Jade

Jade är en kristall som har använts av människan under tusentals år, och den är fortfarande idag en av de mest använda kristallerna. Jade är en mycket omtyckt och eftertraktad kristall i Asien, särskilt i Kina, där den anses vara lika värdefull som diamanter och guld är i västvärlden.

Jade är egentligen benämningen på två olika sorters kristaller, nefrit och jadeit. Nefrit är vanligare än jadeit, och den har ofta en lite fet, vaxartad yta. Jadeit är dyrare än nefrit då den inte är lika vanligt förekommande, och den är lite hårdare och tyngre än vad nefrit är. Dock är nefrit mer hållbar och passar bättre till att skapa figurer av, då den är mer seg i sitt material.

 

Allmänna egenskaper

Jade är en kristall som står för lugn och balans, och den sägs bland annat ha en balanserande inverkan på vår personlighet då den hjälper oss att få vår kropp och vårt sinne att interagera bättre med varandra. Jade är känd för sina helande energier, och den läker bland annat undertryckta känslor som har en negativ påverkan på vårt liv. Det är också en kristall som hjälper oss att bli av med skuld, och som kan hjälpa oss att skapa bättre relationer inom familjen eller arbetsplatsen. Den skyddar oss samtidigt mot negativa energier, både från andra människor och från andevärlden under spirituellt arbete, genom att stärka våra energifält. Den sägs också skydda mot olyckor, och det är en bra sten att ha med sig under resor.

Jade har under tusentals år setts som en kristall som bringar tur, rikedom och god hälsa, och den är också starkt förknippad med vårt hjärtchakra och sägs ge ökad kärlek och vänskap i våra liv. Den hjälper oss också att se oss själva och vår potential mer tydligt, och den ökar vår kreativitet och vårt självförtroende. Jade kallas också för drömmarnas kristall, då den kan göra att vi bland annat får lättare att komma ihåg våra drömmar och se dem mer klart.

När det gäller vår fysiska kropp står jade för rening och helande, och sägs bland annat stärka njurar, mjälte, lever och andra renande organ i kroppen och hjälpa till att rensa bort gifter. Jade verkar stärkande även för lungor och vårt immunsystem, och den sägs balansera kroppens PH-värde.

 

Kristallens olika färger och dess särskilda egenskaper

Grön jade: Grön är den vanligaste färgen av jade, och den finns i flera olika gröna nyanser från ljus till mörk grön. Grön jade är särskilt bra för att rena hjärtchakrat och för att främja goda relationer, och den sägs också lugna vårt nervsystem.

Blå jade: Blå jade står för lugn och reflektion, och har bland annat en lugnande effekt på vårt sinne. Blå jade är särskilt bra om man vill drömma mer eller få tydligare visioner.

Röd jade: Röd jade står för passion och livskraft, och kan bland annat hjälpa oss med att omvandla rädsla till handling.

Brun jade: Brun jade är starkt grundande, och ger en känsla av tillit och kontakt med jorden.

Svart jade: Svart jade är särskilt skyddande mot negativa energier, och den hjälper oss också att släppa vårt ego och att förbättra vår kommunikationsförmåga.

Lavendelfärgad jade: Lavendelfärgad jade är en eftertraktad kristall, och denna variant hjälper oss bland annat med att öppna upp vårt kronchakra och att utveckla våra andliga förmågor och att känna oss trygga och lugna på vår andliga resa. Den ger ett inre lugn och sägs föra med sig tur och en god hälsa. Denna variant av jade vibrerar på den högsta eteriska nivån.

Orange jade: Orange jade ger ny energi och ökar vår glädje, och den hjälper oss att öppna upp och hela vårt hjärta och ge ökad acceptans och ovillkorlig kärlek.

Gul jade: Gul jade står för glädje och lycka, och ger stimulans och energi på ett milt sätt. Gul jade sägs hjälpa oss att släppa taget, och den sägs också stimulera kroppens rening extra kraftfullt.

Vit jade: Vit jade sägs hjälpa oss att rikta vår energi, öka vårt fokus och filtrera bort olika distraktioner, vilket hjälper oss att se våra mål mer tydligt. Den höjer försiktigt vårt medvetande och hjälper oss under vår väg mot spirituellt uppvaknande. Vit jade kan hjälpa om man har svårt att somna på kvällarna, och den utstrålar lugn och helande energier.

Lemurisk jade: Lemurisk jade är en variant av jade som kommer från Peru. Den sägs bland annat stärka vårt energifält och hjärtchakra och underlätta kontakt med naturväsen.

 

Hur man kan använda jade

Jade är en bra kristall att använda sig av när man mediterar, då den hjälper till att avlägsna negativa tankar och att ge lugn och skyddande energier. Under en sittande meditation kan man hålla en jade i sin hand, och om man ligger ner kan man lägga den på hjärtchakrat. Olivfärgad jade är bäst att använda under meditation, bland annat på grund av sina lugnande energier och sin positiva påverkan på vårt hjärtchakra. Om man vill få lättare att komma ihåg sina drömmar kan man prova att lägga en jade under huvudkudden. Man kan också ha en jade i fickan eller som ett halsband för att ta del av dess egenskaper under en längre tid.

 

Rena sin jade

Jade är en av de kristaller som inte drar åt sig negativa energier, och behöver därför inte renas så ofta som andra kristaller kan behöva. Den bör dock ändå renas regelbundet, och man kan enklast göra det genom att hålla den under rinnande vatten en liten stund. Man kan också rena den genom att lägga ut den i ljuset från fullmånen eller att hålla den i röken från vit salvia.