Olika kristallformer och dess egenskaper

Kristaller förkommer i ett antal olika former, både sådana som är naturligt skapade och sådana som är artificiellt formade. Formen på kristallen har stor betydelse, bland annat när det gäller vart kristallens energi riktas. Vissa formationer gör att energin koncentreras och riktas åt ett visst håll, vilket är fallet hos en spetsformad kristall, medan en annan form gör att energin avges i lika stor mängd åt alla håll, som till exempel hos en kulformad kristall. Innan man köper en kristall kan det vara bra att tänka på vad syftet är med den, och utifrån det välja vilken form som passar bäst att köpa kristallen i. Vissa kristaller finns i ett stort antal former, som exempelvis kvartskristallen, medan andra kristaller är mer vanliga i en viss form. Nedan följer en beskrivning av några av kristallernas vanligaste former och vilka egenskaper de har.

 

Kluster

Kluster kallas de kristallformationer som innehåller flera kristaller, vilka har formats av naturen. Klustret utstrålar en gemensam energi från kristallerna som finns i det, och då klustret innehåller flera kristaller som pekar ut mot olika håll är ett kluster särskilt bra för att fördela dess energi över större ytor såsom ett rum. Förutom att ge positiv energi kan klustret också hjälpa till att absorbera och eliminera negativa energier i rummet. Kluster används därför ofta för att rena ett rum eller en plats, och för att rena andra kristaller genom att lägga dem ovanpå klustret under natten. Kluster kan också användas för att förstärka andra kristallers egenskaper och för att ladda dem med energi. Kristallformationen står för harmoni, beskydd, vänskap och samarbete, och sägs ge en harmonisk miljö där den placeras.

 

Kulformade kristaller

Kulformade kristaller symboliserar harmoni och perfektion, och dess form gör att en lika stor del energi utstrålas åt alla håll från kristallen. Kristallkulan är en klassisk symbol för att se det förflutna och in i framtiden, och man sägs också kunna använda den för att flytta energi genom tiden. Kulformade kristaller är ofta gjorda av en större bit kristall, och kan därför ha sprickor i sig eller vara uppbyggd i olika plan liksom kristallen var som den gjordes av.

 

Pyramider

Pyramidformade kristaller ses som en särskilt kraftfull formation, som har använts under lång tid av flera mäktiga civilisationer. En del tror att pyramidformationen manifesterar en övernaturlig energi, och vissa tror också att stora kristaller i pyramidformer spelade en viktig roll under Atlantis tid när det gällde energier och arbetet med kristaller. En pyramidformad kristall sägs förstärka energin och de egenskaper som kristallen har, och den riktar sedan ut energin genom spetsen. Den kan användas bland annat för att dra ut negativ energi ur våra chakran och för att låta positiv energi komma in, genom att lägga pyramidens bas mot kroppen där respektive chakra är beläget och visualisera att kärlek och positiv energi kommer in genom kristallens spets. På grund av sin form blir energin som kommer in genom kristallens spets grundad i pyramidens bas, vilket kan göra att det känns bättre att jobba med den här formationen. Pyramidformade kristaller kan användas för att ladda andra kristaller, och kan också användas vid exempelvis healing och för att höja sin vibration. Kristallerna kan antingen vara naturligt pyramidformade eller ha skapats så av människan.

 

Äggformade kristaller

En äggformad kristall fokuserar energin och riktar den åt ett visst håll på grund av sin spetsiga form, men dess mjuka former gör att den är skönare och lättare att hålla i handen när man arbetar med den än mer spetsiga kristaller. Äggformade kristaller används ofta vid auraläsning och för att hitta och avlägsna blockeringar i kroppen, och det är också en vanlig formation att använda vid meditation eller vid avkoppling då man arbetar genom att hålla en viss kristall i handen. Den äggformade kristallen används ibland vid reflexologi, zonterapi och akupressur, då den mjuka spetsen passar bra att arbeta med mot kroppen. En äggformad kristall står bland annat för fertilitet, återfödelse, nyskapande och beskydd, och kan ses som en symbol för det första steget mot nya mål och drömmar.

 

Geoder

En geod är en stenformation som är ihålig inuti, och täckt av kristaller på insidan. Geoder brukar ofta säljas som delade stenar, där man ser kristallerna som täcker väggarna inne i hålrummet. Dessa stenar finns i många olika storlekar, från mindre stenar till den största geod som hittats som är så stor att det är möjligt att gå in i den. Geoder bildas genom exempelvis gasbubblor i olika vulkaniska bergarter, som byggs på lager efter lager och bildar en hård yta. Inuti geoden skapas olika kristaller genom mineralrikt vatten som fälls ut, och de vanligaste kristallerna som bildas är bland annat kvarts, ametist, agat, citrin och kalcedon. I en geod riktas kristallerna in mot stenens centrum vilket gör att energin hålls inne i geoden, men kan långsamt flöda ut. En geod av bergkristall eller ametist är utmärkt att lägga sina kristaller i för rening.

 

Spetsformade kristaller

En kristall i form av en spets har en trubbig del, som kan vara lite skrovlig om den har kommit från ett kluster, och en del som är spetsig. En spetsformad kristall används ofta inom healing, då den tar bort exempelvis negativ energi och blockeringar när man håller spetsen från kroppen, och ger positiv energi då den spetsiga delen är riktad mot kroppen. Spetsen används också ofta inom reflexologi, då den hålls mot kroppens olika meridianpunkter.

 

Dubbelterminerade kristaller

Dubbelterminering kallas det när kristallen har två spetsar, en i varje ände, och den kan har skapats antingen naturligt eller av människan. En dubbelterminerad kristall tar in och utstrålar energi i båda ändar, och fungerar därför balanserande. Den sägs också absorbera negativ energi, och kunna skapa en energisköld som ger skydd fysiskt och mentalt mot skadlig energi. Naturligt förekommande kristaller med dubbelterminering är inte så vanliga att hitta och är därför eftertraktade. Denna typ av kristall används ofta i smycken. Dubbelterminerade kristaller används ofta vid healing, då den kan hjälpa terapeuten att känna av exempelvis blockeringar hos personen genom energin som kristallen tar upp, och energi kan sedan skickas tillbaka för att lösa upp dessa blockeringar.