Psychic art

Psychic art är en form av transmediumskap, där mediet uttrycker sig konstnärligt med inspiration från andevärlden. Som vid andra former av mediumskap måste mediet först ha skapat en kontakt med andevärlden, genom att bland annat höja sig till deras nivå i energifrekvens, för att sedan kunna låta andevärlden påverka den målning som man gör. Detta liknar automatisk skrift, då man tar emot budskap från andevärlden i form av skrift och där man själv inte styr vad handen skriver ner.

 

Porträtt och bilder med budskap

Vid psychic art är det vanligt att man skapar porträtt av den man har kontakt med från andra sidan, och det kan då bli ytterligare ett sätt för personer under sittningar och seanser att känna igen nära och kära. Då man ibland inte förstår allt som mediet förmedlar under sittningen eller seansen är det också värdefullt att kunna ta med sig en bild hem, som man också kan visa för familj och släkt för att se om någon annan känner igen personen ifråga. Det man kan tänka på är att den anhörige i andevärlden kan välja att visa sig så som den såg ut när den var yngre, vilket lätt kan skapa förvirring både hos den som skapar porträttet och för personen som ska ta emot bilden.

Förutom porträtt av anhöriga på andra sidan kan man också skapa porträtt av andliga guider, änglar och kraftdjur på detta sätt. Ibland förställer inte bilden en person eller ett djur utan berättar istället ett budskap, och man kan också skapa bilder från ett tidigare liv som en person har levt. Det är även vanligt att man vid psychic art skapar en auragraf eller själsporträtt, vilket är en symbolisk bild av en person och dess energi och aura. Som medium tonar man då in sig på personens aura, och förmedlar den i färg och form på en målarduk eller papper. Man får under tiden inspiration från andevärlden, som gör att man kan se personens utmaningar i livet, dess personlighet och annat som man sedan kan förmedla till personen under sittningen. Mediet tolkar bilden för klienten, och ger på så sätt budskap utifrån vad för bild man skapat och den information som man fått från andevärlden.

 

Att vara i flödet

Många som arbetar med psychic art känner andevärldens kärleksfulla och helande energier under skapandet, och man känner ofta ett lugn och en känsla av att vara inne i sig själv när man arbetar. Ofta känner man vilka färger och redskap man dras till under skapandet, och man kan känna det som att man bara följer med händerna när de målar. Det är inte alltid man ser den färdiga bilden framför sig, utan man kan mer ha en känsla av att man vill skapa något utan att riktigt veta hur det färdiga resultatet ska bli.

Det är lätt hänt att känna sig frustrerad eller missnöjd under skapandet ifall man känner att det inte blir så bra som man vill, och detta är något som man får jobba med under vägen. Hur man mår som medium kan också påverka resultatet, och om man är trött eller stressad är det svårare att fungera som kanal för andevärlden och vara i flödet.

Det finns kurser som man kan gå i psychic art för att öva upp sin förmåga både vad gäller kontakten med andevärlden och sin konstnärliga förmåga, och oftast går det bättre och bättre ju mer man övar. Det kan också vara bra att tänka på att psychic art inte handlar om hur bra man är på att måla, utan om vad man förmedlar.