller ger ifrån sig negativ energi. Hematit repas lätt.

Howlit: Howlit tål inte att renas i vatten, utan kan istället renas exempelvis genom röken från vit salvia. Howlit laddas bäst upp i månljus.

Jade: Jade kan renas under rinnande vatten, och kan laddas upp i solljus.

Jaspis: Jaspis tillhör elementet jord, och kan därför gärna renas genom att grävas ner i jorden under minst 24 timmar. Den kan också renas under rinnande vatten. Jaspis går bra att ladda i solljus.

Kalcit: Kalcit ska inte renas i vatten, då den riskerar att lösas upp. Den bör heller inte renas i salt. Kalcit bör laddas i månljus, då solljus riskerar att bleka dess färger. Man kan också tänka på att kalcit är en ganska mjuk kristall, som repas lätt.

Kalcedon: Kalcedon kan renas under varmt, rinnande vatten. Den bör laddas i månljus istället för solljus, då den annars riskerar att blekas i färgen.

Karneol: Karneol tillhör elementet jord, och kan därför gärna renas genom att grävas ner i jorden och vara där under minst 24 timmar. Den kan också renas i vatten. Man bör dock inte rena kalcedon i salt, då det riskerar att skada kristallen. Karneol bör laddas i månljus istället för solljus, då solljus riskerar att bleka den i färgen.

Kunzit: Kunzit kan renas i rinnande vatten. Kunzit bör inte laddas i solljus, då det riskerar att bleka färgen i kristallen. Den bör istället renas i det mycket mildare månljuset.

Kyanit: Kyanit sägs inte behöva renas, då den inte ska ta emot eller avge någon negativ energi. Kyanit är en ganska känslig kristall, så om man vill ladda upp den bör man göra det i månljus och inte i starkt solljus.

Labradorit: Labradorit ska inte renas i vatten eller salt, då detta kan lösa upp eller skada kristallen. Man kan istället rena den genom att exempelvis hålla den i röken från vit salvia. Labradorit kan med fördel laddas i båda solljus och månljus under en 24-timmars period.

Lapis lazuli: Lapis lazuli ska inte renas i vatten, då den riskerar att lösas upp. Den repas lätt, vilket gör att man bör tänka på vart man placerar den. Lapis lazuli bör laddas i månljus istället för solljus, då det starka solljuset riskerar att bleka dess färg.  

Magnetit: Magnetit ska inte renas i vatten då det kan få den att rosta, och den tål inte heller att renas i salt.

Malakit: Malakit bör inte renas i vatten, då det kan få den att gå sönder. Detta gäller särskilt varmt vatten. Malakit repas lätt och bör hanteras varsamt. Malakit bör inte laddas i solljus mer än kortare stunder.

Moldavit: Moldavit bör inte renas i vatten eller salt, då det riskerar att få den att gå sönder. Detta gäller särskilt varmt vatten och saltvatten. En del menar att moldavit inte behöver laddas, men om man ändå vill göra det kan man lägga den i ljuset från solen eller månen, och allra helst i ljuset från ett meteorregn.

Månsten: Månsten kan med fördel renas i vatten, då denna kristall tillhör just elementet vatten. Månsten bör laddas i månljus istället för solljus, då solens starka strålar riskerar att bleka kristallen. Månsten repas lätt, vilket gör att man får hantera den varsamt.

Obsidian: Obsidian bör renas ofta, gärna efter varje användning. Den kan renas i rinnande vatten, saltvatten eller genom att placeras i solen. Om man renar obsidian i vatten bör man vara noga med att vattnet är ljummet, då den riskerar att gå sönder om vattnet är för kallt eller för varmt. Obsidian kan laddas upp genom att placeras vid andra laddade kristaller, exempelvis en laddad bergkristall.

Onyx: Onyx är en tålig kristall som kan renas i vatten och laddas upp i solljus.

Opal: Opal bör inte renas i vatten, då det riskerar att få den att gå sönder. Den bör heller inte laddas i solljus då det kan få den att torka ut, och den kan istället laddas i det mycket mildare månljuset.

Pyrit: Pyrit bör inte renas i vatten då det riskerar att den löses upp, och den bör inte heller renas i salt då det kan skada kristallen. Pyrit kan istället renas och laddas genom att läggas i solljus under en kortare stund.

Rosenkvarts: Rosenkvarts kan renas i rinnande vatten, eller genom att läggas i en skål med vatten och havssalt. Rosenkvarts bör inte laddas i solljus då det riskerar att bleka den i färgen. Den kan istället laddas i månljus.

Rökkvarts: Rökkvarts kan renas i rinnande vatten, eller genom att läggas i en skål med vatten och havssalt. Rökkvarts bör inte laddas i solljus då det riskerar att bleka den i färgen. Den kan istället laddas i månljus.

Sardonyx: Sardonyx kan renas i vatten, gärna ljummet. Den kan också renas och laddas upp genom att placeras i solljus under några timmar.

Selenit: Selenit ska inte renas i vatten, då det riskerar att få den att lösas upp. Den bör heller inte placeras i solljus då det kan få den att gå sönder. En del menar att selenit inte behöver renas eller laddas, men om man ändå känner att man vill göra det kan man rena den i exempelvis röken från vit salvia och ladda upp den i månljuset. Selenit repas lätt, vilket gör att den bör hanteras varsamt.

Shungit: Shungit kan renas i rinnande vatten under några minuter, men saltvatten ska undvikas då det kan skada kristallen. Shungit är en kristall som lätt drar åt sig negativ energi vilket gör att den bör renas ofta. Shungit kan laddas upp i solljus.

Sodalit: Sodalit bör inte renas i vatten, utan kan istället renas i exempelvis röken från vit salvia. Den repas lätt, vilket gör att den bör hanteras varsamt. Sodalit kan laddas genom att placeras bredvid en bergkristall.

Sugilit: Sugilit bör inte renas i vatten, utan kan istället renas i exempelvis röken från vit salvia. Den kan laddas upp i solljus om det är under en kort stund, men längre laddning bör ske i månljus.

Tigeröga: Tigeröga tillhör elementet jord, och kan därför gärna renas genom att läggas i jorden under minst 24 timmar. Den kan också renas i rinnande vatten. Tigeröga tål att laddas upp i solljus, och gärna i den sena eftermiddagssolen. Även månljus går bra. Denna kristall får gärna vila under några dagar efter ungefär en veckas användning.

Topas: Topas kan renas genom att hållas under rinnande vatten. Topas bör inte laddas i solljus då det riskerar att bleka den i färgen. Den kan istället laddas i det mycket mildare ljuset från månen.

Turmalin: Turmalin kan renas i vatten, och man bör rena den ofta och under lite längre tid än andra kristaller då den lätt tar upp och samlar på sig negativa energier. Turmalin kan blekas av hög värme, vilket gör att man bör ladda den i månljus istället för det starka solljuset.

Turkos: Turkos ska inte renas i vatten, då vatten kan få den att lösas upp. Den ska inte heller renas i salt. Turkos är en ganska känslig kristall som repas lätt, och den är också känslig för all typ av värme. Den bör därför inte laddas i solljus då det riskerar att torka ut den eller få den att tappa färg. Man kan istället ladda den i månljus.

Unakit: Unakit kan renas i rinnande vatten. Unakit bör inte laddas i solljus under någon längre period, utan bör då istället laddas i det mildare månljuset.